Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Nota prawna

 

Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 16 c
02-092 Warsaw
Poland

Phone +48 22 334 41 11 
info.warszawa.tebodin.plnospam@bilfinger.com 

Trade register no. 0000094158, Poland

CEO:
Jaromir Kriz

 

 

Multiserwis Sp. z o.o.

ul. Prudnicka  40, 47-300 Krapkowice
Polska
Tel.+ 48 77 40 09 100 ÷ 101
Tel.+ 48 77 40 09 103, 107
Fax + 48 77 40 09 106

sekretariat.multiserwis@bilfinger.com

NIP 118-00-21-492
KRS 0000120630 Sąd rejonowy, Sąd Gospodarczy w Opolu. VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 3.000.000 PLN

CEO:
Michał Lewicki

CFO:
Paweł Zieliński

 

 

Bilfinger Industrial Services Poland Sp. z o.o.

Ulica Pożarowa 6
03-309 Warsaw
Polska

Tel.+48 22 34 09 100
Fax +48 22 34 09 280
sekretariat.is-polska@bilfinger.com

NIP: 521 32 18 636
KRS: 0000138008, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 1 000 000 PLN

CEO:
Leszek Jankowski 

 

 

Zastrzeżenia

Wszelkie prawa zastrzeżone, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku cytatów należy podać źródło.

Treść stanowi jedynie niewiążący ogólny przegląd grupy Bilfinger. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność i kompletność podanych informacji ani za ich aktualny stan. Dotyczy to również hiperłączy. Zmiany i uzupełnienia są wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane giełdowe są dostarczane przez Quartal Flife AG, Würzburg. Nie stanowią one i nie mogą być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne i nie są przeznaczone do wykorzystania jako podstawa transakcji giełdowych.

Ochrona prywatności

Kontakt Bilfinger w Polsce

Kontakt Bilfinger w Polsce

captcha
captcha
Wiadomość do
captcha