Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Sikkerhet i Norge

We make HMSK work

La det ikke være noen tvil: I Bilfinger Nordic Region har helse, miljø, sikkerhet og kvalitet høyeste prioritet. Vi tar ansvaret for ansatte, kunder, samfunn og miljø på største alvor. Uavhengig av sted og oppgaver er HMSK vår ledestjerne. Det er i vårt DNA.

Ved å ha kompetente ledere og ansatte, så vel som direkte kundedialog, har vi alltid et system som sikrer at HMSK er en integrert del av planlegging og gjennomføring av aktiviteter. 

Kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet er nøkkelen til vårt kvalitetsarbeid. Fullstendig og varig kundetilfredshet handler om kvalitet på alle nivåer. Gjennom god planlegging, samt direkte og åpen dialog, sikrer vi alltid at våre leveranser er i tråd med kundens krav og forventninger.

Bilfingers HMSK-prinsipper

Bilfingers HMSK-prinsipper

HELSE:Vi skaper arbeidsmiljøer som tar vare på og beskytter de ansattes helse. Vi sørger for og utnytter mulighetene for forebygging og oppfølging.

SIKKERHET:Vi er overbevist om at det er mulig å unngå alle ulykker. Nøkkelelementene i vår sikkerhetsbevissthet og kultur er konsekvent etterlevelse av sikkerhetsbestemmelsene, individuelt ansvar for seg selv og omgivelsene, samt betydningen av rollemodeller.

MILJØ:Vi sikrer at negativ påvirkning fra våre tjenester, reduseres så mye som mulig. Å opptre bærekraftig og med miljøbevissthet i alt vi gjør og beslutter, er fundamentet for denne tilnærmingen og bidrar til at vi kontinuerlig forbedrer vår beskyttelse av miljøet.

KVALITET: Vi forplikter oss til vellykkede leveranser. Vi leverer som avtalt på tid, kvalitet, myndighetskrav og samfunnsnytte. Vi bidrar til å utvikle optimaliserte løsninger sammen med kundene våre.

 

Vår null-visjon

Vårt mål er null ulykker. For å oppnå dette sørger vi for opplæring og involvering av alle ansatte, og vi holder en åpen dialog.

Vi baserer oss på kontinuerlig forbedring. Vi legger til rette for et sunt arbeidsmiljø, der alle tar ansvar og føler tilfredshet og trygghet.

captcha
Din melding til
captcha