Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

NO.1 i effektivitet og bærekraft

Vi er en av de ledende leverandørene av industrielle tjenester i Norden. Selskapene leverer vedlikehold, isolasjon, stillas og overflatebehandling, samt ingeniør- og prosjekttjenester knyttet til prosessindustrien i Norden. Selskapene har ~ 3 500 ansatte fordelt på 70 steder i Norge, Sverige og Finland.

Våre produkter

Våre produkter

Prosjektløsninger

Vi er din tverrfaglige partner for å håndtere prosjektporteføljen din fra små til store og komplekse prosjekter. Våre tjenester dekker hele prosjektets livssyklus, fra konseptfasen til bygging og igangsetting.

Lær mer om våre prosjektløsninger

Vedlikeholdsløsninger

Som en industriell tjenesteleverandør med flere tiårs erfaring, er Bilfinger din partner for vedlikehold av ditt prosessanlegg. Våre vedlikeholdseksperter sikrer driften av anleggene dine, unngår uplanlagte anleggsnedstengninger og utfører generelle overhalinger med tusenvis av arbeidstrinn på en rettidig og sikker måte.

Lær mer om våre vedlikeholdsløsninger

 

Revisjonsstansløsninger

Med Bilfinger Turnaround Solution (BTS) har vi utviklet en metode for å optimalt gjennomføre revisjonsstanser i prosessindustrien. Resultatet er en systematisk tilnærming som gjør det mulig å planlegge og gjennomføre komplette generelle overhalinger på ulike steder over flere perioder.

Lær mer omm våre revisjonsstansløsninger

Inspeksjonsløsninger

Med vår Bilfinger Inspeksjonsløsning (BIS) tilbyr vi deg en effektiv løsning som kombinerer forskjellige inspeksjonstjenester og støttetjenester, alt gjennom et enkelt grensesnitt. Våre eksperter fra ulike fagfelt er ved din side på hvert trinn av anleggets livssyklus - fra forberedelse til rutinemessige inspeksjoner under drift til demontering - for å møte dine varierte inspeksjonskrav.

Lær mer om våre inspeksjonsløsninger

Ingeniørløsninger

Uavhengig av om du trenger ingeniørtjenester for grønne anlegg eller endrings- og moderniseringsprosjekter på brune anlegg: Vi presenterer deg for den mest optimaliserte løsningen. Vårt brede spekter av tjenester inkluderer ingeniørtjenester for prosessanlegg, bygninger samt hele infrastrukturen rundt ditt industrielle anlegg - fra forstudier og planlegging til solid rådgivning og vellykket implementering.

Lær mer omm våre ingeniørtjenester

Isolering, Stillas og Overflatebehandling (ISO)

Bilfinger tilbyr skreddersydde løsninger innen stillasbygging, isolasjon, overflatebehandling og tilkomstteknikk for å maksimere produktiviteten din og minimere nedetid. Vår tverrfaglige tilnærming garanterer sikre og effektive tjenester, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Lær mer om våre ISO-tjenester

Elektro, instrumentering og kontroll (EI&C)

Som en kompetent og produsentuavhengig tjenesteleverandør er vi klar over følsomheten til produksjonsanleggene dine og viktigheten av elektro, instrumentering og kontrollteknologi (EI&C). Dra nytte av fordelen med å få alle Bilfinger-tjenester fra én kilde.

Lær mer om våre El&C-tjenester

Mekanisk

Bilfinger støtter energi- og prosessindustrien ved å levere omfattende mekaniske løsninger innen ulike spesialområder.

Lær mer om våre mekaniske tjenester

Digitalt

Vi støtter aktivt i digitaliseringen av våre kunders arbeidsprosesser, utvikler smarte systemer for datainnsamling og analyse, reduserer kostnader ved å innføre digitale løsninger, og øker bærekraftig effektivitet og anleggsbeskyttelser.

Lær mer om våre digitaliseringstjenester

Jobb i Bilfinger

We make it work.
You make the
difference.

Sertifikater, Generelle vilkår og Ansatteinformasjon

Sertifikater, generelle vilkår og ansatteinformasjon

Sertifikater

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

EN-ISO 1090

NS-EN-ISO 3834-2

ACHILLES

UNCE

STARTBANK

NEMKO

TRANSQ

EMC CERTIFICATE ENGLISH (EU 445-2011)

F-GASS FORORDNING (EF) 842-2006

NS9600-Soft Tilkomstteknikere

Ansatteinformasjon

Pålogging for ansatte i Bilfinger Nordics AS:

Bilfinger i Norge
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS er en tverrfaglig leverandør av industrielt vedlikehold, prosjektledelse og ingeniørtjenester, verkstedproduksjon, industriell muring og service. Vi leverer produkter og tjenester til prosessindustrien, olje- og gassindustrien, energiprodusenter, infrastruktur og offentlig sektor.

Vi har som mål å skape verdi for våre kunder gjennom kostnadseffektive løsninger og økt tilgjengelighet av produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er vårt høyeste prioriterte område og vår konkurransekraft.

Bilfinger Nordics AS

Bilfinger Nordics AS er en ledende leverandør av industrielle tjenester innen olje- og gassindustrien i Norge. Vi har kontinuerlig drift ved anlegg langs norske kysten, fra Barentshavet i nord til den sørlige delen av Nordsjøen.

Våre tjenester er knyttet til vedlikehold av anleggsinstallasjoner både på land og offshore. Selskapet er en del av Bilfingers globale MMO-divisjon og har spesialisert erfaring innen overflatebehandling, isolasjon, tilgangsløsninger, inspeksjon og operasjonell støtte.

Lær mer
captcha
Din melding til
captcha