Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Totaaloplossing:
Isolatie, Access Solutions,
Painting (ISP)

Het kan een uitdaging zijn om uw assets te bereiken en ze te bouwen of te onderhouden. Er worden extreem hoge eisen gesteld aan de productiviteit en beschikbaarheid van assets in de procesindustrie en andere sectoren. Service- en operationele expertise en jarenlange ervaring zijn nodig om de kosten van downtime te vermijden.

Dankzij de multidisciplinaire Bilfinger-aanpak zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het bereiken en behouden van assets om ze te onderhouden of te construeren. Naast onze engineering en werktuigbouwkundige diensten bieden wij diverse oplossingen voor toegang tot hoogte, isolatie, conservering en andere gerelateerde diensten. Onze eerste prioriteit is om dit zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Voordelen

Voordelen voor onze klanten:

 • Tijdsefficiëntie door de beschikbaarheid op korte termijn van een groot aantal hoogopgeleide werknemers op verschillende niveaus
 • Kostenefficiënte serviceoplossingen voor de gehele levenscyclus van assets
 • One stop shop voor alle onderhouds- en projectdiensten
 • Safety first, safety always!
Access-to-height

Steigerbouw, rope access of een andere oplossing?

Toegang tot uw assets op hoogte voor constructie of onderhoud hoeft geen uitdaging te zijn. We kijken altijd naar het grotere plaatje: hoe kan het zo veilig en efficiënt mogelijk, rekening houdend met het werk en de omgeving. We streven ernaar de veiligheid te optimaliseren door het aantal risico-uren op hoogte te beperken en ervoor te zorgen dat het werk zo snel mogelijk kan worden gedaan, met behoud van de nodige faciliteiten zodat onze mensen kwaliteit kunnen leveren. Of dit nu steigerbouw of rope access is of andere middelen zoals hoogwerkers zijn.

Steigerbouw

Bilfinger heeft decennialange ervaring in steigerbouw. Tegelijkertijd zijn we de meest vooruitstrevende dienstverlener in de steigerbouw branche. Met de implementatie van diverse innovaties op het gebied van proces, product en veiligheid heeft Bilfinger steigerbouw nog verder geprofessionaliseerd in de afgelopen jaren. Veiligheid en de beheersbaarheid van kosten blijven daarbij te allen tijde voorop staan. Enkele steigerinnovaties bij Bilfinger zijn: 

Rope access

Met rope access gebruiken we touwen, klimtechnieken en veiligheidsmaterialen om complexe locaties te bereiken. Dit kan op hoogte of in de diepte zijn, zoals werkplekken boven water, in besloten ruimtes of in en om gebouwen. Werken met rope access stelt ons in staat om obstakels op een veilige en efficiënte manier te vermijden en werkzaamheden uit te voeren.

Rope access gebruiken we wanneer andere werkmethodes niet veiliger zijn, niet mogelijk zijn of een negatieve impact hebben op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan schuine daken die je met hoogwerkers niet kunt bereiken of aan werkplekken boven water die je met steigers niet kunt bereiken.

De rope access markt is de laatste jaren sterk gegroeid. Steeds meer klanten gebruiken rope access om hoogtes te bereiken, terwijl ze het vroeger als iets gevaarlijks zagen. Maar zodra klanten deze werkmethode hebben ervaren, wordt het tegendeel bewezen. Klimmen is veilig, efficiënt en flexibel. Tegelijkertijd verhoogt het de veiligheid door het aantal risico-uren aanzienlijk te verminderen.

Onze jarenlange ervaring met rope access stelt ons in staat om deze dienst in verschillende markten te implementeren, waaronder:

 • Petrochemie
 • Chemie
 • Maritiem
 • Offshore
 • Civiel & Infrastructuur
Hoogwerkers & alternatieve oplossingen op hoogte

We kijken altijd naar de veiligste en meest kostefficiënte manier om assets te bereiken. Hoogwerkers en andere oplossingen dienen als goed alternatief voor steigers of rope access. Hoogwerkers zijn bijvoorbeeld ideaal voor kortdurende werkzaamheden op gemiddelde hoogte.

Isolatie

Isolatie: de sleutel tot energie-efficiënt werken

Industriële isolatie levert een aanzienlijke bijdrage aan de integriteit van leidingen, assets en installaties. Een proactieve aanpak van nieuwbouw en onderhoud in combinatie met isolatie is daarom van groot belang om assets in goede conditie te houden. Enig risico op CUI (Corrosion Under Insulation) dient te allen tijde vermeden te worden. Naast behoud van integriteit is industriële isolatie ook van belang voor uw energiemanagement. Goede isolatie verlaagt het energieverbruik van uw installaties, waardoor kosten bespaart worden en u voldoet aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.

Met onze TIPcheck brengen we alle isolatie met een thermografische camera in beeld. Via dit beeld kunnen we warmteverliezen in kaart brengen en u een besparingsadvies op maat aanbieden, voorzien van een kostenbatenanalyse en een terugverdientijd. Met de ISO scan ontwikkelt Bilfinger een manier om mogelijkheden voor energiebesparing in beeld te brengen. Daarbij geeft het ook een waardevol inzicht in de staat van de aanwezige isolatie in het algemeen. Onnodig energieverlies door niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde leidingen en appendages kan zo worden voorkomen. De scan brengt zowel besparingsmogelijkheden als de bijbehorende investeringskosten in beeld. Tegen een relatief beperkte investering bieden we opdrachtgevers concrete mogelijkheden om zowel de energiekosten als de CO2 emissie van hun installatie terug te dringen. Door tijdens de scan aandacht te besteden aan oorzaken voor Corrosion Under Insulation (CUI), kunnen onderhoudskosten op termijn aanzienlijk worden verlaagd. Tegelijkertijd wordt de procesveiligheid flink verbeterd. Belangrijke voordelen dus.

Koude isolatie

Koude isolatie brengen we aan om oppervlaktecondensatie en ijsvorming te voorkomen. Want daardoor zou isolatie nat kunnen worden en zijn werking verliezen. Toepassing van deze techniek zien we vooral in het temperatuurbereik tot +20 graden Celsius. We kunnen het aanbrengen om zowel leidingen als equipment. Veel voorkomende materialen in deze toepassing zijn: foamglass, PIR/ PUR of elastomeren, voorzien van een aluminium/stalen/terostat afwerking.

Warmte isolatie

Warmte-isolatie wordt gebruikt om warmteverlies en brandgevaar te voorkomen. In het temperatuurgebied boven de 20 graden Celsius tot 70 graden Celsius bijvoorbeeld, zien we veelal dat warmte-isolatie niet nodig is vanwege de procescondities, maar om veiligere arbeidsomstandigheden te creëeren. Hierbij gaat het om het voorkomen van direct contact met de buitenkant van een installatie, met schrikreacties of verbranding tot gevolg. De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn minerale wol met afwerking of geperforeerde beplating op afstandhouders. Bij een hoger temperatuurbereik is het doel van warmte-isolatie ook om de optimale procescondities in stand te houden. Ook hier gebruiken we minerale wol, foamglass en op verzoek nanoporeuze isolatie. Bij zeer hoge temperaturen, boven 600 graden Celsius, wordt bij isolatie met minerale wol veelal eerst een laag hoge-temperatuur-isolatie aangebracht.

Coldbox isolatie

Een specialisme is de isolatie van cold boxes. In deze ruimtes is vaak veel leidingwerk op een betrekkelijk klein oppervlak, waar een kast omheen gebouwd is. De isolatie bestaat hier uit perlietkorrels, die tussen alle leidingen worden gestrooid. Bij onderhoud moet deze isolatie worden verwijderd en opnieuw ingebracht. Een klus die Bilfinger moeiteloos klaart.

Drie voordelen 
door isolatie

 • Veiligheid: Met goede isolatie kan CUI worden voorkomen;
 • Proceszekerheid: Zekerheid dat uw installaties op de juiste temperatuur blijven;
 • Minder energieverbruik
Painting

Painting

Metaal en staal kunnen onderhevig zijn aan degradatie door bijvoorbeeld corrosie, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Painting is een manier om staal te conserveren en zorgt ervoor dat het wordt beschermt tegen invloeden van buitenaf die corrosie kunnen veroorzaken. Dit doen wij door een speciale coating aan te brengen op het materiaal. Op die manier wordt de betrouwbaarheid en veiligheid van apparatuur en installaties geoptimaliseerd. Bilfinger is een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van painting.

Stralen (oppervlaktevoorbehandeling)

Voordat een verfsysteem kan worden aangebracht moet het oppervlak geschikt worden gemaakt, de zogenaamde voorbehandeling. De voorbehandeling is de fundering waarop het verfsysteem staat en bepaalt in grote mate de duurzaamheid van de conservering van het staal. Eén van de meest grondige manieren van voorbehandelen is stralen.

Stralen kent diverse methodes die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Afhankelijk van de situatie zijn er diverse straalmethoden, die Bilfinger allemaal kan toepassen.

 • Conventioneel stralen (perslucht)
 • Stofvrij stralen
 • Spongeblasting(download link naar brochure)
 • Inductie
 • Vacuümstralen
 • Hydrojetting
 • Natstralen (torbostralen)
 • IJsstralen
Conserveren

Constructies van ijzer of staal zijn onderhevig aan corrosie. Door deze metalen te conserveren wordt het corrosieproces tegengegaan. Afhankelijk van de situatie zijn er diverse manieren van conserveren. Bilfinger is van oudsher specialist op het gebied van conservering. Met ons situatiespecifieke corrosie beheersingsprogramma en juiste uitvoering in de praktijk maken wij het verschil. 

Passive Fire Protection

Bescherming van staal in brandgevaarlijke omgevingen is van groot belang. Passive Fire Protection is een vorm van bescherming die naast hitte ook corrosie tegenhoudt.

Isolerende coatings
 

In de laatste jaren zijn coatings met isolerende eigenschappen in opkomst. Uiteraard zijn deze niet op elk isolatievraagstuk van toepassing, maar Bilfinger heeft inmiddels diverse coatings toegepast bij opdrachtgevers waar sprake was van warmte- of koude isolatie, evenals anti-condens coatings. Binnen Bilfinger beschikken we over uitgebreide kennis over industriële isolatie op alle vlakken, zodat we onze opdrachtgevers kunnen adviseren over de optimale oplossing voor hun isolatievraagstuk.

Metalliseren (TSA)

Metalliseren, ofwel Thermal Sprayed Aluminium (TSA) is een methode waarbij met perslucht aluminium in gesmolten toestand met een metalliseerpistool tegen een voorbehandelde staalconstructie wordt gespoten. De aluminiumlaag - van minimaal 250 micron - hardt meteen uit en vormt zo een corrosiewerende beschermlaag, die zo'n dertig tot veertig jaar zijn werk doet. TSA biedt uw staalconstructies een betere en langere bescherming tegen alle mogelijke vormen van corrosie. Bilfinger is in staat om TSA op een geheel veilige manier aan te brengen in een werkende fabriek.

Voordelen van TSA:

 • Optimale bescherming tegen allerlei vormen van corrosie;
 • Beschermduur van 30-40 jaar;
 • Geen droog- of uithardingstijd;
 • Lagere onderhoudskosten;
 • Installaties gaan langer mee;
 • Betere kwaliteit dan verf;
 • Minder inspecties nodig;
 • Geen downtime in de fabriek;
 • Betere brandveiligheid;
 • Op de lange termijn voordeliger dan alternatieve coatings.

Download de brochure

Special services

Special Services

Asbestverwijdering
Asbestverwijdering
Van veiligstellen tot volledige asbestverwijdering: Bilfinger is een toonaangevende specialist en biedt een aanpak op maat, volledig afgestemd op het specifieke asbestprobleem.

Aan de hand van de beschikbare asbestinventarisatie stellen we het plan van aanpak op, waarbij voortdurend rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de te behandelen asset. Door toepassing van de strengste regelgeving tijdens de verwijdering wordt het gevaar voor de gezondheid weggenomen en het aanwezige asbest op een milieubewuste wijze afgevoerd. 

In Nederland geldt dat ook medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren gecertificeerd moeten zijn. Asbestverwijderen is namelijk een risicovolle beroepsactiviteit. Om het maatschappelijke belang – veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor zowel de Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) als de Deskundig
Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Uiteraard hebben onze medewerkers een persoonsgebonden certificaat.

Vuurbescherming
Vuurbescherming
Brandveiligheid is onmisbaar voor de integriteit van installaties en gebouwen.

Brandveiligheid is onmisbaar voor de integriteit van installaties en gebouwen. Om deze goed te beschermen tegen brand moeten vooral de constructieve elementen van voldoende vuurweerstand worden voorzien. Belangrijk daarbij zijn het behoud van stabiliteit, het uitsluiten van vuuroverslag en het blijven voldoen aan de thermische eisen van de constructieve elementen. De expertise van Bilfinger is uw garantie voor een maatwerkoplossing.

Lawaaibeheersing
Lawaaibeheersing
Werknemers en omgeving moeten worden beschermd tegen teveel geluid.

Werknemers en omgeving moeten worden beschermd tegen teveel geluid. Vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden en milieubeheer is lawaaibeheersing een vereiste. Bilfinger heeft een breed palet aan oplossingen voor geluid-beperkende maatregelen. Denk aan omkastingen en akoestische wand- en plafondbekledingen: op maat ontworpen, geleverd en gemonteerd.

Referenties

Waar onze ISP diensten het verschil hebben gemaakt

Bitte Service auswählen
 • ISP
Contact
Neem contact met ons op
Christof Bossuyt
Global Product Manager ISP
Contact
Ontdek meer

Meer informatie over onze diensten

captcha
Uw bericht aan
captcha