Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Totalløsning: Isolering, stillas
og overflatebehandling (ISO)

Bilfingers løsninger for tilkomstteknikk, isolering, bevaring og relaterte tjenester hjelper ledere i prosessindustrien med å maksimere produktiviteten og minimere nedetiden. Vår tverrfaglige tilnærming sikrer trygge og effektive tjenester, slik at du kan fokusere dine ressurser og medarbeidere på dine kjerneoppgaver.

Fordeler

Fordeler for våre kunder innen Isolering, Stillas og Overflate (ISO):

 • Rask tilgang til et stort antall svært dyktige og kvalifiserte arbeidere på kort varsel
 • Kostnadseffektive serviceløsninger gjennom hele levetiden til dine eiendeler
 • Ett kontaktpunkt for alle vedlikeholds- og prosjektjenester
 • Sikkerhet først, sikkerhet alltid!
Tilkomstteknikkløsninger

Stillas, tilkomstteknikk eller en annen løsning

Vår tiår lange erfaring betyr at du får den beste løsningen skreddersydd for ditt prosjekt og arbeidsmiljø. Vi optimaliserer sikkerheten ved å redusere risikotid i høyden, samtidig som vi tilpasser løsningen - enten det er stillas, tilkomstteknikk, lift eller andre midler - for sikker og effektiv tilgang.

Stillas

Bilfinger er den mest progressive tjenesteleverandøren i stillasbyggebransjen. Våre innovasjoner innen prosess, produkt og sikkerhet har akselerert professionaliseringen av stillasbygging og bidrar til bransjens evne til å levere trygge og kostnadseffektive tjenester.

Våre innovasjoner innen stillasbygging inkluderer:

 • Stillasappen 
 • Magnetiske anker
 • 3D-skanning
 • Kundeportal
Tilkomstteknikk

Vår omfattende erfaring med bruk av tau, klatreteknikker og sikkerhetsutstyr på vanskelig tilgjengelige arbeidsplasser hjelper kunder med å oppnå mer, på en sikker måte. Enten det er i høyden eller i dybden, for eksempel arbeidssteder over vann, i trange rom eller innenfor bygninger, er industriklatring praktisert av Bilfinger trygt, effektivt og fleksibelt.

Tilkomstteknikk brukes når andre arbeidsmetoder er usikre, ikke mulige, eller har en negativ innvirkning på miljøet. Tenk for eksempel på skråtak som ikke kan nås med arbeidsplattformer eller arbeidssteder over vann som ikke kan nås med stillas.

I økende grad ser kunder som tidligere betraktet industriklatring som for farlig, nå på det som et tilgangsalternativ som faktisk øker sikkerheten ved å betydelig redusere antall timer med risiko.

Vi implementerer denne tjenesten i ulike markeder, inkludert:

 • Petrokjemisk industri (lenke til referanser)
 • Kjemisk industri (lenke til referanser)
 • Maritim sektor (lenke til referanser)
 • Offshore-industrien (lenke til referanser)
 • Sivil- og infrastrukturprosjekter (lenke til referanser)
Lift og andre alternative løsninger

For kortvarige prosjekter med middels høyde er lift ofte det beste alternativet til stillas eller tilkomstteknikk. Alternative løsninger vurderes alltid for å fastslå de sikreste og mest kostnadseffektive måtene å nå dine eiendeler på.

Isolasjon

Isolasjon: Nøkkelen til energieffektiv drift

Industriell isolasjon bidrar betydelig til påliteligheten til rør, eiendeler og installasjoner. Å isolere dine eiendeler kan også støtte dine mål om energieffektivitet. Dårlig kvalitet på isolasjon kan føre til varmetap eller til og med pålitelighetstap på grunn av korrosjon under isolasjon (CUI).

Vår IsoScan / TIP-Check kan identifisere og visualisere områder der du kan spare energi. IsoScan bruker et termografisk kamera for å visualisere det som det blotte øye ikke kan se. Ved å identifisere steder på en gjenstand eller installasjon der varmetap oppstår, får du et godt bilde av kvaliteten på termisk isolasjon og om den trenger utskifting. Skanningen avslører både potensielle besparelser og de tilhørende investeringskostnadene. Ved også å være oppmerksom på CUI under skanningen, kan vedlikeholdskostnadene reduseres betydelig over tid. Samtidig forbedres prosessikkerheten vesentlig.

Kaldisolering

Vi utfører kaldisolering, hovedsakelig ved temperaturer opp til 20° C, for å forhindre overflatekondens og isdannelse. Vanlige materialer som brukes inkluderer foamglass, PIR/PUR eller elastomerer, med en aluminiums-/stål-/terostatfinish.

Termisk isolasjon

Bilfinger har års erfaring med å påføre termisk isolasjon for å hindre varmetap og brannfare. Ved temperaturer som varierer fra 20° C til 70° C, ber kunder vanligvis om termisk isolasjon for å skape tryggere arbeidsforhold. Ved høyere temperaturer påføres termisk isolasjon for å opprettholde optimale prosessforhold og sikre sikkerheten. Ved svært høye temperaturer, over 600° C, når isolasjon med mineralull benyttes, påføres ofte et lag med høytemperaturisolering først.

Kaldboksisolering

Bilfinger spesialiserer seg på isolering av kaldbokser. Isoleringen består av perlittkorn som er spredt mellom rørene. Under vedlikehold må denne isolasjonen fjernes og settes inn igjen, en jobb som Bilfinger har utført hundrevis av ganger, både onshore og offshore, over hele verden, selv i de mest utfordrende miljøene.

Viktigheten av riktig industriell isolasjon: 

 • Sikkerhet: Med riktig isolasjon kan du forebygge korrosjon under isolasjon (CUI - Corrosion Under Insulation)
 • Prosesssikkerhet: Sikkerhet for at dine installasjoner forblir ved riktig temperatur
 • Forbedret energieffektivitet 
Overflatebehandling

Maling

Bilfinger er en pålitelig og erfaren samarbeidspartner innen maling. Vår ekspertise innen malingprosessen og materialer, inkludert spesialbelegg, hjelper deg med å bevare stål og beskytte det mot eksterne påvirkninger som forårsaker korrosjon.

Overflatebehandling (Blasting)

Riktig forbehandling av en ståloverflate før maling er avgjørende for å bevare materialets holdbarhet. En av de mest grundige metodene for forbehandling er overflatebehandling (blasting). Bilfinger-eksperter kan anbefale og utføre den beste typen blasting for din installasjon, inkludert:

 • Konvensjonell overflatebehandling (med trykkluft)
 • Støvfri overflatebehandling
 • Svampeblasting [lenke til brosjyre]
 • Induksjonsblasting
 • Vakuumblasting
 • Hydrojetting
 • Våtblasting (torbo blasting)
 • Isblasting
Bevaring

Bilfinger er spesialister på å beskytte jern- og stålstrukturer mot korrosjon. Med vårt situasjonsspesifikke korrosjonskontrollprogram kan vi anbefale og implementere riktig type bevaring for dine eiendeler.

Passiv brannbeskyttelse

Beskyttelse av stål i brannutsatte miljøer bidrar til å sikre påliteligheten/integriteten. Passiv brannbeskyttelse implementert av våre spesialister stopper korrosjon og varme.

Isolerende belegg
 

La våre eksperter innen industriell isolasjon hjelpe deg med å avgjøre om belegg med isolerende egenskaper passer for ditt isoleringsbehov. Vi har erfaring med å påføre ulike belegg på eiendeler som trenger varme- og kaldisolasjon, samt med påføring av antikondensasjonsbelegg.

Metallisering (TSA)

Metallisering, også kjent som Termisk Sprøytet Aluminium (TSA), bruker en trykkluftdrevet metalliseringspistol for å sprøyte smeltet aluminium på en forbehandlet stålstruktur. Et aluminiumslag med minst 250 mikrometer tykkelse herdes umiddelbart for å danne et anti-korrosjonsbeskyttende lag som varer i opptil 40 år. TSA beskytter stålstrukturer mot alle former for korrosjon. Bilfinger kan påføre TSA på en helt sikker måte i et verksted.

Fordelene med TSA inkluderer:

 • Optimal beskyttelse mot alle former for korrosjon
 • Beskyttelseslevetid på 30-40 år
 • Ingen tørke- eller herdetid
 • Reduserte vedlikeholdskostnader
 • Lenger levetid for installasjonene
 • Bedre kvalitet enn maling
 • Færre inspeksjoner som kreves
 • Ingen nedetid for anlegget
 • Bedre brannsikkerhet
 • Mer økonomisk i det lange løp enn alternative belegg
Kontakt oss
Kontakt oss
Leif Helge Eriksen
Director Business Development & KAM
Kontakt oss
Utforsk mer
captcha
Din melding til
captcha