Ota yhteyttä
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Monimuotoisuus
menestystekijänä

Mottomme työnantajana on lupaus kaikille nykyisille ja tuleville työntekijöillemme. Tämä tarkoittaa, että kaikki ovat tervetulleita Bilfingerille ja osallistua suurempaan kokonaisuuteen - henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten iästä, sukupuolesta, asenteesta ja kokemuksesta, koulutuksesta, alkuperästä, uskonnosta, avioliittotilasta, ihonväristä tai fyysisistä ja psyykkisistä kyvyistä riippumatta. Toleranssi, kunnioitus ja tasa-arvo ovat meille itsestäänselvyys.

Tukeakseen näitä arvoja Bilfinger on liittynyt "Charta der Vielfalt" -aloitteeseen. Yhdessä lukuisien muiden saksalaisten yritysten kanssa Bilfinger on sitoutunut edistämään aktiivisesti kulttuurimuutosta kohti monimuotoisuutta ja tasa-arvoa allekirjoittamalla tämän peruskirjan.

Kansainvälisenä yrityksenä, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, laajan valikoiman tuotteita ja kansainvälisen työvoiman, monimuotoisuus on menestyksemme perusta. Erilaisten kokemusten ja persoonallisuuksien moninaisuus sekä yksilöllisten näkemysten integroiminen yritykseemme auttavat meitä säilyttämään innovatiivisuuden pitkällä aikavälillä. Työntekijöidemme monimuotoisuus auttaa meitä onnistumaan jatkuvasti muuttuvien haasteiden hallinnassa ja laajentamaan markkina-asemaamme jatkuvasti.

"Me saamme sen toimimaan.

Sinä teet eron."

Työntekijämme

Mitä työntekijämme
sanovat monimuotoisuudesta

Monimuotoisuus on Bilfingerin menestyksen perusta kansainvälisenä yrityksenä, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, laajan valikoiman toimintoja ja kansainvälisen tiimin.""

Chakir Ben Tayeb Projekti-insinööri

Ennakkoluulot ja sukupuoliroolit ovat jo juurtuneet syvästi nuorimpiin sukupolviin. Siksi on tärkeää poistaa nämä ennakkoluulot viestinnän avulla ja edistää innostusta ammattitaitoista työtä kohtaan. Bilfingerillä ei ole sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tasa-arvo on meille itsestäänselvyys."

Sabrina RednerLaitteistotekniikan rakennusmekaanikko
Tasa-arvo kaikille

Tasa-arvo kaikille

 

Tasa-arvo on meille itsestäänselvyys Bilfingerillä. Elämme yrityskulttuuria, jossa kukaan ei ole syrjitty alkuperänsä, sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa, uskontonsa tai ideologiansa, vammaisuutensa tai iän perusteella. Ainoa asia, joka meitä kiinnostaa työntekijöitä palkatessamme ja heidän henkilökohtaista uraansa edistäessämme, ovat oikeat pätevyydet.

Kaikki prosessimme - rekrytointi, palkkaus, kehitys ja ylennys sekä jokapäiväinen työ - on keskittynyt varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille Bilfingerillä. Yrityksemme menestyksen takaamiseksi tarvitsemme monipuolisia ideoita, erilaisia persoonallisuuksia ja laajaa osaamisalueiden kirjoa. Siksi tasa-arvon ja monimuotoisuuden takaaminen on meille keskeisen tärkeää. Näe se itse!

Me edistämme tasa-arvoa

 

Tavoittelemme tasa-arvoa maailmanlaajuisesti ja ryhdymme erilaisiin toimiin sen edistämiseksi. Yksi esimerkki ponnisteluistamme on tavoitteemme kasvattaa naisten osuutta johtotehtävissä koko konsernissa vähintään 10 prosenttiin. Luomme modernin työympäristön uran ja perhe-elämän tasapainottamiseksi ja tuemme naisia seminaareilla ja mentorointiohjelmilla.

Mentorointiohjelmamme Bilfingerillä edistävät kokemusten vaihtoa eri aloilla ja maissa työskentelevien työntekijöiden kesken tukeakseen tiedon siirtoa ja näkökulman muutosta konsernissa.

"Rekrytointi & Seuraajasuunnittelu" -alueella sitoudumme monimuotoisempaan rekrytointiin ja ylennyksiin, tuettuna uudella maailmanlaajuisella "HR Expert Network" -verkostolla, joka keskittyy lahjakkaiden työntekijöiden hankintaan eri taustoista.

Jotta monimuotoisuus Bilfingerillä tulisi näkyväksi ja tasa-arvon tärkeys korostuisi, esittelemme "TeamBilfinger" -muotokuvasarjassa työntekijöitä eri alueilta ja taustoilta vahvistaaksemme monimuotoisuutta Bilfingerillä esimerkillisellä tavalla.

captcha
Viestisi
captcha