Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Engineering

Kundefokuserte ingeniør-, design- og rådgivningstjenester gjennom hele livssyklusen

Ingeniørtjenester for nyetablering av anlegg eller endrings- og moderniseringsprosjekter for eksisterende anlegg: Vi leverer den optimaliserte løsningen for våre kunder med tanke på effektivitet og bærekraft for prosessanlegg, olje- og gassanlegg, kjemi- og petrokjemianlegg, energiomstilling, kraft, bygging og infrastruktur relatert til industrielle anlegg samt farmasi- og biofarmasi-industrien - fra forstudier og ingeniørtjenester til planlegging, rådgivning og gjennomføring.

Med tiår av erfaring fra over hele verden er vi i stand til å tilby våre kunder et komplett spekter av ingeniør-, design- og rådgivningstjenester. Dette inkluderer konsept-, grunnleggende-, detalj- og prosessingeniørtjenester, samt prosjektledelse, byggeplassledelse og konsulentaktiviteter.

Vår USP
90%
av våre kunder kjøper tjenestene våre mer enn én gang
75års
ingeniørekspertise
3000
ingeniører og konsulenter i 27 land

Her er en oversikt over våre tjenester

Rådgivning og konseptdesign:
 • Vi tilbyr tjenester som inkluderer grunnleggende evaluering, definisjon av oppgaven og prosjektmål; optimaliseringsstudier, undersøkelse av varianter, forstudier; anslag over investeringskostnader.
FEED (Front End Engineering Design)
 • Vi utfører forhånds- og detaljert planlegging av prosjekter for å fastslå omtrentlige investeringskostnader og prosjektets varighet.
Grunnleggende ingeniørtjenester:
 • Dette inkluderer myndighetsgodkjennelse (godkjennelsesplanlegging, sikkerhet og brannbeskyttelseskonsept, risikoanalyser); installasjonsstudier; apparatspesifikasjoner, maskiner og prosesskontrollteknologi.
Dette omfatter utførelsesplanlegging; tekniske spesifikasjoner, tredimensjonal installasjonsplanlegging; stålkonstruksjonsplaner, grunnplaner.
 • Dette omfatter utførelsesplanlegging; tekniske spesifikasjoner, tredimensjonal installasjonsplanlegging; stålkonstruksjonsplaner, grunnplaner.
Programvareteknikk:
 • Vi utvikler skreddersydde programvareløsninger; utarbeider dokumentasjon; gir støtte for programvareendringer/tilpasninger og vedlikeholdsarbeid; tilbyr digitale rådgivningstjenester.
Prosessingeniørtjenester:
 • Dette innebærer utvikling av grunnleggende flytdiagrammer, mengde- og energibalanse, prosess- og prosessbeskrivelser; prosessoptimalisering; effektivitetsforbedringer.
Prosjektledelse, planlegging, koordinering og innkjøp:
 • Vi håndterer prosjektorganisering, byggeplassledelse, innkjøp, inspeksjon og kontroll av mottatte varer.
Helse-, sikkerhets- og miljørådgivning:
 • Dette inkluderer miljø- og bærekraftstudier, studier av eiendomsintegritet, sikkerhetsstudier.
Ledelsesrådgivning:
 • Vi hjelper med organisasjonsstrategi, utvikling av retningslinjer og prosedyrer; økonomisk modellering.

Merverdi for

våre kunder:

 

 • Omfattende ingeniør- og konsulenttjenester fra én kilde
 • Mange tiår med erfaring og ekspertise; globalt integrert kunnskapsdeling
 • Stort team av erfarne ingeniører og konsulenter med spesialkunnskap innen industrien
 • Standardisert arbeidsmetode på tvers av hele organisasjonen
 • Åpen og pålitelig kostnadsplanlegging for nybygg og modifikasjoner
Kontakt oss
Kontakt oss
Jon Aasen
Vice President Engineering Nordics
Kontakt oss
Utforsk mer
captcha
Din melding til
captcha