Kontakt
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Inżynieria

Zorientowane na klienta usługi inżynieryjne, projektowe i konsultingowe w całym cyklu życia produktu

Usługi inżynieryjne dla zakładów typu greenfield lub projekty modyfikacji i modernizacji dla zakładów typu brownfield: Dostarczamy naszym klientom zoptymalizowane rozwiązania w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju zakładów przetwórczych, zakładów naftowo-gazowniczych, zakładów chemicznych i petrochemicznych, transformacji energetycznej, energetyki, budynków i infrastruktury związanej z zakładami przemysłowymi oraz przemysłu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego – począwszy od studiów wykonalności i inżynieryjnych, skończywszy na planowaniu, doradztwie i wdrożeniach.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na całym świecie jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełen zakres usług inżynieryjnych, projektowych i konsultingowych. Obejmują one inżynierię koncepcyjną, ogólną, szczegółową i procesową, a także zarządzanie projektami, zarządzanie placem budowy i działania konsultingowe.

Nasze USP
90%
naszych klientów kupuje nasze usługi więcej niż jeden raz
75lat
inżynierskich doświadczeń
3000
inżynierów i konsultantów w 27 krajach

Dzięki doskonałej wewnętrznej sieci kontaktów w różnych lokalizacjach, wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę i możemy zaoferować naszym klientom niestandardowe usługi inżynieryjne, które są indywidualnie dostosowane do poszczególnych projektów. "

Andreas WirtzKierownik działu w Bilfinger Maintenance & Engineering GmbH

Przegląd naszych usług:

Konsulting i projektowanie koncepcyjne
 • Podstawowa ocena, definiowanie zadania i celów projektu; badania optymalizacyjne, badanie wariantów, studia wykonalności; szacunki kosztów inwestycji
FEED (Front End Engineering Design)
 • Wstępne i szczegółowe planowanie projektów w celu określenia przybliżonego kosztu inwestycji i czasu trwania projektu
Inżynieria ogólna
 • Inżynieria uprawnień (planowanie zatwierdzeń, koncepcja bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, analizy ryzyka); badania instalacji; specyfikacje aparatury, maszyny, technologia sterowania procesem
Inżynieria szczegółowa
 • Planowanie wykonania; specyfikacje techniczne, trójwymiarowe planowanie instalacji; plan konstrukcji stalowej, plan fundamentów
Inżynieria oprogramowania
 • Opracowywanie niestandardowych rozwiązań programowych; przygotowywanie dokumentacji; wsparcie w zakresie zmian/adaptacji oprogramowania i prac konserwacyjnych; usługi doradztwa cyfrowego
Inżynieria procesowa
 • Podstawowe schematy przepływu, bilanse ilościowe i energetyczne, procesy z opisami; optymalizacja procesów; poprawa wydajności
Zarządzanie projektami, planowanie, koordynowanie i zaopatrzenie
 • Organizacja projektu, zarządzanie placem budowy, zakupy, inspekcje i kontrole odbieranych towarów
Doradztwo w zakresie BHP i ochrony środowiska
 • Badania dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, badania integralności aktywów, badania bezpieczeństwa
Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Strategia organizacyjna, rozwój polityki i procedur; modelowanie finansowe
Net Zero Approach
Wartość dodana:
 •  Unikalne, modułowe podejście do strategii Net Zero, od pojedynczych usług po rozwiązania "wszystko od jednego dostawcy"

 • Globalny partner na ścieżce rozwoju zrównoważonego rozwoju z lokalnymi ekspertami i wiedzą

Od mapy drogowej Net Zero do wdrożenia - podejście oparte na cyklu życia 

Producenci przemysłowi na całym świecie intensywnie zajmują się kwestią tego, w jaki sposób umożliwić eksploatację swoich zakładów na poziomie zerowej emisji netto. Nasze systematyczne podejście zapewnia klientom kompleksowe rozwiązania, które wspierają ich na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w celu ustalenia celów zrównoważonego rozwoju i dostarczania niestandardowych rozwiązań, które aktywnie optymalizują zużycie energii, integrują odnawialne źródła energii i usprawniają procesy operacyjne.


Dzięki naszemu kompleksowemu portfolio produktów wprowadzamy te rozwiązania w życie i zapewniamy ich stałą wydajność poprzez usługi operacyjne i konserwacyjne. Bilfinger jest partnerem dla przemysłu, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i osiągnięcie celów zerowych emisji netto.

Kluczowe elementy podejścia Net Zero

Podejście Net Zero to kompleksowe rozwiązanie opracowane przez Bilfinger w celu sprostania złożonym wyzwaniom związanym z osiągnięciem zerowych emisji netto. Składa się ono z trzech głównych etapów:

 

Opracowanie mapy drogowej Net Zero

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania spersonalizowanej mapy drogowej określającej kroki niezbędne do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Faza ta obejmuje ocenę bieżącej działalności, ustalenie celów zrównoważonego rozwoju i identyfikację kluczowych środków, które należy wdrożyć. Środki te są projektowane na poziomie wykonalności (+/- 40%) i uszeregowane pod względem priorytetów na osi czasu, w wyniku czego powstaje ostateczny plan: mapa drogowa.

Projektowanie zidentyfikowanych działań

Po ustaleniu planu, nasz zespół ekspertów przygotowuje konkretne, dostosowane do potrzeb działania w zakresie efektywności energetycznej, integracji odnawialnych źródeł energii i optymalizacji operacyjnej. Środki te są starannie opracowywane, aby dostosować je do celów zrównoważonego rozwoju i wymagań operacyjnych naszych klientów.

Wdrożenie środków (budowa i konserwacja)

Ostatnia faza obejmuje wdrożenie zidentyfikowanych środków, w tym budowę, montaż i bieżącą konserwację. Naszym celem jest zapewnienie płynnej realizacji i długoterminowej trwałości wdrożonych rozwiązań.

Wartość dodana dla
naszych klientów:

 

 • Kompleksowe usługi inżynieryjne i doradcze z jednego źródła
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna; zintegrowana wymiana wiedzy na całym świecie
 • Duży zespół doświadczonych inżynierów i konsultantów posiadających specjalistyczną wiedzę w branży
 • Metodologia pracy ustandaryzowana dla całej organizacji
 • Przejrzyste i niezawodne planowanie kosztów dla nowych konstrukcji i modyfikacji
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Jaromir Kříž
Executive President w Bilfinger Wschodnia Europa
Contact
Odkryj więcej

Dowiedz się więcej o naszych usługach

captcha
Wiadomość do
captcha