Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Turnaround/Revisjonsstans

Module 1
Vision & Portfolio
Module 2
HSE & Quality
Module 3
Organisation
Module 4
Resource Management
Module 5
Tools & Materials
Module 6
ICT
Module 7
Turnaround Management
Module 8
Continuous Improvement
Module 9
Cooperation

Bilfinger Turnaround Solution

Standard prosedyre i prosessindustrien er å stenge ned anlegg med jevne mellomrom slik at de kan bli grundig sjekket og forbedret som en del av en generell anleggsstans, også kjent som en "turnaround"/revisjonsstans. For industrielle anleggsoperatører betyr dette:

 • Nedetid i produksjonen,
 • Tap av betydelig omsetning og profitt, og deretter
 • Potensielt å påvirke omdømmet hos kunder og aksjonærer.

Med sin Bilfinger Turnaround Solution (BTS) har Bilfinger utviklet en metodikk som muliggjør at anleggsstanser i prosessindustrien kan gjennomføres på en optimal måte. Resultatet er en systematisk tilnærming som gjør det mulig å planlegge og utføre revisjonsstanser på ulike steder hos den respektive kunden, og over flere revisjonsstanssykluser.

Når anlegg star stille: We make your turnaround work

Anlegg i prosessindustrien må gjennomgå en revisjonsstans hvert to til fem år for å sikre deres integritet. I løpet av denne prosessen blir produksjonen stoppet, og omfattende vedlikehold, inspeksjon og moderniseringsarbeid blir utført. Rask gjennomføring av revisjonsstansen er avgjørende for å minimere nedetiden og de kostnadene som er forbundet med dette.

Bilfinger er din erfarne partner for anleggsstans. Hvert år gjennomfører vi vellykkede revisjonsstanser av mer enn 80 større og mange mindre anlegg kun i Europa for våre kunder. Disse løsningene gjør det mulig for oss å svare individuelt på våre kunders krav. Vi utarbeider en detaljert prosjektplan som inkluderer alle nødvendige arbeidsoppgaver og deres tidspunkt. Ikke bare dokumenteres alle tjenester i hele verdikjeden, men effektiv tidsstyring blir også muliggjort. I tillegg benytter vi oss av digitale løsninger, som for eksempel revisjonsstansappen som vi har utviklet internt.

 

Fordelene for våre kunder

 

 • Redusert nedetid, forbedret arbeidsplanlegging og tidspunkt for utførelse
 • Lengre intervaller mellom revisjonsstanser ved bruk av digitale løsninger, noe som resulterer i økt levetid for anleggsutstyr.
 • Sikring av kvalifisert personell ved å få tilgang til vårt globale nettverk av erfarne revisjonsstansspesialister.
 • Fokus på sikkerhet og kvalitet gjennom implementering av de høyeste standardene.
 • Levering av kostnadseffektive og transparente løsninger gjennom attraktive kontraktsmodeller og optimal gjennomføring av revisjonsstansen.
Kjerne-elementer

Lær mer om de viktigste elementene i Bilfinger Turnaround Solution (BTS):

Hovedprinsippet i BTS er å tilby det høyest mulige nivået av kompetanse nøyaktig der våre kunder trenger det mest, samtidig som kvaliteten opprettholdes på samme nivå. Mer spesifikt består BTS av tre elementer:

 

 

Lokal Vedlikeholdsenhet:

 • Er ansvarlig for det operative vedlikeholdet
 • Besitter spesifikk kunnskap og erfaring som er knyttet til anlegget
 • Har tilknytning til lokale leverandører

Sentral Vedlikeholdsenhet:

 • Støtter lokale vedlikeholdsenheter med ressurser, kompetanse, metoder og verktøy
 • Koordinerer kompetanse og kapasiteter for pågående og kommende revisjonsstanser
 • Tar ansvar for kontinuerlig forbedring av metoder og verktøy for revisjonsstanser

Vedlikeholdshåndbok og løsning

 • "Cycle" representerer den operative håndboken
 • "Moduler" representerer den strategiske løsningen
 • Sammen sikrer det en helhetlig tilnærming til revisjonsstansprosessen
urnaround Partnerskap

Fordeler ved et strategisk samarbeid om revisjonsstanser med Bilfinger

Bilfinger tilbyr revisjonsstanstjenester på alle samarbeidsnivåer, enten som leverandør, prosjektledende entreprenør eller som strategisk partner.

Med det sagt, er et strategisk partnerskap med Bilfinger alternativet som gir de mest omfattende fordelene. Den helhetlige tilnærmingen til revisjonsstanser fokuserer ikke bare på de vanlige oppgavene og ansvarspunktene til en prosjektledende entreprenør. Vi sikrer også langvarig kontinuerlig forbedring, kunnskapsstyring og ressurssikkerhet.

Våre kunder kan regne med følgende fordeler:

 • Streng overholdelse av de samme høye HMS-standardene av alle våre ansatte
 • Dyktig personale som leverer optimal kvalitet og innovative løsninger for komplekse problemer
 • Rask og fleksibel tilgang til en bred ressursbase og spesialverktøy
 • Intelligente digitale løsninger for effektiv revisjonsstansledelse
 • Års erfaring, samlet og tilgjengelig for alle prosjekter i vår BTS-håndbok.
 • Færre grensesnitt takket være det å ha én hovedpartner
 • Tilpassede samarbeidsmodeller skreddersydd til kundens individuelle behov.
Kontakt oss
Kontakt oss
Jostein Guttormsen
Prod. Mgr. Turnaround Nordics
Kontakt oss
Utforsk mer
captcha
Din melding til
captcha