Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Warmteopslag en -distributie

Energiebedrijven staan voor de uitdaging om te zorgen voor een klimaatvriendelijke energievoorziening. Aangezien de energievraag in de verwarmingssector veel groter is dan in de elektriciteitssector, vereist een succesvolle energietransitie een robuuste warmtetransitie.

Bovendien leidt de onregelmatige beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen tot veranderingen in de energiemarkt, waaronder de ontkoppeling van energieopwekking en -verbruik. Bilfinger kan u helpen bij het uitbreiden van stadsverwarmingsnetwerken, het toevoegen van opties voor warmteopslag en het ondersteunen van het gebruik van hernieuwbare energie in combinatie met industriële restwarmte om te zorgen voor een succesvolle energietransitie.

Submarkten

Warmtecentrales

We plannen, leveren, installeren en stellen complete leidingsystemen in bedrijf voor alle soorten energiecentrales. Hieronder vallen geothermische centrales, biomassacentrales, gascentrales en pompstations voor stadsverwarming. Onze klanten zijn gemeentelijke nutsbedrijven en energieleveranciers die ons complete dienstenpakket uit één bron waarderen.

Warmtedistributie

Wij leveren, leggen (en plannen) stadsverwarmingsleidingen voor alle soorten systemen, nominale maten, drukwaarden en temperaturen. We werken als hoofdaannemer of voor de pijpleidingbouw, onze pijpleidingprojecten zijn in steden, velden en bergen. Geen uitdaging is te groot. We hebben de nodige goedkeuringen (AGFW FW 601) en ervaring in de aanleg van:

  • Transportleidingen
  • Stoomleidingen
  • Netwerken voor stadsverwarming
  • Speciale constructies zoals duikers, pijpbruggen en tunnelmantels

Warmteaccumulator

We kunnen u ondersteunen tijdens het conceptuele ontwerp van uw warmteopslagsysteem, waarbij we onze ervaring van meer dan 40 warmteopslagprojecten in een vroeg stadium inbrengen. We werken als algemeen aannemer of als leverancier voor individuele vakgebieden en bieden het volgende productassortiment:

  • 2-zone-accumulatoren
  • Hedbäck systeem drukloze accumulatoren
  • Drukaccumulatoren
  • Koude opslag
  • Stoomaccumulatoren

Rebruik van restwarmte

Het gebruik van restwarmte van industriële processen, energiecentrales, afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties en zelfs zeewater is een beslissende factor in de energietransitie. Wij ondersteunen gemeentelijke nutsbedrijven en leveranciers van stadsverwarming. Als uw EPC-partner kunnen we grootschalige warmtepompsystemen leveren, inclusief systemen met een combinatie van warmteopslag.

Referenties

Waar onze warmteopslag en -distributie diensten het verschil maken

Bitte Service auswählen
  • Warmteopslag en -distributie
Bad-Actor-Analyse (Münzing)

Ongewoon hoog energieverbruik kan snel worden geïdentificeerd met een bad actor-analyse. Voorwaarde hiervoor is een combinatie van gegevens van energiemeters met productie- en bedrijfsgegevens. Bilfinger ontwikkelde voor Münzing Chemie een oplossing waarbij de relevante gegevens intelligent worden gekoppeld en grote afwijkingen van de gemiddelde waarden direct op een dashboard worden weergegeven.

Bouw van een warmtepompsysteem (Heineken)

Om de energie-efficiëntie te verhogen door gebruik te maken van afvalwarmte, bouwde de Nederlandse brouwerijgroep Heineken een 9 MW warmwater-warmtepompcentrale. Bilfinger was verantwoordelijk voor het opstellen van haalbaarheidsstudies en een modelstudie (afvalwarmtelevering versus warmtevraag), evenals voor het conceptuele ontwerp en het basisontwerp, inclusief specificatie en leveranciersbeoordeling.

Slim verwarmingsnetwerk voor een duurzame toekomst (Enpuls)

Bilfinger ontwikkelde een concept voor een intelligent verwarmingsnetwerk voor de Nederlandse milieudienstverlener Enpuls. De belangrijkste onderdelen van dit concept zijn thermische zonnecollectoren en een warmteopslagsysteem. Bilfinger was verantwoordelijk voor het conceptuele ontwerp, de basisrouting van het warmtenet en de dynamische systeemmodellering. Bilfinger ontwierp ook het pompstation.

Minder CO2 dankzij circulair stadsverwarmingssysteem (050 Buurtwarmte)

In Groningen werkt Bilfinger samen met de organisatie 050 Buurtwarmte aan een circulair stadsverwarmingssysteem. Door gebruik te maken van hoge temperatuur warmtepompen zal het project de CO2 voetafdruk van de wijk 'Paddepoel' aanzienlijk verminderen. Bilfinger was onder andere verantwoordelijk voor het conceptuele ontwerp en adviseerde de organisatie op het gebied van veiligheid, geluid, lucht en vergunningen.

Contact
Neem contact met ons op
België
Contact
Ontdek meer
captcha
Uw bericht aan
captcha