Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Waste to X

>75 pomyślnie wdrożonych projektów w segmencie Waste to X

Naglące zmiany klimatyczne i pogorszenie stanu środowiska naturalnego skłaniają do szybszego przejścia z gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Bilfinger stoi na czele takiego rozwoju i wspiera firmy we wdrażaniu zrównoważonych systemów produkcji oraz w systemach recyklingu i odzysku.

Nasze segmenty

Obieg zamknięty

Produkcja w obiegu zamkniętym identyfikuje możliwości maksymalizacji produkcji i eliminacji odpadów w celu zmniejszenia zużycia surowców i materiałów.

Przekształcanie odpadów w produkty

Bilfinger zrealizował wiele projektów w zakresie przekształcania produktów resztkowych w nowe produkty, materiałów resztkowych w surowce pierwotne oraz odzyskiwania cennych składników ze zużytych produktów (górnictwo miejskie).

Energia z odpadów

Bilfinger posiada bogate doświadczenie w spalaniu odpadów innych niż niebezpieczne, kierowanych na składowiska. Energię wytworzoną podczas tego procesu można wykorzystać na wiele sposób.

Nasze usługi dla rynku Waste-to-X

Nasze usługi dla rynku waste-to-x

  • Doradztwo
  • Inżynieria
  • Zakupy
  • Zarządzanie budową
  • Zarządzanie projektami
Kontakt z nami
Skontaktuj się z nami
Martin Dittrich
Energy Transition market leader, Bilfinger Tebodin
Contact
Odkryj więcej
captcha
Wiadomość do
captcha