Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Modernizacja

Module 1
Vision & Portfolio
Module 2
HSE & Quality
Module 3
Organisation
Module 4
Resource Management
Module 5
Tools & Materials
Module 6
ICT
Module 7
Turnaround Management
Module 8
Continuous Improvement
Module 9
Cooperation

Rozwiązanie modernizacyjne firmy Bilfinger

Standardową procedurą w przemyśle jest regularne zamykanie zakładów celem ich dokładnego skontrolowania i ulepszenia, znanego również jako modernizacja. Dla operatorów zakładów przemysłowych oznacza to: 

 • Przestój w produkcji,
 • Utratę znacznych obrotów i zysków, a więc także potencjalny wpływ na reputację u klientów i akcjonariuszy. 

Bilfinger opracował rozwiązanie- Bilfinger Turnaround Solution (BTS), które umożliwia optymalne realizowanie modernizacji w przemyśle. Rezultatem jest systematyczne podejście pozwalające na planowanie i przeprowadzanie modernizacji w różnych lokalizacjach danego klienta oraz w wielu cyklach modernizacji.

Kiedy zakłady mają przestój: My wykonujemy modernizacje

Zakłady przemysłu przetwórczego muszą być poddawane przeglądom i modernizacji co dwa do pięciu lat celem zapewnienia ich integralności. Podczas tego procesu produkcja zostaje zatrzymana i przeprowadzane są kompleksowe prace konserwacyjne, inspekcyjne i modernizacyjne. Szybkie ukończenie modernizacji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania takich przestojów i związanych z nimi kosztów na jak najniższym poziomie.


Firma Bilfinger jest doświadczonym partnerem w zakresie modernizacji. Każdego roku, tylko w Europie, z powodzeniem przeprowadzamy ponad 80 dużych i wiele mniejszych modernizacji dla naszych klientów. Rozwiązanie to pozwala nam indywidualnie reagować na wymagania naszych klientów. Sporządzamy szczegółowy plan projektu, który obejmuje wszystkie niezbędne etapy prac i ich harmonogram. Dokumentujemy wszystkie usługi w całym łańcuchu wartości, ale także umożliwiamy efektywne zarządzanie czasem. Ponadto korzystamy z rozwiązań cyfrowych, takich jak opracowana przez nas aplikacja do obsługi modernizacji.

 

Korzyści dla naszych klientów:

 

 • Skrócenie czasu przestojów, lepsze planowanie i harmonogramowanie pracy
 • Dłuższe okresy między modernizacjami dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych, co przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń
 • Zapewnienie wykwalifikowanego personelu poprzez dostęp do naszej globalnej sieci doświadczonych specjalistów ds. modernizacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości poprzez wdrożenie najwyższych standardów
 • Dostarczanie opłacalnych i przejrzystych rozwiązań dzięki atrakcyjnym modelom umów i optymalnej realizacji modernizacji
Najważniejsze elementy

Dowiedz się więcej o najważniejszych elementach rozwiązania Bilfinger Turnaround Solution

Naczelną zasadą BTS jest oferowanie najwyższego możliwego poziomu kompetencji dokładnie tam, gdzie nasi klienci najbardziej tego potrzebują, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu jakości. Mówiąc dokładniej, BTS składa się z trzech elementów: 

 

Lokalna jednostka obsługi technicznej

 • Jest odpowiedzialna za utrzymanie operacyjne
 • Posiada wiedzę i doświadczenie specyficzne dla danego zakładu
 • Jest powiązana z dostawcami lokalnymi

Centralna jednostka ds. modernizacji

 • Wspiera lokalne jednostki utrzymania ruchu zasobami, know-how, metodologią i narzędziami
 • Koordynuje kompetencje i możliwości w zakresie bieżących i nadchodzących modernizacji
 • Odpowiada za ciągłe doskonalenie metod i narzędzi modernizacji.

Instrukcja modernizacji i rozwiązanie

 • Cykl reprezentuje podręcznik operacyjny
 • Moduły odzwierciedlają rozwiązanie strategiczne
 • Razem zapewnia to holistyczne podejście do modernizacji

Aby zapewnić pomyślne rozwiązania modernizacyjne, każdy pracownik musi wyjść poza granice własnego obszaru odpowiedzialności i współpracować w celu znalezienia i wdrożenia rozwiązań."

Dennis LubschKierownik jednostki biznesowej Turnaround w Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH
Nasze partnerstwo w zakresie modernizacji

Korzyści ze strategicznego partnerstwa w zakresie modernizacji z firmą Bilfinger

Firma Bilfinger oferuje usługi modernizacyjne na wszystkich poziomach współpracy zarówno jako dostawca, wykonawca zarządzający, jak i partner strategiczny.  

Strategiczne partnerstwo z firmą Bilfinger to opcja oferująca największe korzyści. Podejście holistyczne do kwestii modernizacji nie koncentruje się wyłącznie na zwykłych zadaniach i obowiązkach wykonawcy zarządzającego. Zapewniamy również długoterminowe stałe doskonalenie, zarządzanie wiedzą i zapewnianie zasobów.

Nasi klienci mogą liczyć na następujące korzyści:

 • Ścisłe przestrzeganie tych samych wysokich standardów BHP przez wszystkich naszych pracowników
 • Wykwalifikowany personel zapewniający optymalną jakość i innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów
 • Szybki i elastyczny dostęp do bogatych zasobów i specjalnych narzędzi
 • Inteligentne rozwiązania cyfrowe do efektywnego zarządzania modernizacjami
 • Wieloletnie doświadczenie, zebrane i udostępnione dla wszystkich projektów w naszym podręczniku BTS
 • Mniej interfejsów dzięki jednemu głównemu partnerowi
 • Modele współpracy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Leszek Jankowski
CEO Bilfinger Industrial Services Polska
Contact
Odkryj więcej
captcha
Wiadomość do
captcha