Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Integrerte inspeksjonstjenester

Integrerte inspeksjonstjenester
fra Bilfinger

Våre Bilfinger Inspection Solutions (BIS) kombinerer ulike inspeksjons- og støttetjenester til en effektiv, enhetlig løsning for våre kunder.

Ved sømløst å integrere ulike inspeksjoner og støttetjenester, imøtekommer våre svært dyktige spesialister alle inspeksjonsbehov gjennom hele anleggets livssyklus, fra produksjon gjennom rutinemessig inspeksjon under drift, til nedstengning.

Våre flerfaglige team, hvor mange også er opplært i tilkomstteknikk, gjør det mulig for oss å oppnå produktivitetsbesparelser på opptil 30% sammenlignet med tradisjonelle tilnærminger.

90%
Av våre NDT inspektører

er opplært i tilkomstteknikk

30%
besparelse

ved å bruke av Bilfinger Inspection Solutions nivå 4

140års
Ingeniørerfaring

med helhetlig tjenesteleveranse

Tilkomstløsninger med tau er en sikker og effektiv måte å utføre inspeksjoner på vanskelig tilgjengelige systemer på.

For omfattende drift av industrielle eiendeler - som omfatter sikkerhet, effektivitet og overholdelse av forskrifter gjennom hele levetiden - vil våre fullt integrerte inspeksjonstjenester sikre integriteten til eiendelene dine og optimalisere ytelsen gjennom jevn overvåking og inspeksjon.

 

Hvorfor Bilfinger?

Hvorfor inspeksjonstjenester fra Bilfinger

 • Fullt integrerte tjenester gjennom hele inspeksjonssyklusen fører til maksimal produktivitet og kostnadseffektivitet
 • Tilpassede, effektive inspeksjons- og vedlikeholdsstrategier basert på risiko sikrer eiendomsintegritet gjennom hele levetiden til en anlegg
 • Et kontaktpunkt
 • Ekspertnettverk som finner riktig løsning på enhver utfordring
 • Stor gruppe av tverrfaglig kvalifiserte fagarbeidere med sertifikater for alle relevante inspeksjonsaktiviteter
 • Beste praksis for sikkerhet
 • Lokal tilgang til Bilfingers verdensledende ekspertise og teknologi innen inspeksjon.

Bilfinger er en anerkjent leverandør av konvensjonelle, avanserte og spesialiserte ikke-destruktive testingstjenester og er akkreditert etter ISO/IEC 17020 og ISO/IEC 17025.

Inspeksjonstjenester

Våre inspeksjonstjenester

Bilfinger-ansatte utfører ikke-destruktiv testing (NDT) på vanskelig tilgjengelige arbeidsplasser.

 

Med vårt fleksible kontraktsoppsett velger våre kunder bare de tjenestene de trenger:

Driftsinspeksjonstjenester | Vedlikehold, ombygging, revisjon og utvidelse av anlegg
 • Innledende vurdering: Risikobasert inspeksjon (RBI), planlegging og tidfesting, håndtering av inspeksjonsdatabase, regionale inspeksjonslover
 • Tilkomstløsninger:Tilkomstteknikk, stillas, heiseplattformer, droner/robotikk
 • Testing og inspeksjon: Ikke-destruktiv testing (NDT) og avansert ikke-destruktiv testing (ANDT), inspeksjon av korrosjon under isolasjon (CUI), program for korrosjonsinspeksjon (CIP), inspeksjon av korrosjon under rørstøtter (CUPS), laboratorietesting, overvåking av strukturell helse, eiendomsbetingede undersøkelser
 • Integritetsingeniørtjenester: Ingeniørvurdering, inspeksjonsplaner, trykksystemer, korrosjonsstyring, dataanalyse og forbedring
 • MaterialteknologiMaterialvalg, materialoptimalisering, korrosjonstester, bærbar analyse av mikrostruktur, identifisering av positivt materiale (PMI), røntgenfluorescens (XRF), spektralanalyse, prosessoptimalisering, korrosjon under isolasjon (CUI), korrosjon i prosessen (CIP) og risikobasert inspeksjon (RBI) 
 • FeilanalyseAnalyse av korrosjonsfeil og korrosjonstester, mekanisk og teknisk feilanalyse (skanningselektronmikroskop, FEM-analyse og integrert produktanalyse, mekanisk-teknologisk testing - strekkprøve, Charpy, hardhet, mikrostruktur)
 • TiltakVedlikehold av utstyr, produksjon og modifikasjon, reparasjoner med komposittmaterialer og midlertidige løsninger, isolasjon
Ikke-driftsinspeksjonstjenester | Ingeniørtjenester, produksjon og bygging av anlegg
 • IngeniørtjenesterFront End Engineering Design (FEED), eiendomsforvaltning, ekspertise innen korrosjon under isolasjon (CUI)
 • LeverandørinspeksjonVerifisering av dokumenter og prosesser, inspeksjon under produksjon, styring av leveransekjeden
 • Ekspedisjon: Felt- og skrivebordsekspedisjon, kvalitetsrevisjoner, fremdriftsrapportering
 • Produksjonsinspeksjon: Ikke-destruktiv testing (NDT) og avansert ikke-destruktiv testing (ANDT), kvalitetssikring og kvalitetskontroll, tilsyn med materialoverlevering

 

 

Vi er en etablert leverandør av konvensjonell, avansert og spesialisert ikke-destruktiv testing (NDT) ISO/IEC 17025 og ISO/IEC 17020 tjenester:

 

Ikke-destruktiv testing (NDT)
 • Akustisk utslippstesting
 • Boroskop/fibroskop
 • Fargedrepetesting (dye penetrant testing)
 • Virvelstrømtesting (eddy current testing)
 • Ferrittesting (ferrite testing)
 • Magnetisk partikkeltesting (magnetic particle testing)
 • Ultralydfeilregistrering og tykkelsesmåling
 • Bærbar hardhetstesting
 • Identifisering av positivt materiale (positive material identification)
 • Røntgentesting (radiographic testing)
 • Termografi
 • Ultralydtesting
 • Visuell inspeksjon
Avansert ikke-destruktiv testing (ANDT)
 • Beregnet radiografi (Computed radiography)
 • KUI - Korrosjon under isolasjon (CUI – Corrosion under Insulation)
 • Digital radiografi (Digital radiography)
 • Multiskips ultralyd (Multi-skip ultrasonic)
 • Fasearray (Phased array)
 • Pulsert virvelstrøm (Pulsed eddy current)
 • Sanntidsradiografi (Real time radiography)
 • Strukturell helseovervåking (Structural health monitoring)
 • Tidspunkt for flytdiffraksjon (Time of flight diffraction)
 • Ultralydkorrosjonskartlegging (Ultrasonic corrosion mapping)
 • Ultralydfeilregistrering og tykkelsesmåling (Ultrasonic flaw detection and thickness measurement)
 • Verkade inspeksjonsmetode for rørsupporter (Verkade Inspection Method for pipe supports)

Vi støtter deg - uansett hvor du trenger oss.

Våre svært dyktige team jobber for deg over hele verden, både på land og offshore. Det spiller ingen rolle hvor din industrielle anlegg er plassert - vi tilbyr våre integrerte inspeksjonstjenester akkurat der de trengs. Bilfinger-enheter for inspeksjoner er lokalisert i Storbritannia, Danmark, Nederland, Østerrike, Tyskland og USA.

Kontakt oss
Kontakt oss
Jon H. Strømme
Director Business Development & KAM
Kontakt oss
Utforsk mer

Utforsk mer om Bilfinger sine tjenester

captcha
Din melding til
captcha