Ota yhteyttä
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Turvallisuus Suomessa

Teemme HSEQ:n toimimaan

Ei epäilystäkään: Bilfinger Nordic Regionissa työturvallisuus, terveys, ympäristönsuojelu ja laatu ovat ensisijaisen tärkeitä. Kannamme suurta vastuuta työntekijöistämme, asiakkaistamme, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Missä ikinä työskentelemmekään, mitä tehtäviä ikinä suoritammekin, HSEQ ovat ohjaavina arvoina. Se on osa meidän työkulttuuria.

Käyttäen päteviä johtajia ja työntekijöitä, sekä suoraa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, varmistamme, että HSE on aina osa suunnittelua ja toimintojemme toteutusta.

Jatkuva kehitys ja asiakastyytyväisyys ovat avaimia laatuun. Täydellinen ja pysyvä asiakastyytyväisyys liittyy laatuun kaikilla tasoilla. Hyvän suunnittelun ja suoran sekä avoimen vuoropuhelun avulla varmistamme aina, että toimituksemme ovat linjassa asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kanssa.

Bilfingerin periaatteet HSEQ:lle

Bilfingerin periaatteet HSEQ:lle

TERVEYS: Luomme työolosuhteita, jotka ylläpitävät ja suojelevat työntekijöidemme terveyttä. Tarjoamme ja hyödynnämme mahdollisuuksia passiiviseen ja aktiiviseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja terveyden ylläpitoon.

TURVALLISUUS: Olemme vakuuttuneita siitä, että on mahdollista välttää täysin onnettomuudet. Kaikkien työntekijöiden johdonmukainen noudattaminen turvallisuusmääräyksiä, yksilön vastuu omasta itsestään ja yhteisöstä sekä roolimallien vaikutus ovat keskeisiä osia turvallisuustietoisuuttamme ja turvallisuuskulttuuriamme.

YMPÄRISTÖ: Varmistamme, että liiketoimintamme negatiivinen vaikutus ympäristöön minimoidaan niin paljon kuin mahdollista. Kestävä ja ympäristötietoinen toiminta kaikissa toimissamme ja päätöksissämme toimii perustana tälle lähestymistavalle ja edistää jatkuvia parannuksia ympäristönsuojelussa.

LAATU: Olemme sitoutuneita onnistumaan tilatuissa palveluissa. Toimitamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja ajallaan, jotka vastaavat sopimuksellisesti sovittuja laatutasoja ja laillisia vaatimuksia sekä yhteiskunnan arvomerkkejä. Olemme käytettävissä kehittämään optimoituja ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 

Nollavisiomme

Tavoitteemme on saavuttaa nolla tapaturmaa. Onnistuaksemme varmistamme, että kaikki työntekijät osallistuvat aktiiviseen koulutukseen ja toimintaan ja ylläpidämme avointa vuoropuhelua.

Edistämme jatkuvaa parantamista. Helpotamme terveellisen työympäristön, jossa jokainen ottaa vastuun ja tuntee tyytyväisyyttä ja turvallisuutta.

captcha
Viestisi
captcha