Ota yhteyttä
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Tietosuojaseloste

Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

 

Bilfinger-konserni ("Bilfinger") suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Bilfinger käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää tietoa siitä, (i) mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla, (ii) miten Bilfinger käsittelee henkilötietojasi, kun olet vuorovaikutuksessa Bilfingerin kanssa sosiaalisen median välityksellä ja (iii) miten Bilfinger käsittelee liikekumppaneiden henkilötietoja.

I. Keitä me olemme, miten voit ottaa yhteyttä Bilfingeriin ja oikeutesi

1. Keitä me olemme ja miten voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa?

Henkilötietojen käsittelyn osalta rekisterinpitäjä on seuraavat tahot

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics OY
Nybyntie 88
06850 Kullo

(tässä tietosuojaselosteessa: "me", "meitä").

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai henkilötietojesi käsittelystä yleensä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dataprivacynospam@bilfinger.com.

2. Miten voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme?

 

Olemme nimittäneet yrityksellemme tietosuojavastaavan.

Voit ‑ottaa heihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dataprivacynospam@bilfinger.com tai puhelimitse numeroon +49 (0)621 469‑0.

3. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on seuraavat oikeudet edellyttäen, että asiaankuuluvat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät:

3.1 Oikeus tutustua tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") 15 artikla) . Voit pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja kopiota henkilötiedoista, joita käsitellään, edellyttäen, että kopio ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

3.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla). Voit pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisemista ja/tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

3.3 Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Voit pyytää henkilötietojesi poistamista erityisesti, jos (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, (ii) olet vastustanut käsittelyä eikä käsittelylle ole olemassa pakottavia oikeutettuja etuja, (iii) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai (iv) henkilötietosi on poistettava, jotta voimme noudattaa meitä koskevaa lakisääteistä velvoitetta. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta erityisesti, jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

3.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla). Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista i) siksi ajaksi, jonka aikana tarkistamme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos olet kiistänyt kyseisten tietojen paikkansapitävyyden, ii) jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja pyydät tietojen poistamisen sijasta käsittelyn rajoittamista, iii) jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, tai iv) jos olet vastustanut käsittelyä siihen asti, kunnes on tarkistettu, että oikeutetut perusteemme ovat etujesi, oikeuksidesi ja vapauksidesi etujen, oikeuksien ja vapauksiesi yläpuolella.

Jos käsittelyä on rajoitettu, käsittelemme kyseisiä tietoja - varastointia lukuun ottamatta - vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai Euroopan unionin jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

3.5 Oikeus tietojen siirrettävyyteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).Voit pyytää, että toimitamme sinulle meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen ja jos käsittely suoritetaan automatisoidusti; näissä tapauksissa voit myös pyytää, että henkilötiedot siirretään suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

3.6 Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan 1 virke). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseesi, vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

3.7 Vastustamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin, erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein.

Tämän jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi siihen tarkoitukseen, jota olet vastustanut, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.


3.8 Ranska - oikeus digitaaliseen perintöön. Jos asut Ranskassa, sinulla on oikeus antaa (yleisiä tai erityisiä) ohjeita henkilötietojesi kohtalosta kuolemasi jälkeen.

3.9 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos uskot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Voit tarkastella Euroopan tietosuojaviranomaisten yhteystietoja täällä.

Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista, voit myös ottaa meihin yhteyttä ensin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseksi (lukuun ottamatta oikeutta tehdä valitus valvontaviranomaiselle) pyydämme osoittamaan osoitteeseen ​​​​​​​dataprivacynospam@bilfinger.com.

 

II. Erityistietoa verkkosivuston kävijöille

Alla on tietoa siitä, miten käsittelemme verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja.

1. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi, kun käytät verkkosivustoa, navigoit siinä, käytät hakutoimintoa ja/tai otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta. Tämä koskee erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Tunnistetiedot (jos otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta): esimerkiksi etu- ja sukunimesi;
 • Yhteystiedot (jos otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta): kuten sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi;
 • Viestintätiedot (jos otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta): esimerkiksi yritys, jonka palveluksessa työskentelet tai jonka puolesta otat meihin yhteyttä, maa, jossa olet, ja viestisi sisältö;
 • Palvelimen lokitiedot: Selaimen tyyppi ja käyttämäsi selaimen versio, käyttämäsi käyttöjärjestelmä, sen verkkosivuston osoite, josta olet siirtynyt verkkosivustolle (viittaus-URL), verkkosivuston käyttävän laitteen isäntänimi, verkkosivustolla käynnin ajankohta ja IP-osoitteesi;
 • Verkkosivuston toimintatiedot, kuten IP-osoitteesi, käyttäytymisesi verkkosivustolla, tiedot käyttämästäsi laitteesta, selaimen kieli, verkkosivustolla käynnin päivämäärä, kellonaika ja kesto, vierailtujen sivujen nimet ja sen verkkosivuston osoite, josta vierailit verkkosivustolla;
 • sijaintitiedot, kuten yleiset tiedot sijainnistasi (esim. aikavyöhyke, kaupunki/valtio ja/tai postinumero yhdessä IP-osoitteesi kanssa).
2. Miten tietojasi käsitellään (tarkoitukset ja oikeusperusta)?

2.1 Allgemein

Käsittelemme henkilötietojasi alla olevassa taulukossa lueteltuihin tarkoituksiin. Näin tehdessämme nojaudumme taulukossa lueteltuihin oikeusperustoihin. Tarvittaessa luetellaan myös oikeutettu etu, jota ajamme käsittelyllä. Periaatteessa seuraavat oikeusperustat ovat merkityksellisiä:

 • sopimuksen täyttäminen (mukaan lukien käsittely, joka on tarpeen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta);
 • Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • Suostumus (6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). 7 GDPR).

Joidenkin erityisten käsittelytarkoitusten (esim. palvelinlokit) osalta löydät lisätietoja taulukon alapuolelta.

 

Käsittelytarkoitukset

Oikeusperusta

Oikeutetut edut (sikäli kuin se on asianmukaista)

Henkilötietoryhmät

Verkkosivuston tarjoaminen ja ylläpito

Oikeutettu etu

Bilfinger-konsernin ja sen palvelujen ja sisällön esittelemiseen Internetissä on oikeutettu etu tarjota ja ylläpitää (lainmukaista) verkkosivustoa.

Palvelimen lokitiedot

yhteydenotto sinuun ja pyytämiesi tietojen toimittaminen sinulle.

Sopimuksen täyttäminen tai, jos et ole sopimuskumppanimme, oikeutetut edut.

Viestiin vastaaminen on oikeutetun edun mukaista.

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot

Palveluiden, tuotteiden ja verkkosivuston parantaminen

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu parantaa palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustoamme liiketoimintamme kehittämiseksi edelleen.

Verkkosivuston toimintatiedot, sijaintitiedot

Verkkosivuston käyttöä koskevien tilastotietojen kerääminen ja käyttö

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu analysoida verkkosivuston käyttöä sen parantamiseksi.

Verkkosivuston toimintatiedot, sijaintitiedot

verkkosivuston ja siihen liittyvien järjestelmien vikojen havaitseminen ja niiden turvallisuuden varmistaminen, mukaan lukien verkkopalvelimien (luvattoman) käytön havaitseminen ja seuranta.

Tietoturvaan liittyvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen tai, jos tällaista velvoitetta ei ole, oikeutetut edut.

On oikeutettu etu korjata viat ja varmistaa verkkosivuston ja siihen liittyvien järjestelmien turvallisuus.

Palvelimen lokitiedot, verkkosivuston toimintatiedot, tunnistetiedot

Markkinointiviestintä (kuten uutiskirjeet)

Suostumus tai, lain sallimissa rajoissa, oikeutetut edut.

Tuotteiden ja/tai palveluiden mainontaan on oikeutettu etu.

Yhteystiedot, tunnistetiedot

Oikeuksiemme turvaaminen

Oikeutetut edut

On olemassa oikeutettu etu oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi ja/tai puolustamiseksi.

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot, palvelimen lokitiedot, verkkosivuston toimintatiedot, sijaintitiedot.

Lakisääteisten velvoitteiden (esim. verolainsäädännön) noudattaminen.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

-

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot, palvelimen lokitiedot, verkkosivuston toimintatiedot, sijaintitiedot.

Yritysjärjestelyjen toteuttaminen (esim. uudelleenjärjestely, sulautuminen, myynti, omaisuuden myynti, yhteisyritys).

Oikeutetut edut

Omaisuutemme tehokkaaseen myyntiin ja liiketoimintamme kehittämistä koskevien kaupallisesti järkevien päätösten tekemiseen on oikeutettu etu.

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot, verkkosivuston toimintatiedot, sijaintitiedot.

Edellä lueteltuja käsittelytarkoituksia varten voi olla tarpeen siirtää tietoja muille Bilfinger-konserniin kuuluville yrityksille.

Suostumus, jos suostumusta käytetään asianomaisen käsittelytoimen oikeusperustana, muutoin oikeutetut edut.

Tietojen siirtämiseen Bilfinger-konsernin sisällä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten on oikeutettu etu.

Henkilötietoryhmät vastaavat kunkin käsittelytarkoituksen osalta lueteltuja henkilötietoryhmiä.

2.2 Palvelimen lokit

Kuten edellä olevassa taulukossa on mainittu, tallennamme palvelinlokeja, jotka sisältävät palvelinlokitietoja, jotta voimme havaita ja korjata toimintahäiriöitä ja varmistaa verkkosivuston ja siihen liittyvien järjestelmien turvallisuuden.

2.3 Asiakassuhteiden hallinta Työkalu

Tiedot, jotka annat meille ottaessasi meihin yhteyttä verkkosivustolla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta (mahdollisesti tunnistetiedot, yhteystiedot ja viestintätiedot), tallennetaan ja hallinnoidaan yleensä asiakassuhteiden hallintatyökalussamme. Tämä työkalu vastaanottaa tiedot yhteydenottolomakkeista API-rajapinnan kautta.

2.4 ​​​Suostumuksen hallinnointi

Käytämme palvelua, jonka avulla saamme tarvittaessa suostumuksesi (suostumuksesi) palveluiden sisällyttämiseksi verkkosivuillemme ja varmistamme, että suostumusta edellyttävät palvelut toteutetaan vain, jos suostumus on annettu. Tässä yhteydessä henkilötietojesi käsittely, eli se, oletko antanut yhden (tai useamman) vastaavan suostumuksen, perustuu oikeutettuihin etuihimme tarjota lainmukainen verkkosivusto.

2.5 Osakekurssien esittäminen

Osakekurssien näyttämiseen käytämme EQS Group AG:n palvelua, joka mahdollistaa näiden kurssien näyttämisen iFramen kautta.

Palveluntarjoaja voi käsitellä verkkosivuston toimintatietoja tässä yhteydessä. Tällaisen käsittelyn perusteena on suostumuksesi.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on EQS Group AG:n tietosuojaselosteessa: https://www.eqs.com/about-eqs/data-protection/.

2.6 ​​​​​​​Verkkosivujen analysointi ja mainonta

Tämä verkkosivusto käyttää avoimen lähdekoodin web-analyysipalvelua Matomo. Matomo käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen yli sivujen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Matomon keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä tallennetaan palvelimellemme. IP-osoite anonymisoidaan (2 tavun maskeeraus) ennen tallennusta.

Evästeiden (ja vastaavien tekniikoiden) käyttö tähän tarkoitukseen perustuu suostumukseesi. Muussa tapauksessa tämän analyysityökalun käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidaksemme sekä verkkosivustoamme että mainontaamme.

Matomon keräämiä tietoja tämän verkkosivuston käytöstä ei jaeta kolmansille osapuolille.

2.7 YouTube (parannetulla yksityisyydellä)

Tämä verkkosivusto upottaa videoita YouTubesta. Sivujen ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa yksityisyydensuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila tarkoittaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän sivuston kävijöistä ennen kuin he katsovat videon. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen luovuttamista YouTuben yhteistyökumppaneille. Näin ollen YouTube - riippumatta siitä, katsotko videon - luo yhteyden Google DoubleClick -verkkoon.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämä kertoo YouTube-palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, annat YouTuben määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube saattaa videon käynnistämisen jälkeen tallentaa erilaisia evästeitä loppulaitteeseesi tai käyttää vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen keräämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja petosyritysten estämiseen.

Tarvittaessa YouTube-videon aloittamisen jälkeen voidaan käynnistää muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTuben käyttö ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka liittyy verkkosivustomme houkuttelevaan esitystapaan. Jos henkilötietojesi käsittelyyn tässä yhteydessä on annettu suostumus, käsittely perustuu tähän suostumukseen.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on heidän tietosuojailmoituksessaan osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

​​​​​​​2.8 Google Maps

Tämä sivusto käyttää Google Mapsin karttapalvelua API:n kautta. Palveluntarjoaja on Google.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista.

Google Mapsin käyttö ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee verkkosivustomme houkuttelevaa esitystapaa ja sitä, että verkkosivustolla ilmoittamamme paikat ovat helposti löydettävissä. Jos henkilötietojesi käsittelyyn tässä yhteydessä on annettu suostumus, käsittely perustuu tähän suostumukseen.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojailmoituksessa:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

2.9 ​​​​​​​Evästeet

Verkkosivustomme käyttää niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi ("istuntoevästeet") tai tietyksi ajaksi istunnon jälkeen ("pysyvät evästeet") loppulaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Evästeet, jotka on tallennettu istunnon jälkeiseksi ajaksi, poistetaan automaattisesti istunnon päättymisen jälkeen.

Joissakin tapauksissa päätelaitteeseesi voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen yritysten evästeitä, kun käytät verkkosivustoamme ("kolmannen osapuolen evästeet"). Näiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluita.

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä. Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeiden (ja vastaavien tekniikoiden), joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin toteuttamiseen tai tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseen, oikeusperustana ovat verkkosivuston turvalliseen ja häiriöttömään tarjoamiseen liittyvät oikeutetut edut.

Muussa tapauksessa käytämme evästeitä (ja vastaavia tekniikoita) vain suostumuksellasi. Voit muuttaa tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta varten "Yksityisyydensuoja-asetuksissa"; pääset siihen napsauttamalla selaimen vasemmassa alareunassa näkyvää valintamerkki-kuvaketta verkkosivustolla. Sieltä löydät myös lisätietoja käytetyistä evästeistä (ja vastaavista tekniikoista). Evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperustat on esitetty kohdassa olevassa taulukossa. 2.1 Yllä.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Kun evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnallisuutta voidaan rajoittaa.

3. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi (vastaanottajat)?

3.1 Voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme perusteella niin sanottuina henkilötietojen käsittelijöinä tarjotakseen meille palvelujaan:

 • Verkkosivuston hosting-palveluntarjoaja (EU:ssa)
 • Asiakassuhteiden hallintatyökalujen tarjoaja (EU:ssa)
 • Suostumuksenhallinnan tarjoaja (EU:ssa)
 • Palveluntarjoaja uutiskirjeiden lähettämistä varten (EU:ssa)
 • EQS Group AG (osakekurssien esittäminen) (EU:ssa)
 • Google Ireland Limited (Youtube ja parannettu tietosuoja, GoogleMaps) (EU:ssa)

3.2 ​​​​​​​Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

 • Muut Bilfinger-konsernin yritykset siinä määrin kuin se on tarpeen sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten;
 • Viranomaiset, tuomioistuimet ja konsultit (esim. asianajajat, tilintarkastajat) siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin tai jos se on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi.
 • Yrityskaupan yhteydessä merkitykselliset kolmannet osapuolet siinä laajuudessa kuin yrityskauppa edellyttää.
4. Siirrämmekö henkilötietojasi kansainvälisesti (siirto kolmansiin maihin)?

 

Henkilötietojesi vastaanottajat (ks. kohta 3) voivat sijaita Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Siltä osin kuin Euroopan komissio ei ole - riittävyyspäätöksellä - tunnustanut kyseistä maata maaksi, jossa henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti, siirrämme henkilötietojasi tällaisiin maihin vain siinä määrin kuin jokin muu artiklaan 1.2.2.1. sisältyvä mekanismi on riittävä. 44 ja sitä seuraavat artiklat. GDPR:n mukainen mekanismi oikeuttaa siirron (esim. vakiosopimuslausekkeet) tai artiklaan perustuva poikkeus. 49 GDPR:n poikkeus. Lisätoimenpiteitä toteutetaan / sovitaan siinä määrin kuin on tarpeen henkilötietojen riittävän suojan varmistamiseksi. Luettelo tietosuojan riittävyyttä koskevista päätöksistä löytyy täältä.

Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet (4. kesäkuuta 2021 tehdystä täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2021/914) ovat säännöllisesti siirron perustana. Jos siirto tapahtuu tässä yhteydessä palveluntarjoajalle, joka toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä, sovelletaan vakiosopimuslausekkeiden moduulia kaksi (siirto rekisterinpitäjiltä henkilötietojen käsittelijöille); jos siirto tapahtuu muille kolmansille osapuolille, sovelletaan moduulia yksi (siirto rekisterinpitäjiltä rekisterinpitäjille).

Jos haluat lisätietoja näistä siirroista ja niiden yhteydessä käytetyistä siirtomekanismeista, ota meihin yhteyttä osoitteessa dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

5.1 Yleisesti ottaen

Henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Poikkeuksellisesti voimme säilyttää henkilötietojasi tässä jaksossa esitettyä pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5.2 ​​​​​​​Palvelimen lokit

Säilytämme palvelinlokit, mukaan lukien palvelinlokitiedot, tapausten tutkimiseksi ja verkkosivuston ja siihen liittyvien järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi 7-10 päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan; palvelinlokit, jotka on säilytettävä todisteellisista syistä, poistetaan vasta, kun kyseinen tapaus on ratkaistu.

5.3 ​​​​​​​Asiakassuhteiden hallintatyökalu ja yhteydenottolomakkeet

Säilytämme tiedot, jotka olet antanut meille verkkosivustomme yhteydenottolomakkeiden kautta ja jotka syötetään asiakassuhteiden hallintatyökaluun enintään 2 vuoden ajan siitä hetkestä lähtien, jolloin ei ole enää ollut vuorovaikutusta (esim. sähköpostin lähettäminen, yhteydenotto).

Jos yhteydenottolomakkeista saatuja tietoja ei poikkeuksellisesti syötetä asiakassuhteiden hallintatyökaluun API-rajapinnan kautta, annetut tiedot poistetaan yleensä 6 kuukauden kuluessa.

5.4 ​​​​​​​Suostumuksen hallinta

Säilytämme tietoja siitä, oletko antanut suostumuksesi tiettyjen palvelujen tarjoamiseen verkkosivustollamme (tarvittaessa) enintään 365 päivän ajan.

5.5 ​​​​​​​Uutiskirje

Uutiskirjeiden yhteydessä henkilötietojasi, jotka annoit aktiivisesti tilatessasi uutiskirjeen, säilytetään säännöllisesti niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen. Asiakirjoja, jotka koskevat suostumustasi vastaanottaa uutiskirjeitä, säilytetään yleensä enintään kolme vuotta sen kalenterivuoden jälkeen, jona suostumus peruutettiin.

5.6 ​​​​​​​Verkkosivuston analyysi

Tallennamme verkkosivuston analyysin avulla tuotetut tiedot yksinomaan ei-henkilökohtaisesti.

5.7 ​​​​​​​Evästeet

Evästeet, joita et itse poista, vanhenevat "Tietosuoja-asetuksissa" määritellyn ajanjakson jälkeen; tämä on nähtävissä napsauttamalla selaimen vasemmassa alareunassa verkkosivustolla näkyvää valintamerkki-kuvaketta.

III .Erityistietoa henkilöille, jotka ovat vuorovaikutuksessa Bilfingerin kanssa sosiaalisen median välityksellä.

Seuraavassa kerrotaan, miten käsittelemme niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta.

1. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Olemme läsnä (i) LinkedInissä, (ii) YouTubessa, (iii) Twitterissä, (iv) Instagramissa, (v) Xingissä ja (vi) Facebookissa.

Näiden sosiaalisten medioiden tarjoajat käsittelevät tietoja siitä, miten olet vuorovaikutuksessa yrityksemme kanssa kyseisessä verkossa, sekä tietoja, jotka annat profiilissasi. Palveluntarjoajat kokoavat nämä tiedot yhteen ja toimittavat ne meille tilastoina; sinua ei kuitenkaan voida tunnistaa näistä tilastoista. Nämä tilastot auttavat meitä ymmärtämään paremmin yritysten kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisryhmien suuntauksia ja demografisia tietoja.

Sosiaalisen verkoston tarjoajat ovat seuraavat yritykset:

 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LIUC"), Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

 

Kun henkilötietojasi käsitellään tilastojen tuottamiseksi, me ja LIUC olemme yhteisiä rekisterinpitäjiä. Tässä yhteydessä me ja LIUC olemme tehneet yhteisen rekisterinpitäjäsopimuksen (saatavilla täällä). Tämän järjestelyn mukaisesti LIUC vastaa tilastojen tuottamiseen liittyvien tietosuojavelvoitteiden noudattamisesta. Tähän sisältyy kaikkien niiden oikeuksien täyttäminen, joita sinulla on LinkedINinin käyttäjänä. Näitä ovat esimerkiksi tiedonsaanti-, luovutus-, poisto- ja vastustamisoikeutesi. LIUC huolehtii myös siitä, että kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkauksista johtuvat ilmoitusvelvollisuudet (esimerkiksi viranomaisille tai sinulle) täytetään. LIUC varmistaa näin ollen myös, että LinkedInin jäsenille tiedotetaan käsitellyistä tiedoista.

Tietoa siitä, miten LIUC käsittelee henkilötietojasi LinkedInin käytön yhteydessä, on LIUCin tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla täällä. LinkedInin käyttäjäsopimukseen voit tutustua täällä.

 • YouTube: Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

 

Tietoja siitä, miten Google käsittelee henkilötietojasi YouTubea käyttäessäsi, on Googlen tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla täällä. YouTuben käyttöehtoihin voit tutustua täällä.

 • Twitter: Twitter International Unlimited Company ("TIUC"), One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Irlanti.

 

Tietoa TIUC:n suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä Twitteriä käytettäessä on saatavilla Twitterin tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla täällä. Voit tutustua Twitterin käyttäjäsopimukseen täällä.

 • Instagram: Meta Platforms Ireland Limited ("Meta"), 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti.

 

Tietoa siitä, miten Meta käsittelee henkilötietojasi Instagramin käytön yhteydessä, löydät Metan tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla täältä. Voit tutustua Instagramin käyttöehtoihin täällä.

 • Xing: New Work SE, Am Strandkai ("NW"), 20457 Hampuri, Saksa.

 

Tietoja siitä, miten NW käsittelee henkilötietojasi käyttäessään Xingiä, on NW:n tietosuojailmoituksessa, joka on saatavilla täällä. Voit tutustua XINGin käytön yleisiin käyttöehtoihin täällä.

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Limited ("Meta"), Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlanti.

 

Kun henkilötietojasi käsitellään tilastojen tuottamiseksi, me ja Meta olemme yhteisiä rekisterinpitäjiä. Tässä yhteydessä me ja Meta olemme tehneet yhteisen rekisterinpitäjäsopimuksen (saatavilla täällä). Tämän jälkeen me ja Meta olemme sopineet, että Meta on velvollinen mahdollistamaan rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen 15-20 artiklan mukaiset oikeudet (erityisesti tiedonsaantioikeus, oikaisuoikeus, poisto-oikeus, oikeus rajoittaa käsittelyä ja vastustamisoikeus) Metan yhteisen käsittelyn jälkeen tallentamien henkilötietojen osalta. Voit käyttää oikeuksiasi, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Metassa.

Tämän järjestelyn mukaisesti meidän on myös ilmoitettava sinulle seuraavat asiat: Meta käyttää "oikeutettujen etujen" oikeusperustaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) henkilötietojesi käsittelyyn tilastojen yhteydessä.

Tietoja siitä, miten Meta käsittelee henkilötietojasi Facebookia käyttäessään, erityisesti Metan yhteystiedot ja Metan nimetyn tietosuojavastaavan yhteystiedot sekä oikeutesi Metaan nähden, löydät Metan tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla täältä. Voit tutustua Facebookin käyttöehtoihin täällä.

Keräämme henkilötietojasi, kun olet kanssamme vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta. Henkilötietoryhmät, joita käsittelemme tällaisen vuorovaikutuksen aikana, riippuvat käytetystä alustasta. Tämä voi koskea muun muassa seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Tunnistetiedot (jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta): esimerkiksi etu- ja sukunimesi;
 • Yhteystiedot (jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta): kuten sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi;
 • Viestintätiedot (jos otat meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta): esimerkiksi yritys, jonka palveluksessa työskentelet tai jonka puolesta otat meihin yhteyttä, maa, jossa olet, ja viestisi sisältö;
 • Sosiaalisen median toimintatiedot, kuten IP-osoitteesi, käyttäytymisesi sosiaalisessa mediassa, tiedot käyttämästäsi laitteesta, selaimen kieli, sosiaalisessa mediassa vierailusi päivämäärä, kellonaika ja kesto;
 • sijaintitiedot, kuten yleiset tiedot sijainnistasi (esim. aikavyöhyke, kaupunki/valtio ja/tai postinumero yhdessä IP-osoitteesi kanssa).
2. Miten tietojasi käsitellään (tarkoitukset ja oikeusperusta)?

2.1 Yleistä

Käsittelemme henkilötietojasi alla olevassa taulukossa lueteltuihin tarkoituksiin. Näin tehdessämme nojaudumme taulukossa lueteltuihin oikeusperustoihin. Tarvittaessa luetellaan myös oikeutettu etu, jota ajamme käsittelyllä. Periaatteessa seuraavat oikeusperustat ovat merkityksellisiä:

 • sopimuksen täyttäminen (mukaan lukien käsittely, joka on tarpeen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta);
 • Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • Suostumus (6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). 7 GDPR).

Käsittelytarkoitukset

Oikeusperusta

Oikeutetut edut (sikäli kuin se on asianmukaista)

Henkilötietoryhmät

Yrityksen läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Oikeutettu etu

On oikeutettu etu tarjota ja ylläpitää (lainmukaista) läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, jotta Bilfinger-konserni ja sen palvelut ja sisältö voidaan esitellä Internetissä.

Sosiaalisen median aktiivisuustiedot

yhteydenotto sinuun ja pyytämiesi tietojen toimittaminen sinulle.

Sopimuksen täyttäminen tai, jos et ole sopimuskumppanimme, oikeutetut edut.

Yhteydenottoosi vastaaminen on oikeutetun edun mukaista.

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot

Parannamme palveluitamme, tuotteitamme ja yritystoimintaamme sosiaalisessa mediassa.

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu parantaa palveluitamme, tuotteitamme ja läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa liiketoimintamme kehittämiseksi edelleen.

Sosiaalisen median aktiivisuustiedot

Tilastotietojen kerääminen ja käyttäminen yrityksen sosiaalisen median käyttötavoista.

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu analysoida sosiaalisen median käyttöä niiden parantamiseksi.

Sosiaalisen median toimintatiedot, sijaintitiedot

Markkinointiviestintä (kuten uutiskirjeet)

Suostumus tai, lain sallimissa rajoissa, oikeutetut edut.

Tuotteiden ja/tai palveluiden mainontaan on oikeutettu etu.

Yhteystiedot, tunnistetiedot

Vuorovaikutus sosiaalisen median kautta

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu olla vuorovaikutuksessa seuraajien ja muiden kiinnostuneiden osapuolten kanssa sosiaalisen median kautta, jotta Bilfinger-konsernia ja sen palveluja voidaan esitellä Internetissä.

Henkilötietoryhmät riippuvat käytetystä alustasta. Kyseessä ovat erityisesti seuraavat luokat: Yhteystiedot, tunnistetiedot, muut tiedot, jotka annat meille osana vuorovaikutusta sosiaalisen median kautta.

Arpajaisten toteuttaminen

Sopimuksen täyttäminen

-

Arvonnan toteuttamisen kannalta välttämättömät ja käyttäjän antamat henkilötiedot sekä sosiaalisen verkoston keräämät tiedot (tunnistetiedot, sijaintitiedot, muut arvonnan toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot).

Oikeuksiemme turvaaminen

Oikeutetut edut

On olemassa oikeutettu etu esittää, käyttää ja/tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Tunnistustiedot, yhteystiedot, viestitiedot, sosiaalisen median toimintatiedot, sijaintitiedot.

Lakisääteisten velvoitteiden (esim. verolainsäädännön) noudattaminen.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

-

Tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot, sosiaalisen median toimintatiedot, sijaintitiedot.

Yritystransaktioiden toteuttaminen (esim. uudelleenjärjestely, sulautuminen, myynti, omaisuuden myynti, yhteisyritys).

Oikeutetut edut

Omaisuutemme tehokkaaseen myyntiin ja liiketoimintamme kehittämistä koskevien kaupallisesti järkevien päätösten tekemiseen on oikeutettu etu.

Tunnistustiedot, yhteystiedot, viestitiedot, sosiaalisen median toimintatiedot, sijaintitiedot.

Edellä lueteltuja käsittelytarkoituksia varten voi olla tarpeen toimittaa tietoja muille Bilfinger-konsernin yrityksille.

Suostumus, jos suostumusta käytetään asianomaisen käsittelytoimen oikeusperustana, muutoin oikeutetut edut.

Tietojen siirtämiseen Bilfinger-konsernin sisällä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten on oikeutettu etu.

Henkilötietoryhmät vastaavat kunkin käsittelytarkoituksen osalta lueteltuja henkilötietoryhmiä.

 

2.2 Sosiaalisen median käyttökäyttäytymisen analysointi

Sosiaalisen median palveluntarjoajat käsittelevät tietoja siitä, miten olet vuorovaikutuksessa yrityksemme kanssa kyseisessä verkossa, sekä tietoja, jotka annat profiilissasi. Palveluntarjoajat kokoavat nämä tiedot yhteen ja toimittavat ne meille tilastoina; sinua ei kuitenkaan voida tunnistaa näistä kootuista tiedoista. Nämä tilastot auttavat meitä ymmärtämään paremmin yritysten läsnäolomme kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisryhmien suuntauksia ja demografisia tietoja. Yksityiskohtaiset tiedot yritysesiintymistämme sosiaalisessa mediassa ja vastaavista palveluntarjoajista löytyvät kohdasta 1.

 

Käsittelytarkoitukset

Oikeusperusta

Oikeutetut edut (sikäli kuin se on asianmukaista)

Henkilötietoryhmät

Mainosten sijoittaminen

Oikeutetut edut

On oikeutettu etu arvioida sosiaalisessa mediassa olevien henkilöiden käyttöä, jotta mainontaa voidaan esittää mahdollisimman kohdennetusti. Lisäksi on oikeutettu etu mainostaa tuotteita ja/tai palveluja.

Henkilötietoryhmät riippuvat käytetystä alustasta. Kyseessä ovat erityisesti seuraavat luokat: sosiaalisen median toimintatiedot, tunnistetiedot, yhteystiedot, viestintätiedot, sijaintitiedot.

 

2.3 ​​​​​​​Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanaviemme ja muiden Bilfinger-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanavien yhteydessä pyydämme sinua tutustumaan kyseisen alustan tietosuojailmoituksiin, jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä näillä alustoilla.

 

3. Kenellä on pääsy henkilötietoihisi (vastaanottajat)?

3.1 Voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme perusteella niin sanottuina henkilötietojen käsittelijöinä tarjotakseen meille palvelujaan:

 • Suostumuksenhallinnan tarjoaja (EU:ssa)
 • Palveluntarjoaja uutiskirjeiden lähettämistä varten (EU:ssa)

3.2 ​​​​​​​Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

 • Muut Bilfinger-konsernin yritykset siinä määrin kuin se on tarpeen sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten;
 • Viranomaiset, tuomioistuimet ja konsultit (esim. asianajajat, tilintarkastajat) siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin tai jos se on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi.
 • Yrityskaupan yhteydessä merkitykselliset kolmannet osapuolet siinä laajuudessa kuin yrityskauppa edellyttää. ​​​​​​​
4. Siirrämmekö henkilötietojasi kansainvälisesti (siirto kolmansiin maihin)?

Henkilötietojesi vastaanottajat (ks. kohta 3) voivat sijaita Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Siltä osin kuin Euroopan komissio ei ole - riittävyyspäätöksellä - tunnustanut kyseistä maata maaksi, jossa henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti, siirrämme henkilötietojasi tällaisiin maihin vain siinä määrin kuin jokin muu artiklaan 1.2.2.2. sisältyvä mekanismi on riittävä. 44 ja sitä seuraavat artiklat. GDPR:n mukainen mekanismi oikeuttaa siirron (esim. vakiosopimuslausekkeet) tai artiklaan perustuva poikkeus. 49 GDPR:n poikkeus. Lisätoimenpiteitä toteutetaan / sovitaan siinä määrin kuin on tarpeen henkilötietojen riittävän suojan varmistamiseksi. Luettelo tietosuojan riittävyyttä koskevista päätöksistä löytyy täältä.

Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet (4. kesäkuuta 2021 tehdystä täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2021/914) ovat säännöllisesti siirron perustana. Jos siirto tapahtuu tässä yhteydessä palveluntarjoajalle, joka toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä, sovelletaan vakiosopimuslausekkeiden moduulia kaksi (siirto rekisterinpitäjiltä henkilötietojen käsittelijöille); jos siirto tapahtuu muille kolmansille osapuolille, sovelletaan moduulia yksi (siirto rekisterinpitäjiltä rekisterinpitäjille).

Jos haluat lisätietoja näistä siirroista ja niiden yhteydessä käytetyistä siirtomekanismeista, ota meihin yhteyttä osoitteessa dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Poikkeuksellisesti voimme säilyttää henkilötietojasi tässä jaksossa esitettyä pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5.1 Uutiskirje

Uutiskirjeiden yhteydessä henkilötietojasi, jotka annoit aktiivisesti tilatessasi uutiskirjeen, säilytetään säännöllisesti niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen. Asiakirjoja, jotka koskevat suostumustasi vastaanottaa uutiskirjeitä, säilytetään yleensä enintään kolme vuotta sen kalenterivuoden jälkeen, jona suostumus peruutettiin.

5​.​​​​2 ​​​​​​​Sosiaalisen median käyttökäyttäytymisen analysointi

Keräämme ja tallennamme analyysin avulla tuotetut tiedot yksinomaan ei-henkilökohtaisella tavalla.

IV. Erityistietoa liikekumppaneille

Seuraavassa annetaan tietoa liikekumppaneiden eli sellaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä, jotka ovat liikesuhteessa meihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen asiakkaiden, tavarantoimittajien, palveluntarjoajien ja ulkopuolisten konsulttien edustajat ja työntekijät.

1. Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietoja joko suoraan sinulta tai saatamme saada ne työnantajaltasi/asiakkaaltasi, joka antaa ne meille liikesuhteen hoitamista varten (esim. yhteydenottoja varten).

Näitä ovat erityisesti seuraavat henkilötietoryhmät:

 • Tunnistetiedot: kuten etu- ja sukunimesi;
 • Yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot: esimerkiksi ammatillinen sähköpostiosoitteesi ja ammatillinen puhelinnumerosi; yritys, jossa työskentelet, asemasi ja työtehtäväsi kyseisessä yrityksessä, liikesuhteesi meihin, asuinmaasi;
 • Viestintätiedot, kuten sinun ja meidän välisen viestinnän sisältö.
 • Maksutiedot, kuten maksutavoitteet, pankkitiedot ja muut maksujen käsittelyssä tarvittavat tiedot.
2. Miten tietojasi käsitellään (tarkoitukset ja oikeusperusta)?

Käsittelemme henkilötietojasi alla olevassa taulukossa lueteltuihin tarkoituksiin. Näin tehdessämme nojaudumme taulukossa lueteltuihin oikeusperustoihin. Tarvittaessa luetellaan myös oikeutettu etu, jota ajamme käsittelyllä. Periaatteessa seuraavat oikeusperustat ovat merkityksellisiä:

 • sopimuksen täyttäminen (mukaan lukien käsittely, joka on tarpeen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä) (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta);
 • Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta);
 • Suostumus (6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). 7 GDPR).

Käsittelytarkoitukset

Oikeusperusta

Oikeutetut edut (sikäli kuin se on asianmukaista)

Henkilötietoryhmät

i) sinun tai ii) työnantajasi/asiakkaasi kanssa tehdyn sopimuksen täyttäminen (tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen) (mukaan lukien asiaankuuluvan liikesuhteen hoitaminen, yhteydenpito ja viestintä).

(i) sopimuksen täyttäminen; tai (ii) oikeutetut edut (jos työnantajasi/asiakkaasi on tehnyt tai aikoo tehdä sopimuksen kanssamme).

Oikeutettu etu on meidän ja työnantajasi/asiakkaasi välisen sopimuksen tehokas ja tuottava toteuttaminen.

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, viestintätiedot.

Maksujen käsittely, jos olet sopimuskumppanimme ja saat meiltä maksuja.

Sopimuksen täyttäminen

-

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, maksutiedot.

Petosten torjunta

Oikeutetut edut

Petosten ehkäisemiseen on oikeutettu etu, jotta voimme suojella omaisuuttamme ja (muiden) liikekumppaniemme omaisuutta.

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, viestintätiedot.

Markkinointiviestintä (kuten uutiskirjeet)

Suostumus

-

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot

Oikeuksiemme turvaaminen

Oikeutetut edut

On olemassa oikeutettu etu oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi ja/tai puolustamiseksi.

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, viestintätiedot, maksutiedot.

Lakisääteisten velvoitteiden (esim. verolainsäädännön) noudattaminen.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

-

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, viestintätiedot, maksutiedot.

Yritysjärjestelyjen toteuttaminen (esim. uudelleenjärjestely, sulautuminen, myynti, omaisuuden myynti, yhteisyritys).

Oikeutetut edut

Omaisuutemme tehokkaaseen myyntiin ja liiketoimintamme kehittämistä koskevien kaupallisesti järkevien päätösten tekemiseen on oikeutettu etu.

Tunnistetiedot, yhteystiedot ja hallinnolliset tiedot, viestintätiedot, maksutiedot.

Edellä lueteltuja käsittelytarkoituksia varten voi olla tarpeen siirtää tietoja Bilfinger-konsernin muille yrityksille.

Suostumus, jos suostumusta käytetään asianomaisen käsittelytoimen oikeusperustana, muutoin oikeutetut edut.

Tietojen siirtämiseen Bilfinger-konsernin sisällä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten on oikeutettu etu.

Henkilötietoryhmät vastaavat kunkin käsittelytarkoituksen osalta lueteltuja henkilötietoryhmiä.

 

Jos henkilötietojasi ei anneta meille, emme ehkä pysty (täysin) toteuttamaan liikesuhdetta sinun tai työnantajasi tai asiakkaasi kanssa.

 

3.  Kenellä on pääsy henkilötietoihisi (vastaanottajat)?

3.1 Voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme perusteella niin sanottuina henkilötietojen käsittelijöinä tarjotakseen meille palvelujaan:

 • Asiakassuhteiden hallintatyökalujen tarjoaja (EU:ssa)
 • Palveluntarjoaja uutiskirjeiden lähettämistä varten (EU:ssa)

3.2 ​​​​​​​Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:

 • Muut Bilfinger-konsernin yritykset siinä määrin kuin se on tarpeen sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten;
 • Viranomaiset, tuomioistuimet ja konsultit (esim. asianajajat, tilintarkastajat) siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin tai jos se on tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi.
 • Yrityskaupan yhteydessä merkitykselliset kolmannet osapuolet siinä laajuudessa kuin yrityskauppa edellyttää. ​​​​​​​
4. Siirrämmekö henkilötietojasi kansainvälisesti (siirto kolmansiin maihin)?

 

Henkilötietojesi vastaanottajat (ks. kohta 3) voivat sijaita Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa. Siltä osin kuin Euroopan komissio ei ole tunnustanut kyseistä maata - riittävyyspäätöksellä - maaksi, jossa henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti, siirrämme henkilötietojasi tällaisiin maihin vain siinä määrin kuin jokin muu artiklaan 1.2.2.2. sisältyvä mekanismi on riittävä. 44 ja sitä seuraavat artiklat. GDPR:n mukainen mekanismi oikeuttaa siirron (esim. vakiosopimuslausekkeet) tai poikkeus artiklan 1 kohdan mukaisesti. 49 GDPR:n poikkeus. Lisätoimenpiteitä toteutetaan / sovitaan siinä määrin kuin on tarpeen henkilötietojen riittävän suojan varmistamiseksi. Luettelo tietosuojan riittävyyttä koskevista päätöksistä löytyy täältä.

Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet (4. kesäkuuta 2021 tehdystä täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2021/914) ovat säännöllisesti siirron perustana. Jos siirto tapahtuu tässä yhteydessä palveluntarjoajalle, joka toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä, sovelletaan vakiosopimuslausekkeiden moduulia kaksi (siirto rekisterinpitäjiltä henkilötietojen käsittelijöille); jos siirto tapahtuu muille kolmansille osapuolille, sovelletaan moduulia yksi (siirto rekisterinpitäjiltä rekisterinpitäjille).

Jos haluat lisätietoja näistä siirroista ja niiden yhteydessä käytetyistä siirtomekanismeista, ota meihin yhteyttä osoitteessa dataprivacynospam@bilfinger.com.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietosi poistetaan säännöllisesti heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Henkilötiedot poistetaan siis yleensä viimeistään silloin, kun sopimussuhde sinuun tai työnantajaasi/asiakkaaseesi on päättynyt ja sovellettavat vanhentumisajat ovat päättyneet.

Asiakassuhteiden hallintatyökaluun tallentamiemme uusien liidien henkilötiedot tarkistetaan aluksi 28 päivän kuluessa sen määrittämiseksi, tarvitaanko niitä edelleen jaksossa 2 edellä. Jos emme tämän tarkistuksen perusteella päädy siihen tulokseen, että henkilötietoja tarvitaan tähän tarkoitukseen, ne poistetaan neljän viikon kuluessa näiden 28 päivän päättymisestä. Tarkastus toistetaan tämän jälkeen joka kolmas vuosi, ja jos emme 28 päivän kuluessa tämän tarkastuksen aikana totea, että henkilötiedot ovat edelleen tarpeellisia, ne poistetaan.

Asiakassuhteiden hallintatyökaluun tallentamiemme yhteystietojen henkilötiedot tarkistetaan kymmenen vuoden välein sen määrittämiseksi, tarvitaanko niitä edelleen kohdassa kuvattuihin tarkoituksiin. 2 edellä. Jos emme tämän tarkistuksen aikana 28 päivän kuluessa totea, että henkilötiedot ovat edelleen tarpeellisia, ne poistetaan.

Säilytämme sähköpostiviestejä niin kauan kuin niitä tarvitaan toiminnallisiin tarkoituksiimme.

Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, poistamme nämä tiedot yleensä, kun suostumus peruutetaan. Tällaiseen suostumukseen liittyviä asiakirjoja säilytetään säännöllisesti enintään kolme vuotta sen kalenterivuoden jälkeen, jona suostumus peruutettiin.

Poikkeuksellisesti voimme säilyttää henkilötietojasi pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

V. Tämän tietosuojailmoituksen muuttaminen

Pidätämme oikeuden täydentää tai muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa varmistaaksemme sovellettavien lakien noudattamisen. Tarkista säännöllisesti, onko tämä tietosuojailmoitus muuttunut.

Tätä tietosuojailmoitusta on viimeksi muutettu kesäkuussa 2023.

captcha
Viestisi
captcha