Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Bilfinger Industrial Services

Toonaangevende industriële dienstverlener

Bilfinger Industrial Services is de multidisicplinaire partner voor projecten en onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets, waarbij veiligheid en innovatieve oplossingen centraal staan. 

Bilfinger Industrial Services heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige aanbieder van ondersteunende diensten voor de industrie. Vanuit acht vestigingen in België en Nederland biedt Bilfinger Industrial Services een breed servicepakket: isolatie, steigerbouw, painting, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming, lawaaibeheersing en rope access.

Of het nu gaat om een mono- of multidisciplinair project, om nieuwbouw, renovatie of een complexe stop, Bilfinger voldoet met haar werkmethoden aan de strengste veiligheids- en kwaliteitseisen. In nauw overleg met onze opdrachtgevers komen wij tot de meest optimale en efficiënte aanpak. Onze toegevoegde waarde ligt in onze jarenlange kennis en ervaring, onze brede dienstverlening en een optimale focus op een veilig, snel en efficiënt verloop van werkzaamheden.

 

Veiligheid 

In de industriële dienstverlening spelen veiligheid en kwaliteit een alles overheersende rol. Opdrachtgevers stellen strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. In de industrie staat Bilfinger bekend als benchmark op het gebied van HSEQ. Wij investeren continu verder in het optimaliseren en door ontwikkelen van ons HSEQ-beleid en de daarbij behorende aanpak op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer over veiligheid

Duurzaamheid

Bilfinger streeft een integrale benadering na waarin economische, milieu en maatschappelijke kwesties in evenwicht zijn. Duurzaamheid is daarom een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie en verankerd in onze Gedragscode.

Ons MVO-beleid is gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

 • Markt
 • Maatschappij
 • Milieu

Meer over duurzaamheid bij Bilfinger

Bilfinger Skills Center

Vakmanschap en kwaliteit staan al jaren bovenaan de prioriteitenlijst van Bilfinger. Daarnaast zijn onze collega’s natuurlijk onze belangrijkste troef. Door te focussen op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden blijven zij met plezier bij Bilfinger werken. We hebben nu de stap gezet de krachten en opleidingen van alle disciplines bij Bilfinger te bundelen en de competenties van de medewerkers centraal te stellen in het Bilfinger Skills Center.

Meer over het Bilfinger Skills Center

 

Services

Onze services

Isolatie

Industriële isolatie levert een aanzienlijke bijdrage aan de integriteit van leidingen, assets en installaties. Een proactieve aanpak van nieuwbouw en onderhoud in combinatie met isolatie is daarom van groot belang om assets in goede conditie te houden. Enig risico op CUI (Corrosion Under Insulation) dient te allen tijde vermeden te worden. Bilfinger is een partner met uitgebreide ervaring en kennis in het aanbrengen van de juiste industriële isolatie volgens de specificaties van onze opdrachtgevers en volgens wettelijke en branchespecifieke voorschriften.

Naast behoud van integriteit is industriële isolatie ook van belang voor uw energiemanagement. Goede isolatie verlaagt het energieverbruik van uw installaties, waardoor kosten bespaart worden en u voldoet aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.

Het belang van de juiste industriële isolatie:

 • Veiligheid
  Installaties in de industrie worden steeds langer in bedrijf gehouden. Corrosion Under Insulation (CUI) kan schade en ongelukken veroorzaken. Met goede isolatie kun u CUI voorkomen;
 • Proceszekerheid
  Afwijkingen in temperatuur leiden al snel tot verstoring van het productieproces. Alleen bij de juiste isolatie heeft u de zekerheid dat uw installaties op de juiste temperatuur blijven;
 • Minder energieverbuik
  Goede isolatie zorgt voor een verlaging van energieverbruik. Dit bespaart natuurlijk kosten, maar zorgt ook voor een lagere CO2 uitstoot. 
Painting

Metaal en staal kunnen onderhevig zijn aan degradatie door bijvoorbeeld corrosie, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Painting is een manier om staal te conserveren en zorgt ervoor dat het wordt beschermt tegen invloeden van buitenaf die corrosie kunnen veroorzaken. Dit doen wij door een speciale coating aan te brengen op het materiaal. Op die manier wordt de betrouwbaarheid en veiligheid van apparatuur en installaties geoptimaliseerd. Bilfinger is een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van painting. Door middel van het door ons ontwikkelde maintenance concept painting, leveren wij een bijdrage aan het verlagen van het Total Cost of Ownership van onze opdrachtgevers. Met maintenance concept painting maken wij een onderhoudsplan met als doel om op de lange termijn onderhoudskosten te reduceren. 

Activiteiten op gebied van Painting

 • Stralen (voorbehandeling oppervlak)
 • Conserveren
 • Metalliseren (TSA)
 • Passive Fire Protection
 • Isolerende coatings
Access Solutions
 • Steigerbouw
  Om alle onderdelen van installaties goed te kunnen bereiken is een veilige werkplek op hoogte vereist. Bilfinger heeft decennialange ervaring in steigerbouw. Tegelijkertijd zijn we de meest vooruitstrevende dienstverlener in de steigerbouw branche. Met de implementatie van diverse innovaties op het gebied van proces, product en veiligheid heeft Bilfinger steigerbouw nog verder geprofessionaliseerd in de afgelopen jaren. Veiligheid en de beheersbaarheid van kosten blijven daarbij te allen tijde voorop staan. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van scholing en certificering vastgelegd in de nieuwe Richtlijn Steigers. De steigerbouw sector maakt met deze ontwikkelingen enorme stappen voorwaarts.
 • Rope Access
  Samen met opdrachtgevers kijkt Bilfinger constant naar de meest optimale oplossing voor het werken op hoogte. Daarbij wordt altijd de juiste afweging gemaakt tussen veiligheid, kwaliteit en prijs. Steigerbouw of hoogwerkers zijn soms door omstandigheden niet mogelijk, of economisch niet realistisch. Dan is rope access een uitstekend alternatief. Deze techniek kan worden ingezet voor bijvoorbeeld inspectieservices (inclusief NDO), isolatie, mechanische reparaties of onderhoud of conservering van moeilijk bereikbare installaties.
Niet-Destructief Onderzoek (NDO)

Bilfinger heeft diverse disciplines om opdrachtgevers te helpen in het onderhouden van hun installatie. Bilfinger voert diverse onderzoeken uit en gebruikt daarvoor onderstaande(standaard)methoden en geavanceerde NDO-technieken. Afhankelijk van het te onderzoeken object, de vereisten en de situatie op locatie, kunnen wij ook één of meerdere van onderstaande geavanceerde technieken toepassen. Daarbij werken we volgens ISO/IEC 17020.

 • Visueel Onderzoek
 • Magnetisch Onderzoek
 • Penetrant Onderzoek
 • Wervelstroom Onderzoek
 • Ultrasoon Onderzoek
 • Radiografisch Onderzoek
Tracing

Bilfinger heeft brede en diepgaande expertise op het gebied van zowel stoomtracing als elektrische tracing. In combinatie met onze isolatiediensten kunnen we optimale procescondities bereiken.

Onze kennis en ervaring vormen belangrijke pijlers voor een perfect en toekomstbestendig ontwerp en dito uitvoering. We werken merkonafhankelijk en kunnen dus altijd het juiste tracingsysteem voor u samenstellen. Door een doordacht ontwerp voldoet uw installatie aan alle eisen, is hij gebruiksvriendelijk, veilig en vergt hij minimale onderhoudskosten. Ook denken we graag mee over energiebesparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door slimme elektronische besturing en uniforme engineering 

Door de uitbreiding van tracingmethoden (elektrisch, stoom, hete olie, water) en van de soorten leidingen (koolstofstaal, koper, rvs) blijft het vak tracing een ambacht.

Soorten heat tracing

 • Stoomtracing
 • Elektrische tracing
Asbestverwijdering

Van veiligstellen tot volledige asbestverwijdering: Bilfinger is een toonaangevende specialist en biedt een aanpak op maat, volledig afgestemd op het specifieke asbestprobleem. Aan de hand van de beschikbare asbestinventarisatie stellen we het plan van aanpak op, waarbij voortdurend rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de te behandelen asset. Door toepassing van de strengste regelgeving tijdens de verwijdering wordt het gevaar voor de gezondheid weggenomen en het aanwezige asbest op een milieubewuste wijze afgevoerd. 

Lawaaibeheersing

Werknemers en omgeving moeten worden beschermd tegen teveel geluid. Vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden en milieubeheer is lawaaibeheersing een vereiste. Bilfinger heeft een breed palet aan oplossingen voor geluid-beperkende maatregelen. Denk aan omkastingen en akoestische wand- en plafondbekledingen: op maat ontworpen, geleverd en gemonteerd.

Vuurbescherming

Brandveiligheid is onmisbaar voor de integriteit van installaties en gebouwen. Om deze goed te beschermen tegen brand moeten vooral de constructieve elementen van voldoende vuurweerstand worden voorzien. Belangrijk daarbij zijn het behoud van stabiliteit, het uitsluiten van vuuroverslag en het blijven voldoen aan de thermische eisen van de constructieve elementen. De expertise van Bilfinger is uw garantie voor een maatwerkoplossing.

Referenties

Referenties Bilfinger Industrial Services

Bitte Service auswählen
 • Onderhoud
 • Mechanisch
 • ISP
 • Inspectie
Digitalisatie en Innovatie

Digitalisatie en innovatie

Bilfinger werkt continu aan de digitalisering van de processen rondom onze services. Transparantie en efficiency staan hierbij centraal. Op het gebied van steigerbouw zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, die onderdeel uitmaken van strategie op het gebied van D & I (Digitalisering & Innovatie).

Digitale transformatie van processen wordt in een wereld waarin transparantie en snelheid steeds belangrijker worden, een essentieel onderdeel om continu te blijven innoveren en ontwikkelen. Bilfinger is continu bezig om haar processen te optimaliseren, waarbij digitalisatie en de inzet van innovaties een belangrijke rol spelen. Het doel is om transparantie en inzicht  te geven in het gehele proces: van  de uitvoering van het werk tot facturatie.

Contractor Portal

Bilfinger Industrial Services stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zowel eigen medewerkers als aan de medewerkers van contractors. Met de Contractor Portal heeft Bilfinger een systeem ontwikkeld dat staat voor juistheid en volledigheid. De onderaannemer levert via onze Contractor Portal de voorgeschreven gegevens aan, zoals identiteitsbewijzen, kwalificaties en certificaten. Onze afdeling Personeelsplanning controleert deze op juistheid en geldigheid. 

Bij het verlopen van geldigheid van documenten waarschuwt het systeem met een automatische melding.

 • Het systeem staat voor volledigheid en compliance van documenten.
 • De tijdsintensieve invoer van gegevens wordt beperkt (onderaannemers doen gegevensinvoer zelf in het systeem).
 • Het systeem stuurt automatisch herinneringen voor geldigheid en validatie van documenten.
 • Er bestaat de optie voor verbinding met systeem van opdrachtgever (on site).
Client Portal

De nieuwste ontwikkeling binnen onze digitalisering is Digital Worker Order Management met de Client Portal. Met dit klantsysteem kunt u alle voor u relevante data inzien rondom uw steigerbouwprojecten van Bilfinger. Bijvoorbeeld de vastgestelde KPI’s, de financiële contractafspraken en een overzicht met de locatie van steigers op uw site. De Client Portal biedt u op het door u gewenste moment overzicht van de steigers op uw site. U kunt steigers uithuur boeken en daarmee afmelden voor facturatie. 

Finger Scan

Op werklocaties registreert Bilfinger Industrial Services de werkuren met behulp van de Finger Scan. Dit digitale toelatingssysteem voor gekwalificeerd personeel vervangt de handgeschreven namenlijsten en urenbriefjes. Een accuraat overzicht van de gewerkte uren is snel en gemakkelijk op te roepen. De voorman van Bilfinger is minder tijd kwijt aan administratie en kan vaker op de werkplek aanwezig zijn. Bovendien borgt de Finger Scan dat er alleen gekwalificeerde, werkbevoegde medewerkers aan het werk zijn.

Scaffolding App

Bilfinger Industrial Services heeft met de Scaffolding App de digitale werkbon geïntroduceerd. Deze innovatie maakt het mogelijk met behulp van smartphone of tablet alle informatie rond een steigerbouw project in één digitaal dossier up-to-date te houden. Administratie en facturering vinden grotendeels geautomatiseerd plaats. Snel, efficiënt en foutloos.

Scaffolding App: wat levert het u op?

 • Vorming van één digitaal dossier;
 • Toezicht door de voorman op het werk;
 • Digitaal aftekenen van uitgevoerd werk;
 • Efficiënte communicatie;
 • Volledige transparantie.
Insulation PrefApp

De Insulation PrefApp is een digitale oplossing voor het tekenen van prefab voor isolatiedoeleinden. Deze app bevordert de standaardisatie en optimalisatie van het maken van prefab isolatieonderdelen zodat deze snel en accuraat geleverd kunnen worden door ons Prefab Centrum in Roosendaal.

De Insulation PrefApp; wat zijn de voordelen voor u?

 • Verhoogde efficiëntie op projecten; 
 • Accuratere opmetingen en prefabricage - first time right; 
 • Kennis en kunde vergroten;
 • Transparantie. 
Werken bij Bilfinger

Werken bij Bilfinger

De afgelopen decennia is onze industrie constant veranderd. We hebben onze klanten geholpen te groeien, te innoveren en daarmee bijgedragen aan een duurzame industrie. 

En sinds 1880 krijgen we dit samen voor elkaar. Met de strengste veiligheids- en kwaliteitseisen binnen de industrie, lopen wij nu voorop. 

Vandaag de dag staan we sterker door samen te werken aan de grootste uitdagingen van deze generatie. 

Kom jij hier ook onderdeel van uitmaken? Samen... bereiken we nieuwe hoogten.  

Bekijk onze vacatures of lees meer op onze 

CARRIEREPAGINA

Nieuws

Nieuws

Contractverlening: Bilfinger en Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam partnerschap van meer dan 50 jaar

 • Huidig contract verlengd met vijf jaar
 • Onderhoud, turnarounds en projecten voor Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam in Pernis
 • Bilfinger levert geïntegreerde diensten en alternatieve oplossingen voor bereikbaarheid op hoogte
 • Tot wel 400 Bilfinger-medewerkers actief op de site

Bilfinger en Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam verlengen hun langdurige en succesvolle samenwerking via de joint venture SIP’s United. Deze joint venture bestaat uit Bilfinger en andere aannemers die verschillende diensten uitvoeren voor Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. Bilfinger werkt al meer dan 50 jaar aan onderhoud en projecten bij Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam in Pernis. Het huidige raamcontract is nu verlengd voor vijf jaar. Een belangrijke factor in het verlengen van het contract was het brede pakket aan oplossingen voor bereikbaarheid op hoogte dat SIP’s United aanbied, zoals steigerbouw, hoogwerkers en rope access. Daarnaast speelde de veiligheidsprestaties in de afgelopen jaren bij Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam een belangrijke rol bij het verlengen van het contract.

“Onze langdurige samenwerking met Shell op de site van Pernis wordt gekarakteriseerd door onze gedeelde waarden zoals partnerschap, vertrouwen en veiligheid. We werken al meer dan een halve eeuw hand-in-hand om continu nieuwe en effectieve manieren van samenwerking te ontwikkelen. Bilfinger heeft een breed aanbod aan geïntegreerde onderhoudsdiensten om duurzame verbeteringen te realiseren en kosten voor onze opdrachtgevers te verlagen.” Aldus Duncan Hall, Chief Operating Officer van de Bilfinger Groep.

Zo’n 200 medewerkers van Bilfinger Industrial Services Nederland werken dagelijks op de site voor onderhoudswerkzaamheden zoals isolatie, painting en tracing, waarbij verschillende methoden voor bereikbaarheid op hoogte worden ingezet zoals steigerbouw en hoogwerkers. In het nieuwe contract zijn voor het eerst ook de rope access diensten van Bilfinger Height Specialists opgenomen, een alternatieve methode om moeilijk bereikbare gebieden op een veilige en kosteneffectieve manier te kunnen bereiken.

Naast het dagelijkse onderhoud zal het Bilfinger-team, als onderdeel van SIP’s United, ook betrokken zijn bij de turnarounds van de 60 installaties op de site van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. Tijdens piekmomenten zal Bilfinger de capaciteit in Pernis opschalen naar 400 medewerkers. Bilfinger en de olie en gas multinational Shell werken samen op upstream en downstream faciliteiten over de hele wereld waarbij het partnerschap al decennia teruggaat – zoals bij Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam of Shell’s chemische plant in Moerdijk.

Contact
Contact opnemen
Nederland
Contact
captcha
Uw bericht aan
captcha