Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Een inventarisatie van HSE-management procedures uitvoeren

 

 

DE HSE CONSULTANCY DIENSTEN VAN BILFINGER ZIJN GERICHT OP HET CREËREN EN BEHOUDEN VAN EEN VEILIGE, GEZONDE EN DUURZAME WERKOMGEVING VOOR ONZE KLANTEN."

Een van onze klanten, een logistiek bedrijf, heeft onlangs een ander bedrijf overgenomen om hun logistieke oplossingen uit te breiden. Zij vertrouwden Bilfinger toe om een inventarisatie uit te voeren van alle HSE Management procedures die alle overgenomen vestigingen momenteel hanteren. Het belangrijkste doel van de door Bilfinger uitgevoerde beoordeling was om de klant inzicht te geven in de AS IS-situatie van alle overgenomen locaties in termen van HSE-middelen, toprisico's, belangrijkste processen en huidige HSE-systemen & -tools. Om de relevante informatie te verzamelen, werd een enquête verstuurd naar alle locaties. Vervolgens werden online interviews gehouden met de toegewezen contactpersonen om eventuele hiaten in de informatie uit de antwoorden op de enquête op te vullen. Op basis van alle verzamelde informatie werd een beoordeling uitgevoerd en per land werden de resultaten en aanbevelingen gerapporteerd aan de klant.

Dit project vereiste dat de teamleden regelmatig met elkaar overlegden om de bevindingen voor de verschillende locaties te vergelijken en om ervoor te zorgen dat dezelfde beoordelingscriteria op de gegevens werden toegepast. Er werd een iteratief proces toegepast, wat resulteerde in een standaard voor dit project die ook kan worden toegepast op soortgelijke projecten met betrekking tot AS IS-analyse ter ondersteuning van overnames en fusies of de centralisatie van het HSE-management van bedrijven.

"Tijdens het project werden we geconfronteerd met culturele verschillen tussen de landen en enkele taalkundige problemen. Onze taak was uitdagend, omdat we moesten bepalen of er HSE-managementstandaarden van kracht waren op de verschillende locaties zonder de locaties persoonlijk te bezoeken om te bepalen in hoeverre deze standaarden werden geïmplementeerd. Onze aanbevelingen waren gericht op gebieden waar geen normen waren of waar deze niet aan de verwachtingen voldeden."

Alle interviews werden afgerond en het eindrapport werd binnen drie weken in een presentatie aan de klant geleverd. Tijdens de presentatie werden de conclusies van Bilfinger per land gedeeld met hen en twee andere partijen die vergelijkbare analyses uitvoerden met betrekking tot beveiliging en zakelijke veerkracht. Het was erg interessant om te zien dat landen met een hoge algemene score op één gebied het ook goed deden op andere gebieden, en dat andere landen een lage algemene score behaalden. Na deze bijeenkomst werd er per land een rapport opgesteld, gebaseerd op de presentatiegegevens, dat vervolgens werd geleverd aan het senior management van de klant.

"Het was een plezier om samen te werken met de vertegenwoordiger van de klant, die constructieve feedback gaf en beschikbaar was om te overleggen over de beste manier om de gegevens te presenteren. De klant waardeerde onze flexibele aanpak en respecteerde onze kennis en vaardigheden op het gebied van HSE Management. Het project werd op tijd afgerond en onze klant is momenteel bezig met de follow-up door de aanbevelingen uit het rapport op te nemen in het organisatieontwerp van hun nieuwe HSE-managementorganisatie."

captcha
Uw bericht aan
captcha