Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Hydrogen

Mer enn

20 vellykkede hydrogenprosjekter

gjennomført siden 2019

Hydrogen spiller en stadig viktigere rolle i overgangen til en klimanøytral energiforsyning. Bilfingers omfattende hydrogenløsninger tilbyr industrielle selskaper konsulent- og implementeringstjenester som spenner fra produksjon til lagring, transport og anvendelse. Vi samler alle nødvendige kompetanser under ett tak, fra prosjektidé til realisering og etter-salg-service.

Delmarkeder
Hydrogen fra vann elektrolyse

Uavhengig planlegger og integrator for ditt prosjekt for produksjon av hydrogen fra vann

Konvertering fra naturgass til hydrogen

Testing og konvertering av eksisterende gassinfrastuktur for H2-klarhet

Hydrogenbehandling

H2-Dry-anlegg for industriell tørking av store mengder hydrogen. Andre behandlingsprosesser for rensing av hydrogen er også tilgjengelige.

Power2X

Bruk av grønt hydrogen og CO2 til e-drivstoff.

Våre hydrogentjenester

Rådgivning og ingeniørvirksomhet

Enten det gjelder planlegging, utvikling eller beregning av utbytte: Bilfinger støtter og gir råd til anleggsoperatører, energileverandører og brukere av hydrogen fra første stund. Tjenestespekteret strekker seg fra mulighetsstudier til konseptuell og grunnleggende prosjektering.

Bilfinger tilbyr et komplett spekter av tjenester for bygging av et anlegg - inkludert prosjektledelse, detaljplanlegging og kontroll, innkjøp og utførelse av bygge- og monteringsarbeid. Bilfinger kan også påta seg rollen som systemintegrator. Fordelen for kundene: De får alle tjenester fra én og samme leverandør.

Anleggskonstruksjon
og EPC-tjenester

Vedlikehold
og service

Bilfinger er en pålitelig og erfaren partner når det gjelder drift, vedlikehold og optimalisering av systemer, og kan tilby alt av vedlikehold og tjenester. Dette omfatter systemdrift, regelmessig vedlikehold, revisjoner og kalibreringer.

Bilfingers medarbeidere har unik prosesskompetanse og kjenner til et bredt spekter av teknologier og prosesser for produksjon, transport, lagring og utnyttelse av hydrogen. De kan også vurdere effektiviteten til komponenter og prosesser.

Teknologier

Kontakt
Kontakt Oss
Ole Ragnar Helgen
BD & Tendering Consultant
Kontakt oss
Oppdag mer
captcha
Din melding til
captcha