Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Digitalisering i Bilfinger

Vi beveger oss inn i fremtiden
med digitale løsninger

Ved å anvende innovative løsninger gjør vi kundene våre klare for den digitale fremtiden. Vi støtter dem i den digitale transformasjonen av arbeidsprosessene deres, utvikler intelligente systemer for datainnsamling og -analyse, reduserer kostnader gjennom implementeringen av digitale systemer, og øker effektiviteten til anleggene deres.

 

Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP®)


Databaserte beslutninger - Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP®)

Integrasjonen av ulike datakilder fra IT (Informasjonsteknologi), OT (Operasjonell teknologi) og ingeniørfag inn i én plattform muliggjør en ny måte å sette data og informasjon i en sammenheng. En dyp forståelse av prosessindustrien kombinert med programvareekspertise og datavitenskap gjør det mulig for oss å oppdage gjensidige avhengigheter i dataene og gjøre dem tilgjengelige for ulike applikasjoner og interessenter. Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP) er en skybasert plattform som gjør data om til verdi ved å muliggjøre datamigrasjon, prosessoptimalisering og prediktiv analyse. BCAP danner grunnlaget for å kombinere massive datamengder på ett sted. Dette øker dataintegriteten og -kvaliteten, forbedrer effektiviteten i håndteringen av data og gir alle tilgang til informasjonen. Med individuelle applikasjoner og standardløsninger i BCAP hjelper vi kundene våre med å identifisere potensiale for optimalisering og øke total utstyrs- og anleggseffektivitet (OEE). Dette oppnås ved å redusere avvik i kvalitet, forbedre anleggs tilgjengelighet og optimalisere energikostnader.

Hvorfor Bilfinger BCAP

 • BCAP kombinerer vår kompetanse innen vedlikehold og produksjon i prosessindustrien med omfattende kunnskap om datavitenskap.
 • Når dataene er integrert i én plattform, kan ulike digitale løsninger brukes og skaleres.
 • BCAP brukergrensesnittet er utformet for å gi enkel tilgang til informasjon - fra toppledelse til fagarbeidere.
 • Oppsettet basert på roller gir rask innsikt som er relevant for hver bruker.
 • Beslutninger basert på data reduserer kostnader, forbedrer kvaliteten og øker den totale utstyrs effektiviteten (OEE).

 

Hvordan BCAP-løsningene leverer verdi basert på data:

 • Prediktiv kvalitet avdekker nye innsikter og forbedringsmuligheter for kvalitetsparametere ved å knytte relevante data sammen og bruke en virtuell sensor eller anbefalingsmodell i analysen.
 • Utstyrsovervåking analyserer og visualiserer all sensordata i et oversiktlig instrumentbord.
 • Smart varsling hindrer at vedlikehold og produksjon oversvømmes av varsler og lar brukere dra nytte av kunstig intelligens selv om de ikke har noen kunnskap om datavitenskap.
 • Den kognitive sensoren oppdager stemmerelaterte maskinmoduser for å redusere vedlikeholdsinnsats og nedetid.
 • Anleggsintelligens gir én sann versjon og analyse av et anleggs driftsytelse, tilgjengelighet og kvalitet.
 • BCAP er en skalerbar plattform som er vertskap i Microsoft Azure Data-sentre, som gjennomgår revisjoner for samsvar med ISO27001- og ISO27018-standardene årlig.
Våre App løsninger

Forbedrer effektiviteten med digitale apper – basert på praktisk erfaring for praktisk bruk

Våre ansatte er på stedet hos kundenes anlegg hver dag. Det er ikke uvanlig at utstyret deres inkluderer en mobil enhet som er egnet for industribruk, inkludert spesielle eksplosjonssikre smarttelefoner eller nettbrett. Apper utviklet internt av Bilfinger øker effektiviteten i arbeidsprosesser, reduserer feil under inndataregistrering og -overføring, og gir en høy grad av gjennomsiktighet. Avhengig av arbeidsplassen og tilgjengeligheten kan appene brukes på en mobil enhet eller på en datamaskin som en nettapp.

Våre digitale apper inkluderer:

HMSK app 

Å registrere og rapportere hendelser relatert til arbeidssikkerhet for å forebygge ulykker og dokumentere forslag til forbedringer. HMSK står for Helse, Sikkerhet, Miljø, Kvalitet.

Stillasbyggings app  

Dokumentasjon og samling av all informasjon relatert til et stillasprosjekt, slik at fremdriften i arbeidet kan sees digitalt.

Turnaround/Revisjonsstans app  

Registrere prosjektets fremgang under nedstengning og revisjonsstans for å optimalt koordinere enkelte arbeidstrinn og sikre muligheten for å reagere umiddelbart på eventuelle avvik. På denne måten kan varigheten av anleggets nedetid reduseres.

Bilfinger Schedule-appen

Bilfinger Schedule-appen muliggjør SAP-integrert arbeidsplanlegging for fremtidsrettet arbeidsplanlegging. Appen gjør det også mulig å tildele arbeid til bestemte medarbeidere, som deretter kan utføre jobbene mens de er på farten. Dette gjør det mulig for planleggeren å se i sanntid hvordan det planlagte arbeidet utføres.

Bilfinger Check-appen

Bilfinger Check-appen muliggjør papirløs behandling av sjekklister av alle slag. Her er det spesielt fokus på utstyr som er underlagt obligatorisk inspeksjon. Siden vi tilbyr mange inspeksjonstjenester til kundene våre, samarbeider vi med dem via BCAP-plattformen. Bilfinger Check-appen er sømløst integrert i denne plattformen.

Merverdi for
våre kunder:

 

 • Effektive arbeids- og administrasjonsprosesser
 • Høy grad av åpenhet med digitale statusoppdateringer som kan sees i sanntid, f.eks. ved vellykket gjennomføring av en utstyrsprøve
 • Datatransmisjonsfeil reduseres fordi data registreres direkte i systemet
Kontakt oss
Kontakt oss
Ole Ragnar Helgen
BD & Tendering Consultant
Kontakt oss
Utforsk mer
captcha
Din melding til
captcha