Kontakt oss
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Mangfold som
suksessfaktor

Vårt motto som arbeidsgiver er et løfte til alle våre eksisterende og fremtidige ansatte. Dette betyr at alle er velkommen hos Bilfinger og bidrar til det store bildet - uavhengig av personlige egenskaper som alder, kjønn, holdning og erfaring, utdanning, opprinnelse, religion, sivilstatus, hudfarge eller fysiske og mentale evner. Toleranse, respekt og like muligheter er en selvfølge for oss.

For å understreke disse verdiene er Bilfinger med i Charta der vielfalt (Mangfoldets Kjennetegn). Sammen med mange andre tyske selskaper har Bilfinger satt seg som mål å aktivt fremme kulturendring mot mer mangfold og like muligheter ved å undertegne denne erklæringen.

 

 

Som et internasjonalt selskap som tilbyr varierte tjenester, et bredt spekter av produkter og en internasjonal arbeidsstyrke, er mangfold grunnlaget for vår suksess. Mangfoldet i opplevelser og personligheter, og integreringen av individuelle synspunkter i selskapet vårt, hjelper oss med å være innovative over tid. Mangfoldet blant våre ansatte er det som hjelper oss med å mestre stadig skiftende utfordringer med suksess og kontinuerlig utvide vår markedsposisjon.

“We make it work.
You make the difference.”

Våre folk

Hva våre ansatte sier
om emnet mangfold
 

Mangfold er grunnlaget for Bilfingers suksess som et internasjonalt selskap med et bredt spekter av tjenester, et mangfoldig spekter av aktiviteter og et internasjonalt team."

Chakir Ben Tayeb Project Engineer

"Fordommer og kjønnsroller er allerede dypt forankret i de yngste generasjonene. Det er derfor viktig å eliminere disse fordommene gjennom kommunikasjon og fremme entusiasme for håndverksfagene. Hos Bilfinger diskrimineres det ikke basert på kjønn. Like muligheter er en selvfølge her.""

Sabrina RednerConstruction Mechanic in apparatus engineering
Like muligheter for alle

Like muligheter for alle

 

Like muligheter er en selvfølge hos Bilfinger. Vi har en bedriftskultur der ingen blir diskriminert på grunnlag av sin opprinnelse, kjønn, seksuell legning, religion eller ideologi, funksjonshemming eller alder. Det eneste vi vurderer ved ansettelse, er riktig kvalifikasjoner.

Alle våre prosesser rundt ansettelse, kompensasjon, utvikling og forfremmelse, og daglig arbeid - er rettet mot å sikre like muligheter for alle hos Bilfinger. For å sikre selskapets suksess trenger vi varierte ideer, ulike personligheter og et bredt spekter av ekspertiseområder. Derfor er garantien av like muligheter og mangfold av sentral betydning for oss.

Vi fremmer likestilling

 

Vi arbeider for likestilling globalt og tar ulike tiltak for å fremme det. Et eksempel på våre innsatsområder er vårt mål om å øke andelen kvinner i lederstillinger i hele konsernet til minst 10 prosent. Vi skaper et moderne arbeidsmiljø som fremmer balanse mellom karriere og familieliv, og vi støtter kvinner gjennom seminarer og mentorprogrammer.

Våre mentorprogrammer hos Bilfinger fremmer utveksling av erfaringer mellom ansatte fra ulike områder og land for å støtte overføring av kunnskap og en endring av perspektiv innenfor konsernet.

På området "Rekruttering og karriereplanlegging" forplikter vi oss til en mer mangfoldig rekruttering og forfremmelse, støttet av et nytt globalt "HR ekspertnettverk" som målrettet skal fokusere på talentfulle ansatte med ulik bakgrunn.

For å synliggjøre mangfoldet i Bilfinger og understreke viktigheten av likestilling, presenterer vi ansatte fra ulike regioner og bakgrunner i "TeamBilfinger" portrettserien for å styrke mangfoldet hos Bilfinger.

captcha
Din melding til
captcha