Ota yhteyttä
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Perinteinen
energiantuotanto

Bilfingerin palvelut kattavat perinteisten voimalaitosten infrastruktuurin ja teknologian koko elinkaaren. Perinteiset yksityiset ja kunnalliset energiayhtiöt luottavat meihin lisätäkseen voimalaitosten luotettavuutta ja optimoidakseen kunnossapitokustannuksia sekä turvallisuutta ja laatutasoa. Kokonaisvaltainen konseptimme soveltuu sekä uusien voimaloiden rakentamiseen ja laajentamiseen että olemassa olevien järjestelmien kunnostamiseen. Otamme täyden projektivastuun, alkaen teknisestä konsultoinnista tekniseen valmiuteen ja käyttöönottoon, samalla soveltaen erikoistuntemustamme voimantuotantoon ja kaukolämmityskonsepteihin. Uudistamme polttolaitokset ja höyrykattilat sekä niihin liittyvät apu- ja sivulaitteet sisällyttäen toissijaisia toimenpiteitä.

Alamarkkinat

Voimalaitosten ja prosessilaitosten höyrygeneraattorit 

Vaihtelevien energialähteiden osuus kasvaa jatkuvasti. Tämä edellyttää höyrykattiloiden sopeuttamista muuttuviin verkkovaatimuksiin.

Bilfinger tarjoaa suunnittelu- ja hankintapalveluja sekä höyrygeneraattoreiden valmistusta, riippumatta niitä polttavista polttoaineista. Järjestelmätoimittajana Bilfinger tarjoaa kaikki vesi-höyrykomponentit yhdistetyn kierto-voimalaitoksen, biomassa WtE-voimaloiden, CHP-voimaloiden ja aurinkolämpövoimaloiden tarpeisiin.

Palveluvalikoimaamme kuuluu:

 • Voimalaitoksen höyryn tuotannon, paineen ja lämpötilan optimointi
 • Laitoksen käyttöiän pidentäminen ja käynnistys- ja pysäytysaikojen lyhentäminen
 • Tehokkuuden parantaminen

Putkistojärjestelmät

Bilfinger suunnittelee, toimittaa ja asentaa kokonaiset putkistojärjestelmät perinteisen energiasektorin tarpeisiin. Palvelumme koskevat kaikenlaisia voimalaitoksia, mukaan lukien:

 • Lämpövoimalat 
 • Yhdistetyn lämmön- ja sähkön tuotantolaitokset
 • Jätteestä energiaa tuottavat laitokset 

Valmistamme induktiotaivutuksia, liittimiä, putkisiltoja ja tukirakenteita, jotka vastaavat kaikkia voimalaitosten vaatimuksia. Valmistuksen laajuus antaa asiakkaille ratkaisevan aikahyödyn mahdollistaen "juuri ajoissa" toimitukset kokonaisista putkistojärjestelmistä ja varaosista. Tätä arvostavat erityisesti laitteiden korjaamista innokkaasti odottavat toimijat.

Polttourakointijärjestelmät 

Bilfinger on jo onnistuneesti kehittänyt, suunnitellut, rakentanut ja käynnistänyt voimalaitoksia. Tiimimme tarjoaa suunnittelu- ja hankintapalveluja polttokonversioprojekteille ja asentaa vastaavat järjestelmät olemassa oleviin voimalaitoksiin seuraavilla alueilla:

 • Lämpösuunnittelu ja prosessisuunnittelu; arviointi höyryntuottajista ja niiden komponenteista
 • CFD-simulaatiot palamisprosessin parantamiseksi 

Eri komponenttien ja polttokoneiden suunnittelu ja valmistus

Murskauslaitokset

Suunnittelemme, hankimme ja asennamme laitteistoja kovan kivihiilen ja ligniitin murskaamiseen. Murskauslaitoksemme tunnetaan seuraavista ominaisuuksista:

 • Korkea käytettävyys ja pitkä käyttöikä modernien keraamisten materiaalien ansiosta 
 • Kaiken tyyppisen kivihiilen, ligniitin ja biopolttoaineiden murskaaminen

Älykäs lämpöverkon ohjaus

Kaukolämmön merkitys kasvaa erityisesti suurissa kaupunkialueissa. Palvelumme älykkään lämpöverkon ohjauksen parissa kattavat kannattavuustutkimuksista ja konsultointipalveluista suunnitelmallisiin toteutuksiin EPC-paketteina. Tämä sisältää rakennesuunnittelun, hankinnat, toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon.

Bilfingerin verkon päivitys tarjoaa:

 • Parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden yhdistämisen
 • Tieteellisesti perustellun ja mallipohjaisen energiatehokkuuden parantamisen 
 • Todennetut ja testatut sisäisesti kehitetyt laitteet 
 • Relevanttien laitosten digitaalisen kartoituksen
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Markus Repo
Senior Process Engineer
Ota yhteyttä
Lue lisää
captcha
Viestisi
captcha