Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Bærekraft i Norge

Miljøvern

Miljøvern

Beskyttelse av klima og naturressurser

Gjennom vår  Mission Statement og Code of Conduct (våre atferdsregler) forplikter vi oss til ansvarlighet overfor samfunnet og miljøet. Målet vårt er å være "Netto null" når det gjelder utslipp i GHG Scope 1 og 2 innen og senest ved utgangen av 2030Les mer om våre klimamål her

 

Sosialt og arbeidsmiljø

Sosialt og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø og sikkerhet er Bilfingers høyeste prioritet. Helsen til våre ansatte er den viktigste prioriteringen for Bilfinger. Ingen ansattes helse skal påvirkes negativt av arbeidet deres. Du kan lære mer om våre prinsipper for HMSK (helse, sikkerhet, miljø og kvalitet) i gruppen her.

Utvikling av ansatte og mangfold 
Som en tjenesteleverandør innen industri er vår forretningsmodell formet av tilgjengeligheten, ferdighetene og verdiorienteringen til våre ansatte. Kontinuerlig opplæring og kvalifisering av våre ansatte er avgjørende i denne sammenheng.

Menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og en bærekraftig forsyningskjede 
Vi forplikter oss til FNs universelle erklæring om menneskerettigheter og FNs Global Compact-initiativ. Vi forplikter oss fullt ut til å respektere menneskerettighetene uansett hvor vi opererer. 

 

Åpenhetsloven

Vi tar våre forpliktelser under Åpenhetsloven svært alvorlig. For en forklaring på vår tilnærming til samsvar, se våre prinsipper for menneskerettigheter.

 

Styring

Styring

En omfattende og transparent bedriftsstyring sikrer ansvarlig, verdiorientert og bærekraftig ledelse og kontroll av selskapet. Dette danner grunnlaget for bærekraftig forretningsmessig suksess og fremmer tillit blant våre aksjonærer, ansatte, kunder og andre forretningspartnere, samt finansmarkedene.

Vårt rammeverk for compliance setter de grunnleggende prinsippene for alt vi gjør, og vi kompromisser aldri når det gjelder integritet. Les mer om vår coprorate governance her

Kunder

Kunder

For Bilfinger som en tjenesteleverandør er kundene fokus for virksomheten. Forholdet til våre kunder og deres tilfredshet med arbeidet vi gjør er av største betydning for vår forretningsutvikling. Bilfinger er integrert i deres verdiskapende prosesser som en strategisk partner.

 

Årlig ARP rapport

Årlig ARP rapport

Ansatte i selskapet og forretningspartnere må overholde kravene fastsatt i Transparensloven/Åpenhetsloven, og dermed arbeide for å styre forsyningskjeden i henhold til anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Årlig ARP rapport (Aktivitets- og redegjørelsesplikten) for Bilfinger Nordics AS 2023
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Bilfinger Nordics AS
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS
captcha
Din melding til
captcha