Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Batteriproduksjon

Bilfinger akselererer fremtiden innen elektromobilitet og hjelper industrien med å minimere CO2-fotavtrykket. Vårt erfarne team leverer omfattende løsninger for bearbeiding av råmaterialer, produksjon av batterikomponenter, monteringsanlegg for battericeller, gigafabrikker og gjenvinningsanlegg.

Med over 60 års erfaring innen bilindustrien og en lang historie med kjemiske prosjekter har Bilfinger blitt tildelt flere kontrakter til en samlet verdi på over 37 millioner euro for prosjekter knyttet til elektrisk mobilitet. Alle prosjektene er innovative når det gjelder investorenes kunnskap og produksjonsprosessen teknologi utvikles kontinuerlig. På denne måten kan vi si at Bilfinger støtter sine kunder på vei mot en "state of the art" fabrikk.

25Prosjekter
batteriverdikjeden frem til 2023
680GWh
Total årlig produksjonskapasitet på for våre batteriprosjekter
40Mio. €
Totalt investeringskapital (CAPEX) for prosjektene vi er involvert i
Delmarkeder

Bearbeiding av råmaterialer

Utvinning og bearbeiding av råmaterialer er de første stegene i batteriproduksjonsprosessen. Bilfinger støtter sine kunder på flere områder, for eksempel: utvinning av mangan fra bakken og påfølgende bearbeiding til ren mangan sulfat monohydrat; flere prosjekter innen litiumutvinning, der Bilfinger har erfaring med ulike innovative metoder for litiumbearbeiding; og svært effektive bearbeidingsanlegg for sjeldne jordmetaller (REE) som brukes i elektriske motorer og vindturbiner.

I tillegg benytter Bilfinger sin kunnskap fra andre metallurgiprosjekter i Europa og andre steder.


Tilleggsverdi:

 • Tverrfaglige team med godt opplært arbeidsstyrke
 • Ekspertise innen geologi og erfaring fra metallurgiprosjekter
 • Bilfinger løsninger for vannhåndtering

Produksjon av komponenter

Det brede spekteret av produkter som er avgjørende for produksjon av battericeller, inkluderer ikke bare katode- og anodematerialer og elektrolytt - produksjonen av disse er en rent kjemisk industri - men også kobberfolie, separatorer og andre komponenter. Bilfinger har vellykket gjennomført flere prosjekter for alle disse komponentene.

Tilleggsverdi:

 • Erfaring fra kjemimarkedet
 • Ekspertise innen prosessengineering

Produksjon av battericeller og gigafabrikker

Produksjon av battericeller er den mest diskuterte, kostbare og teknologisk progressive delen av batteriverdikjeden. Kunngjorte og allerede gjennomførte investeringer, ofte kalt gigafabrikker, er vanligvis store prosjekter som krever flere leverandører. Resultatet er en forsyningspark med flere selskaper på samme sted eller i nærheten av hverandre.

Bilfinger har støttet flere fler-milliarder-euro-gigafabrikkprosjekter over hele Europa, levert ulike deler av fabrikken og støttet kunder med tjenester som rådgivning, prosessintegrering, prosjektlokalisering, blant annet.

Tilleggsverdi:

 • Flere gjennomførte prosjekter - i ingeniør- og gjennomføringsfasene
 • Omfattende tverrfaglig støtte
 • Erfaring med renrom og tørre rom

Batterimontering & BESS (Battery Energy Storage Systems)

Mens verden søker nye løsninger for reduksjon av CO2-utslipp, effektiv utnyttelse av energi fra fornybare kilder og balansering av høy- og lavspissbelastning av elektrisitetsforbruket, tilbyr batteribaserte energilagringssystemer enormt potensiale. I tillegg, når det er planlagt med hensikt fra begynnelsen av, kan gamle batterier fra elektriske kjøretøy brukes på nytt, noe som betyr forlenget levetid for batteriene gjennom gjenbruk.

Residensielle og kommersielle bygninger, industrielle anlegg og kommuner er sektorer som gjør BESS til en essensiell del av energiløsningen.

Tilleggsverdi:

 • Erfaring fra produksjon av BESS-anlegg

Batterigjenvinning

Etter bruk i andre livssykluser er det ingen bedre måte å lukke batteriproduksjonssyklusen på enn å resirkulere dem. Mange ledende selskaper og eksperter prøver å finne den mest miljøvennlige og effektive løsningen for direkte resirkulering, der det maksimale antall komponenter sendes tilbake til produksjonsløkken og brukes på nytt. Det globale målet er en gjenvinningsgrad på over 95 % for Li-ion-batterier.     

I tillegg til direkte resirkulering, brukes nåværende velkjente resirkuleringsprosesser som pyrometallurgi og hydrometallurgi som stadig blir forbedret.

Tilleggsverdi:

 • Erfaring fra kjemisk industri
 • Erfaring fra metallurgiprosjekter
 • Løsninger for vannhåndtering

We make
climate-friendly mobility
work

 

Dette skiller oss fra andre

 • Bilfinger er kjent med kundenes behov og har ekspertise innen batterifabrikksprosjekter.
 • Tverrfaglige team med svært dyktige ansatte.
 • Stor ekspertise i å koble internasjonale standarder og lokale krav.
 • Bredt spekter av tjenester og omfattende løsninger fra én kilde.
 • Sterk rådgivningspraksis for å støtte prosjektforberedelser.
Kontakt
Kontakt Oss
Erik Andreas Ulve
Director Sales
Kontakt oss
Oppdag mer
captcha
Din melding til
captcha