Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Konvensjonell
energi

Bilfingers tjenester dekker hele livssyklusen til infrastrukturen og teknologien som brukes i konvensjonelle kraftverk. Tradisjonelle private sektor- og kommunale verktøyavdelinger stoler på oss for å øke påliteligheten til anlegget og optimalisere vedlikeholdskostnadene, samt forbedre sikkerhets- og kvalitetsnivåene. Vår helhetlige tilnærming gjelder både for bygging av nye kraftverk og utvidelser, samt rehabilitering av eksisterende systemer. Vi tar fullt ansvar for prosjektet, fra teknisk rådgivning til teknisk ferdigstillelse og idriftsettelse, samtidig som vi anvender ekspertise innen spesialteknologier for kraftproduksjon og fjernvarmekonsepter. Vi moderniserer fyranlegg og dampkjeler, samt deres hjelpe- og tilleggsutstyr, inkludert sekundære tiltak.

Delmarkeder

Dampgeneratorer for kraftverk og prosessanlegg

Andelen energikilder som er underlagt svingninger, øker stadig. Dette krever tilpasninger av dampkjeler for å imøtekomme de skiftende nettverkskravene.

Bilfinger tilbyr tjenester innen design og anskaffelse, samt produksjon av dampgeneratorer, uavhengig av brenseltypen som brukes til å fyre dem. Som en systemleverandør tilbyr Bilfinger alle vann-dampkomponenter for kombinasjonssyklus kraftverk, biomasse avfalls-til-energi-anlegg (WtE), kraftvarmeproduksjon (CHP) og soltermiske anlegg.

Vårt tjenestespekter inkluderer:

 • Optimalisering av kraftverkets dampproduksjon, trykk og temperatur.
 • Forlenge levetiden til anlegget og redusere oppstart- og nedstengingstider
 • Efficiency increases

Rørsystemer

Bilfinger designer, leverer og installerer komplette rørsystemer for konvensjonell energisektor. Våre tjenester gjelder for alle typer anlegg, inkludert:

 • Varmekraftverk
 • Kraftvarmeverk
 • Avfalls-til-energi-anlegg

Vi produserer induksjonsbøyninger, rørdeler, rørbruer og støttestrukturer for å imøtekomme alle krav til kraftverk. Vår brede produksjonskapasitet gir kundene en betydningsfull tidsfordel, og gjør det mulig med "just-in-time" leveranser av komplette rørsystemer og erstatningskomponenter. Dette verdsettes spesielt av operatører som ønsker å reparere skadet utstyr."

Fyringssystemer

Bilfinger har allerede vellykket utviklet, planlagt, bygget og satt i drift flere anlegg. Vårt team tilbyr design- og anskaffelsestjenester for prosjekter med omforming av forbrenning og installerer tilsvarende systemer i eksisterende anlegg innen følgende områder:

 • Termisk design og prosessdesign; vurdering av dampgeneratorer og deres komponenter
 • CFD-simuleringer for å forbedre forbrenningsprosessen

Design og produksjon av ulike komponenter og fyringssystemer"

Kverningsanlegg

Vi planlegger, skaffer og installerer utstyr for knusing av hard kull og brunkull. Våre knuseanlegg kjennetegnes av følgende aspekter:

 • Høy tilgjengelighet og lang levetid takket være moderne keramiske materialer
 • Knusing av alle typer kull, fra brunkull til antrasitt, samt biomasse"

Intelligent varmenettverkskontroll

Fjernvarme øker i betydning, spesielt for store storbyområder. Våre tjenester for intelligent varmenettverkskontroll spenner fra forstudier og rådgivningstjenester til nøkkelferdig bygging som en del av en EPC-pakke. Dette inkluderer byggeplanlegging, anskaffelse og utførelse, helt frem til idriftsettelse og vedlikehold.

En oppgradering av nettverket fra Bilfinger tilbyr:

 • Kombinert bruk av de beste tilgjengelige teknologiene
 • Vitenskapelig basert og modellbasert forbedring av energieffektiviteten
 • Bevist og testet utstyr utviklet internt"Digital survey of relevant facilities
Kontakt
Kontakt Oss
Erik Andreas Ulve
Director Sales
Kontakt oss
Oppdag mer
captcha
Din melding til
captcha