Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Carbon Capture,
Utilization and Storage

Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) is een belangrijke technologie om een klimaatneutrale industrie te realiseren. Wij helpen bedrijven bij het afvangen, verwerken en opslaan van hun CO2-emissies wanneer deze worden gegenereerd, om de hoeveelheid broeikasgasemissies die schadelijk zijn voor het milieu, aanzienlijk te verminderen.

Bilfinger heeft 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van mogelijkheden en processen voor het afvangen, verwerken, transporteren en opslaan van CO2-emissies. We hebben CCUS-projecten geïmplementeerd in sectoren variërend van energielevering, olie en gas, chemicaliën en metallurgie tot biogas.

Met zijn kennis verzorgt Bilfinger ontwikkeling en ondersteuning in het gehele domein van CCUS-technologie. Dit omvat het afvangen en afscheiden van CO2-emissies evenals het zuiveren, comprimeren en vloeibaar maken ervan, plus opslag en transport. Ook ondersteunt Bilfinger zijn klanten met een uitgebreid dienstenaanbod voor het gebruik van afgevangen CO2-emissies. Vertrouw op Bilfinger en ga met ons op weg naar een klimaatneutrale toekomst voor de industrie.

20jaar
ervaring

We hebben een track record en specifieke knowhow op het gebied van afvalverbrandingsinstallaties.

40jaar
industrie kennis

We voeren met succes projecten uit in de olie-, gas- en energie-industrie.

2024
CO2-certificaten kosten momenteel € 80/t, met een opwaartse trend.

Bij € 100/t neemt de terugverdientijd van een CCUS-installatie af tot 10 jaar.

Om onze klanten te helpen hun doelstellingen voor netto nuluitstoot te halen, ontwikkelen, plannen en leveren we kant-en-klare oplossingen op maat voor de hele waardeketen van CO2-afvang, -opslag en -gebruik."

Massimo PardocchiGlobal Development Director Projects & Key Account Management bij Bilfinger

We willen dat de CO2-uitstoot nuttig wordt gebruikt, bijvoorbeeld in kassen. CO2 afvangen is een complex proces waar wij bij AVR de expertise niet voor hebben. Bilfinger heeft deze kennis en ervaring wel. Daarom werken we met hen samen. "

Gert SterkHead Plant Performance & Engineering bij AVR

We helpen onze klanten bij het vinden van innovatieve oplossingen en het integreren ervan in bestaande activiteiten, het uitvoeren van eerste proeven met het afvangen, opslaan en gebruiken van CO2 en het voorbereiden van verdere schaalvergroting van projecten."

Oksana RomanGlobal Development Director Asset & Key Account Management bij Bilfinger
Onze diensten

De pitstopbenadering

De pitstopbenadering verkort de cyclustijd en verhoogt de projectkwaliteit door besluitvormers, belanghebbenden en specialisten bijeen te brengen. Ze bespreken opties, verzamelen informatie, stellen de voornaamste eisen aan het project vast en nemen besluiten via een bewezen creatief proces.

Diensten voor de CCUS-markt

  • Haalbaarheidsstudies
  • Engineering van uw installatie
  • Transportoplossingen
  • Onderhoud/service aan de installatie
Contact
Neem contact met ons op
Rene de Schutter
Business Development Manager CCUS
Contact
Ontdek meer
captcha
Uw bericht aan
captcha