Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Elektro, instrumentering og kontroll (EI&C)

Bilfinger støtter kunder innen prosessindustrien med omfattende tjenester innen elektro, instrumentering og kontrollteknologi (EI&C). Uansett om din virksomhet opererer innenfor energi, kjemikalier, olje og gass eller matproduksjon, kan du stole på vår produsentuavhengige ekspertise gjennom alle faser av EI&C.

Produkter og tjenester

Våre EI&C-tjenester

Vår profesjonalitet og erfaring gir kundene robuste, sikre og effektive systemer. Vi hjelper deg med:

Design og ingeniørvirksomhet:

Vi utvikler konsepter for elektriske installasjoner, måleinstrumenter og kontrollsystemer, og utarbeider kretsskjemaer og oversikter for elektriske kretser. Vår erfaring med å utvikle kontrollstrategier for prosessautomatisering gir trygghet.

Installasjon og konstruksjon:

Vi installerer elektriske ledninger, kontrollpaneler og utstyr. Måleinstrumenter monteres og kalibreres for å måle variabler som trykk, temperatur, strøm og nivå.

Instrumentering og måling:

Vi kan velge ut, installere og vedlikeholde instrumenter for å måle og overvåke prosessvariabler. Våre tjenester inkluderer programmering og konfigurering av programmerbare logikkontrollere (PLC-er) og tilsynskontrollsystemer (DCS) for prosesskontroll. I tillegg utvikler vi kontrollstrategier for å opprettholde definerte prosessparametere.

Kontrollsystemer:

De riktige instrumentene velges, installeres og vedlikeholdes for å sikre måling og overvåking av prosessvariabler. Vi kalibrerer og validerer instrumentene for å bekrefte at nøyaktigheten til de målte verdiene kontinuerlig forbedres. I tillegg bygger vi tilsynskontroll- og datainnsamlingssystemer (SCADA) for å samle inn og analysere data. Vi utvikler også grensesnitt for Human-Machine Interfaces (HMI) for operatører å samhandle med og kontrollere prosesser.

Sikkerhet og samsvar:

For å verifisere sikkerheten til kritiske prosesser, deltar vi i farevurderinger og risikoanalyser. Sikkerhetstiltak implementeres for å beskytte personell, utstyr og miljøet.

Vedlikehold og feilsøking:

Vi utfører regelmessig vedlikehold og service av EI&C-systemer under anleggsdrift. Mulige feil og feil i kontroll- og målesystemer diagnostiseres og løses.

Energihåndtering:

Våre energieffektive løsninger optimaliserer strømforbruket. Vi overvåker energiforbruket og identifiserer ytterligere muligheter for optimalisering.

Integrering av IT-systemer:

Ledende prosesselskaper stoler på vår ekspertise for å hjelpe dem med å integrere EI&C-systemer med informasjonsteknologi (IT) for å analysere, dele og administrere innsamlede data. Cybersikkerhetstiltak kan implementeres for beskyttelse mot cybertrusler.

Kontakt oss
Kontakt oss
Jon H. Strømme
Director Business Development & KAM
Kontakt oss
Utforsk mer
captcha
Din melding til
captcha