Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Bilfinger Industrial Services Polska

Bilfinger Industrial Services Polska

Wiodący dostawca usług dla przemysłu

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą kompleksowych usług:

 • utrzymanie ruchu i eksploatacja - Maintanance
 • postoje remontowe, remonty i modernizacje urządzeń oraz linii technologicznych - Turnaround
 • audyty techniczne, diagnostyka przemysłowa.

Nasze usługi realizujemy w branży mechanicznej, elektrycznej i AKPiA dla wielu gałęzi przemysłu, w szczególności dla: energetyki, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjno-petrochemicznego, cementowego oraz papierniczego.

Naszym Klientom oferujemy rozwiązania technologiczne, które zwiększają ich efektywność procesową przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju.

Bilfinger Industrial Services Polska łączy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług w przemyśle z innowacyjnym know–how Grupy Bilfinger.

Utrzymanie ruchu
Maintenance

 

Utrzymanie ruchu to nasz core business. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza naszych ekspertów wsparta autorskim rozwiązaniem BMS (Bilfinger Maintenance System), zapewnia osiągnięcie wspólnie założonych z naszymi klientami celów.

Postoje remontowe
Turnaround

 

Minimalizujemy czas postojów, optymalizujemy ich koszty przy zachowaniu najwyższej jakości usług, wsparte autorskim systemem BTS (Bilfinger Turnaround Solution).

Audyty techniczne

 

 

Audyt techniczny zdiagnozuje stan  techniczny urządzeń i infrastruktury, systemów zarządzania utrzymaniem ruchu, majątkiem firmy,  w celu doboru optymalnych narzędzi  pozwalających na osiągnięcie wspólnie wyznaczonych celów.

Nasze usługi

Nasze usługi

Utrzymanie ruchu

Jesteśmy liderem rynku w wielu krajach Europy świadczymy dla naszych klientów pełen zakres utrzymania ruchu: od planowania, poprzez koordynację oraz realizację wszelkich prac z wykorzystaniem autorskich rozwiązań  i systemów informatycznych wspierających zarządzanie utrzymaniem ruchu.

Jako partner serwisowy dla naszych klientów połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenie w rozwiązaniu Bilfinger Maintenance Solution (BMS).

Wartość dodana dla naszych klientów:

 • Pełen zakres utrzymania ruchu
 • Optymalizacja wydajności, żywotności urządzeń i linii technologicznych
 • Redukcja ilości nieplanowanych przestojów produkcyjnych
 • Elastyczność funkcjonowania służb utrzymania ruchu

Rozwiązanie serwisowe Bilfinger (BMS)

Bilfinger jest preferowanym partnerem w zakresie utrzymania ruchu dla wielu firm. Aby zapewnić wszystkim klientom równe korzyści z naszych usług, zebraliśmy i starannie usystematyzowaliśmy wszechstronną wiedzę, zdobytą na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Rezultatem jest rozwiązanie unikalne w branży: Bilfinger Maintenance Solution (BMS).

To kompleksowe narządzie składa się z dziewięciu modułów opierające się na doświadczeniu i wiedzy z ponad 400 projektów oraz 100 aktualnych umów partnerskich. Rozwiązanie to jest precyzyjnie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta i ma dwa cele:

 • Zwiększenie niezawodności
 • optymalizacja kosztów utrzymania.

W ciągu pięciu lat potencjał redukcji kosztów sięga 20–30%, wydajność zakładu można zwiększyć nawet o 10% w zależności od warunków projektu.

Dowiedz się więcej

Mechanika

Bilfinger Industrail Services Polska posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla przemysłu i energetyki w branży mechanicznej.

Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze i zapleczu warsztatowym zapewniamy naszym klientom rozwiązania dostosowane do potrzeb, gwarantując wysoki poziom jakości, terminowości z zachowaniem wszelkich przepisów i norm bezpieczeństwa.

Nasza działalność w branży mechanicznej obejmuje:

  Przeglądy, naprawy, remonty:

  • kotłów;
  • turbozespołów;
  • zbiorników, armatury i rurociągów;

  Prace warsztatowe:

  • wytwarzanie, naprawy i regeneracje elementów maszyn;
  • produkacja części zamiennych i podzespołów metodami: obróbki plastycznej na zimno, obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej;
  • prace ślusarsko-spawalnicze;
  • regeneracja i naprawa elementów przez napawanie.

  Roboty montażowe:

  • generalne wykonawstwo kotłowni, elektrofiltrów, węzłów ciepłowniczych;
  • instalacje technologiczne;
  • konstrukcji stalowych;

  Dowiedz się więcej

  Elektryka i AKPiA

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla przemysłu i energetyki w branży elektrycznej oraz AKPiA.

  Instalacje elektryczne:

  • Transformatory, generatory i wzbudnice
  • Linie kablowe i napowietrzne,
  • Rozdzielnie niskich i średnich napięć 
  • Pomiary i zabezpieczenia elektryczne

  AKPiA:

  • Analogowe i cyfrowe układy pomiarów, sterowania i regulacji
  • Układy blokad i zabezpieczeń technologicznych
  • Pomiary specjalne (chemiczne, rozliczeniowe, zabezpieczeniowe)
  • Serwisy urządzeń i linii technologicznych

  Oferujemy również realizację instalacji elektrycznych i AKPiA pod kucz:

  • Doradztwo techniczne
  • Projekt wykonawczy
  • Montaż
  • Oprogramowanie i uruchomienie
  • Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny

  Dowiedz się więcej

  Diagnostyka

  Nasze Laboratorium Badań Materiałowych posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego II stopnia wg PN-EN ISO/IEC 17025 nr LB -149/27, a personel uprawnienia wg PN-EN 473 nadane przez UDT Cert oraz TŰV Cert. Zatrudniamy specjalistów posiadających uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

  W zakresie wibrodiagnostyki nasi pracownicy zostali przeszkoleni w ośrodkach szkoleniowych wiodących firm światowych BENTLY NEVADA Co. Minden, USA oraz SKF Condition Monitoring.

  Diagnostyka urządzeń energetycznych:

  • kotłów parowych i wodnych; turbozespołów; 
  • rurociągów i armatury; zbiorników i wymienników ciepła;
  • pomp, sprężarek, wentylatorów, przekładni zębatych;
  • instalacji przemysłowych i konstrukcji stalowych;
  • silników elektrycznych.

  Diagnostyka materiałowa:

  • badania radiograficzne złączy spawanych i materiałów;
  • badania ultradźwiękowe złączy spawanych i materiałów;
  • pomiary grubości ścianek elementów jednostronnie dostępnych grubościomierzem ultradźwiękowym;
  • badania magnetyczno - proszkowe; badania penetracyjne;
  • badania wizualne, w tym endoskopowe;
  • pomiary metrologiczne; pomiary twardości twardościomierzem przenośnym;
  • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń;
  • ekspertyzy poawaryjne urządzeń.

  Wibrodiagnostyka:

  • pomiary drgań wraz z oceną stanu dynamicznego maszyn;
  • diagnozowanie nieprawidłowości w pracy urządzeń wirujących;
  • wydawanie zaleceń eksploatacyjnych i remontowych;
  • projektowanie i wdrażanie systemów monitorowania drgań maszyn,
  • stała obsługa serwisowa w zakresie pomiarów i oceny stanu technicznego maszyn wirujących, w tym prowadzenie baz danych o urządzeniach,
  • kompleksowe ekspertyzy przypadków.

  Diagnostyka cieplna w oparciu o metodę termowizyjną: pomiary termowizyjne w energetyce, elektroenergetyce, przemyśle i budownictwie.

  Ciepłownictwo

  Zapewniamy naszym klientom pełen zakres usług w branży ciepłowniczej:

  •  utrzymanie węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej.
  •  koordynowanie i wykonywanie prac awaryjnych oraz konserwacyjnych,
  •  optymalizacje planowania z wykorzystaniem systemów informatycznych.

  Oferujemy również nasze rozwiązanie Bilfinger Maintenance Solution (BMS), które dostosowaliśmy do potrzeb przedsiębiorstw ciepłowniczych, umożliwiając finansową optymalizację wykorzystania aktywów.

  Realizacje projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych

  Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne i modernizacyjne istniejących urządzeń poprzez uruchamianie, montaże oraz demontaże, a także wykonywanie prac inwestycyjnych.

  Projekty inwestycyjne i modernizacyjne realizowane są przede wszystkim u Klientów, dla których utrzymanie ruchu świadczone jest przez Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. z uwagi na doskonałą znajomość urządzeń oraz linii technologicznych. Jesteśmy zainteresowani w szczególności projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, których realizacja będzie łączyć się z przejęciem obsługi obiektu w drodze podpisania odpowiednich umów utrzymania ruchu lub eksploatacyjnych.

  Branże, w których działamy

  Branże, w których działamy:

  • Energetyka
  • Ciepłownictwo
  • Przemysł cementowo - wapienniczy
  • Rafineryjno-petrochemiczny
  • Chemiczny
  • Metalurgiczny
  • Papierniczy
  Praca w Bilfinger Industrial Services Polska

  We make it work
  Sprawiamy, że to działa

  Dzięki pasji i wiedzy naszych pracowników oraz innowacyjnym technologiom dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które zwiększają ich efektywność procesową i minimalizują wpływ na środowisko.

  Wyjątkowi ludzie BILFINGER tworzą niestandardowe rozwiązania, a przy tym rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste w poszanowaniu  wzajemnej różnorodności.

   

  Zapraszamy do pracy

  You make the difference
  Ty tworzysz różnorodność

  Cenimy różnorodność doświadczeń i indywidualizm naszych pracowników. To one sprawiają, że jesteśmy kreatywni, otwarci i zaangażowani oraz potrafimy dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. W codziennej pracy w Bilfinger zobaczysz jak Twoje działania bezpośrednio wpływają na nasz biznes.

  Rozpocznij z nami swoją zawodową przygodę niezależnie od tego na jakim etapie dziś jesteś. Jeżeli jesteś otwarty na nowe wyzwania i chcesz być odpowiedzialny za ważne projekty w przemyśle - czekamy na Ciebie!
  Zostań częścią naszego zespołu i przekonaj się, co możemy razem osiągnąć!

  Sprawdź nas i ważne dla ciebie kwestie: możliwości rozwoju zawodowego, warunki zatrudnienia i środowisko pracy, kultura organizacyjna definiowana relacjami wśród pracowników i stylem zarządzania oraz zrównoważony rozwój.

  Twoje korzyści:

  Warunki pracy
  • Elastyczność zatrudnienia
  • Motywacyjny system wynagradzania
  • Przyjazne środowisko pracy
  • Opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin
  • Ubezpieczenie NW pracowników i członków rodzin
  • Karty sportowe dla pracowników
  • Programy sportowe i kulturalne dla pracowników
  • Inicjatywy dotyczące „dobrostanu” pracowników
  Ciekawe wyzwania i obowiązki
  • Interesujące projekty i wyzwania zawodowe
  • Praca w znaczących zakładach przemysłowych
  • Praca w kompetentnym zespole
  • Udział w interdyscyplinarnych projektach biznesowych w Grupie Bilfinger
  Kultura organizacyjna
  • Poszanowanie dla różnorodności
  • Otwarta i bezpośrednia komunikacja
  • Transparentne i systemowe metody zarządzania
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy – HSEQ
  • Codzienna życzliwość i przyjazna atmosfera
  • Wspierające relacje w zespole
  • Zaufanie i uczciwość
  • Celebrowanie ważnych wydarzeń firmowych
  Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych
  • Programy rozwojowe w ramach Grupy Bilfinger
  • Programy stażowe i wymiana w ramach spółek Bilfinger (job rotation)
  • Indywidualne programy wdrożenia (onboarding & more…) na stanowisko
  • Szkolenia indywidulane dostosowane do potrzeb (w tym: zarządzanie projektami i utrzymanie ruchu)
  • Kursy zawodowe m.in. SEP, UDT, TDT, TUV
  • Rozwój kompetencji miękkich w tym poprzez mentoring
  • Roczna ocena realizacji celów
  • Indywidualny plan rozwoju
  Kontakt
  Kontakt
  Artur Uciński
  Dyrektor Zakładu Usług Przemysłowych Zachód
  Contact
  Grzegorz Szymański
  Dyrektor Zakładu Usług Przemysłowych Południe
  Contact
  Zbigniew Lewandowski
  Business Development Manager / Procurement Manager
  Contact
  Nasze lokalizacje

  Lokalizacje naszych oddziałów

  Lider usług dla sektora przemysłowego w Polsce. Trzynaście oddziałów na terenie całego kraju pozwala nam stworzyć efektywną, ogólnopolską sieć serwisową.

  Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

  Siedziba główna:
  Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
  ul. Pożarowa 6
  03-309 Warszawa
  sekretariat.is-polskanospam@bilfinger.com
  Tel.: +48 22 34 09 100

  Dowiedz się więcej o BIS Polska

  Zakład Usług Przemysłowych Centrum:
  • Oddział Warszawa Siekierki

  • Oddział Warszawa Żerań

  • Oddział Białystok
   ul. Andersa 15
   15-124 Białystok

  • Oddział Gdańsk
   ul. Elbląska 135
   80-718 Gdańsk

  Zakład Usług Przemysłowych Południe:
  • Oddział Rudniki 
   ul. Mstowska 10
   42-240 Rudniki

  • Oddział Ożarów
   ul. Karsy 77
   27-530 Ożarów

  Zakład Usług Przemysłowych Zachód:
   
  • Oddział Kostrzyn nad Odrą
   ul. Fabryczna 1
   66-470 Kostrzyn nad Odrą

  • Gorzów Wielkopolski (Oddział Kostrzyn)
   ul. Energetyków 6
   66-400 Gorzów Wielkopolski

  • Oddział Wrocław
   ul. Łowiecka 6/8 bud F
   50-220 Wrocław

  • Oddział System Ciepłowniczy Wrocław
   ul. Słonimskiego 1A
   50-304 Wrocław

  • Oddział System Ciepłowniczy Częstochowa
   ul. Rejtana 37/39
   42-202 Częstochowa

  • Oddział System Ciepłowniczy Płock
   ul. Gradowskiego 3A
   09-402 Płock

  Do pobrania

  Do pobrania

  Ogólne warunki handlowe dla dostawców usług
  Ogólne warunki handlowe dla dostawców towarów
  captcha
  Wiadomość do
  captcha