Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Cyfryzacja w
Grupie Bilfinger 

Wyruszamy w przyszłość 
z rozwiązaniami cyfrowymi 

Stosując innowacyjne rozwiązania, przygotowujemy naszych klientów na cyfrową przyszłość. Wspieramy ich w cyfrowej transformacji procesów pracy, opracowujemy inteligentne systemy gromadzenia i analizy danych, obniżamy koszty poprzez wdrażanie systemów cyfrowych i zwiększamy wydajność zakładówn.

 

Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP®)


Decyzje oparte na danych – Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP®) 

Połączenie różnych źródeł danych z IT (technologia informacyjna), OT (technologia operacyjna) i inżynierii na wspólnej platformie umieszcza dane i informacje w zupełnie innej formie. Dogłębne zrozumienie branży technologicznej, w połączeniu z doświadczeniem w zakresie oprogramowania i nauki o danych, pozwala nam odkrywać współzależności w danych i umożliwiać ich ocenę dla potrzeb różnych aplikacji i interesariuszy. Bilfinger Collaboration & App Platform (BCAP) to oparta na chmurze platforma, która nadaje danym wartość, umożliwiając przenoszenie danych, optymalizację procesów i analizę predykcyjną. 

BCAP to narzędzie do łączenia ogromnych zbiorów danych w jednym miejscu. Zwiększa to integralność i jakość danych, poprawia wydajność ich obsługi i daje wszystkim dostęp do informacji. Dzięki indywidualnym aplikacjom i standardowym rozwiązaniom zawartym w BCAP pomagamy naszym klientom zidentyfikować potencjał optymalizacji oraz zwiększyć ogólną wydajność sprzętu (OEE). Osiągamy to poprzez zmniejszenie odchyleń jakościowych, poprawę dostępności instalacji i optymalizację kosztów energii. 

Platforma BCAP została opracowana specjalnie z myślą o cyfrowej transformacji przemysłu procesowego. Z jednej strony BCAP oferuje przyjazną dla użytkownika i prostą obsługę. Z drugiej strony, BCAP umożliwia naszym klientom korzystanie z zaawansowanej analizy danych, skalowalności i nowoczesnych standardów bezpieczeństwa IT."

Max StangSenior Project Manager Digitalization & Innovation w Bilfinger

Dlaczego Bilfinger Collaboration & App Platform

 • BCAP łączy nasze know-how w zakresie konserwacji i produkcji w branży przetwórczej z wszechstronną wiedzą z zakresu nauki o danych. 

 • Po zintegrowaniu danych na jednej platformie można zastosować i skalować różne rozwiązania cyfrowe. 

 • Interfejs użytkownika BCAP został zaprojektowany tak, aby zapewniał łatwy dostęp do informacji wszystkim – od wyższego kierownictwa po pracowników fizycznych. 

 • Konfiguracja oparta na rolach daje szybki wgląd w informacje istotne dla każdego użytkownika. 

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane zmniejsza koszty, poprawia jakość i zwiększa ogólną efektywność sprzętu (OEE). 

 

WJak rozwiązania BCAP 
dostarczają wartość opartą na danych:

 • Predictive Quality ujawnia nowe spostrzeżenia i możliwości poprawy parametrów jakości poprzez połączenie odpowiednich danych i zastosowanie w analizie wirtualnego czujnika lub modelu rekomendacji. 

 • Asset Monitoring analizuje i wizualizuje wszystkie dane z czujników na jednym pulpicie nawigacyjnym. 

 • Smart Alerting zapobiega zalewowi alertów w zakresie konserwacji i produkcji i pozwala użytkownikom korzystać ze sztucznej inteligencji, nawet jeśli nie mają oni żadnej wiedzy z zakresu nauki o danych. 

 • Czujnik Cognitive Sensor wykrywa tryby pracy maszyny powiązane z głosem, tak aby ograniczyć nakłady na konserwację i przestoje. 

 • Plant Intelligence zapewnia jedną wersję prawdy i analizę wydajności operacyjnej, dostępności i jakości zakładu. 

 • BCAP to platforma skalowalna, hostowana w centrach danych Microsoft Azure, które są corocznie audytowane pod kątem zgodności z normami ISO27001 i ISO27018.

Nasze rozwiązania aplikacyjne

Zwiększanie wydajności dzięki użyciu aplikacji cyfrowych – od praktycznego doświadczenia do praktycznego zastosowania 

Nasi pracownicy są codziennie obecni w zakładach naszych klientów. Nierzadko ich wyposażenie obejmuje urządzenia mobilne, które nadają się do użytku przemysłowego, w tym specjalne smartfony lub tablety w wersji przeciwwybuchowej. Aplikacje opracowane wewnętrznie przez Bilfinger zwiększają wydajność procesów pracy, zmniejszają liczbę błędów podczas wprowadzania i przesyłania danych oraz zapewniają wysoki poziom przejrzystości. W zależności od miejsca pracy i dostępności, aplikacje można używać na urządzeniu mobilnym lub na komputerze w postaci aplikacji sieciowej.

Nasze aplikacje cyfrowe obejmują: 

Aplikacja HSEQ

Rejestrowanie i zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem pracy w celu zapobiegania wypadkom i dokumentowania sugestii dotyczących ulepszeń. HSEQ to skrót od Health, Safety, Environment, Quality (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko, jakość). 

Aplikacja Scaffolding

Dokumentowanie i łączenie wszystkich informacji związanych z projektem rusztowania, tak aby można było cyfrowo obserwować postęp prac. 

Aplikacja Turnaround

Rejestrowanie postępów przestojów i modernizacji podczas realizacji projektu w celu zoptymalizowania koordynacji poszczególnych etapów prac i zapewnienia możliwości natychmiastowego reagowania na wszelkie potencjalne odchylenia. Tak można skrócić czas przestoju instalacji. 

Aplikacja Bilfinger Schedule

Aplikacja Bilfinger Schedule umożliwia zintegrowane z SAP perspektywiczne planowanie pracy. Aplikacja umożliwia również przypisanie zadań do określonych pracowników w trakcie wykonywania przez nich pracy. Dzięki temu możemy w czasie rzeczywistym zobaczyć , status realizacji zaplanowanych zadań.

Aplikacja Bilfinger Check

Aplikacja Bilfinger Check umożliwia elektroniczne przetwarzanie każdego rodzaju list kontrolnych. Szczególny nacisk kładzie na sprzęt podlegający obowiązkowej kontroli. Ponieważ świadczymy wiele usług kontrolnych dla naszych klientów, współpracujemy z nimi za pośrednictwem platformy BCAP, z którą Aplikacja Bilfnger Check jest zintegrowana.

Wartość dodana dla 
naszych klientów:

 

 • Wydajne procesy pracy i administrowania danymi 

 • Wysoki stopień przejrzystości dzięki cyfrowym aktualizacjom statusu, które można przeglądać w czasie rzeczywistym, np. po pomyślnym zakończeniu testu sprzętu 

 • Ograniczenie błędów transmisji, jako że dane rejestrowane są bezpośrednio w systemie 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Alexander Berdin
Global Product Manager Digital
Contact
Odkryj więcej

Dowiedz się więcej o usługach firmy Bilfinger 

captcha
Wiadomość do
captcha