Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Wodór

Ponad 20 projektów wodorowych 

zrealizowanych z sukcesem od 2019 roku.

Wodór odgrywa coraz ważniejszą rolę w przejściu na neutralne dla klimatu dostawy energii. Kompleksowe rozwiązania wodorowe Bilfinger oferują firmom przemysłowym usługi doradcze i wdrożeniowe, od produkcji po magazynowanie, transport i instalację. Łączymy wszystkie niezbędne kompetencje, od pomysłu na projekt po realizację i obsługę posprzedażową.

Nasze segmenty
Wodór z elektrolizy wody

Niezależny projektant i wykonawca instalacji do produkcji wodoru z wody.

Konwersja gazu ziemnego na wodór

Testowanie i konwersja istniejącej infrastruktury gazowej pod kątem gotowości na H2.

Oczyszczanie wodoru

Instalacja H2-Dry do przemysłowego osuszania wodoru na wielką skalę. Dostępne są również inne procesy oczyszczania wodoru.

Power2X

Wykorzystanie zielonego wodoru i CO2 do produkcji e-paliw.

Nasze usługi dla rynku wodorowego

Doradztwo i
inżynieria 

Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie, rozwój czy obliczanie wydajności: Bilfinger wspiera i doradza operatorom instalacji, dostawcom energii i użytkownikom wodoru od samego początku. Zakres usług rozciąga się od studiów wykonalności po inżynierię koncepcyjną i podstawową.

Bilfinger oferuje pełen zakres usług związanych z budową instalacji - w tym zarządzanie projektem, szczegółowe planowanie i kontrolę, zaopatrzenie oraz wykonanie prac budowlanych i montażowych. Spółka Bilfinger może również pełnić funkcję integratora systemów. Korzyść dla klientów: Wszystkie usługi od jednego dostawcy.

Inżynieria przemysłowa i
usługi EPC 

Utrzymanie ruchu i
konserwacja

Bilfinger jest niezawodnym i doświadczonym partnerem, jeśli chodzi o obsługę, konserwację i optymalizację instalacji oraz może zapewnić wszystkie usługi konserwacyjne i serwisowe. Obejmuje to obsługę instalacji, regularną konserwację, przeglądy i kalibracje.

Pracownicy Bilfinger posiadają unikalną wiedzę procesową i są zaznajomieni z szeroką gamą technologii i procesów produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru. Potrafią również ocenić skuteczność i wydajność komponentów i procesów.

Technologie

Kontakt z nami
Skontaktuj się z nami
Cezary Krzyszewski
Dyrektor handlowy, Multiserwis
Contact
Rafał Brzozowski
Kierownik Działu Analiz Technicznych i Doskonalenia, Wsparcia Sprzedaży i Administracji, Bilfinger Industrial Services Polska
Contact
Odkryj więcej
captcha
Wiadomość do
captcha