Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Compliance i Norge

Compliance

Med Compliance mener vi etterlevelse av relevant lovverk, interne bestemmelser, internasjonalt anerkjente standarder for atferd og selvpålagte forpliktelser i alt vårt arbeid. Vi anser slik etterlevelse som en forutsetning for vellykket forretningsutvikling. Integritet og Compliance er derfor integrerte deler av Bilfingers strategi og konsernkultur. Vi går ikke på akkord med dette, derfor er utvikling og vedlikehold av et førsteklasses Compliance-system av største viktighet. Fokus er på anti-korrupsjon, sikring av akseptable konkurranseforhold og data-beskyttelse, - da disse områdene kan ha stor påvirkning på vår forretningsdrift.

Vårt Compliance-program bygger på integritet i vår samhandling med kunder, leverandører, forretningsforbindelser og kolleger. Det er et fundament i vår konsernkultur.

Målet med programmet er, fremfor alt, å unngå fremtidig uønsket atferd. Dette vil Bilfinger hovedsakelig oppnå gjennom informasjon, kommunikasjon, klare retningslinjer, opplæring, støttende dataverktøy og praktisk oppfølging og rådgivning for ansatte. I tillegg til analyser og evalueringer av Compliance risikofaktorer, har vi også fokus på å øke våre ansattes oppmerksomhet på mulige Compliance-brudd.

For å lese mer om hvordan vi jobber med Compliance i Bilfinger, se våre Konsernsider.

 

COMPLIANCE-BRUDD ANGÅR OSS ALLE!

 

Compliance-brudd kan påføre Bilfinger alvorlig skade. Uakseptabel atferd av enkeltpersoner i organisasjonen kan true vår suksess, og ødelegge mange arbeidsplasser og selskapets renommé. Vi i Compliance-teamet ønsker å hindre dette.

Sitter du på konkret informasjon om Compliance-brudd som angår Bilfinger?

Vi ønsker å beskytte selskapet og organisasjonen vår, og vi gir deg muligheten til aktivt å hjelpe oss med dette. Om ønskelig, kan du sende informasjon til oss fullstendig anonymt.

Konfidensiell rapporteringskanal

Vår Bilfinger-enhet Compliance Communications gir deg et topp moderne rapporterings- og kommunikasjonssystem.

Ved å sette opp og bruke en «postboks», kan du aktivt hjelpe oss med oppklaring av mistenkelige saker. Dette kan du også gjøre helt anonymt. Etter å ha sendt inn en rapport, får du mulighet til å sette opp den sikre «postboksen».

Nærmere forklaring gis etter oversendelse av rapporten.

Du kan også ringe på vår Confidential Reporting Telephone hotline, 24 timer i døgnet - 365 dager i året, som opereres på mange ulike språk. Confidential Reporting Line håndteres av en uavhengig tjenesteleverandør.

00800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R 
(00800 - 245 34 64 37)

Som en del av vår forpliktelse til å følge prinsippene i Bilfingers etiske retningslinjer - Code of Conduct) – forventer vi at våre forretnings-partnere og leverandører følger sammenlignbare standarder for egen atferd.

Våre forventninger er beskrevet i vår Leverandørerklæring, som du gjennom avtale med oss må følge. 

Leverandørerklæring

 

captcha
Din melding til
captcha