Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Waste-to-Value: Engineering van een industriële biogasinstallatie

Plaats:

Wijster, Nederland

NederlandBelgië
Markten:
EnergieBiogas
Toepassingsgebied:

Bilfinger Tebodin levert advies- en ingenieursdiensten aan Green Create voor een industriële biogasinstallatie voor de verwerking van kippenmest in Wijster, Nederland. Green Create bouwt, bezit en exploiteert geïntegreerde biologische afval-tot-waarde systemen. Ze werken voornamelijk met anaerobe biologische technologie, die als bijproduct van het verwerken van organisch afval of afvalwaterstromen, rijk biogas genereert. Dit gas kan worden opgewerkt tot een aantal nuttige energievormen, gericht op de productie van elektriciteit en thermische energie voor gebruik in het primaire proces. Het behandelde water is vrij van verontreinigingen, waardoor het veilig is voor hergebruik of lozing.

Het hoofddoel van de biogasinstallatie is de behandeling van biologisch afvalmateriaal, met name kippenmest, om groene energie te creëren in de vorm van elektriciteit en gas in combinatie met de productie van hoogwaardige meststoffen. De elektriciteit en de geproduceerde warmte zullen grotendeels worden gebruikt voor het energieverbruik op het terrein. Het geproduceerde gas zal naar het lokale openbare elektriciteitsnet worden geleid. "We bevinden ons hiermee in een unieke positie. Er zijn andere manieren om kippenmest te verwerken in Nederland, maar niet zoals wij het gaan doen en zeker niet in deze mate," zegt Menno Wichers, Procurement Manager Global bij Green Create.

Consultancy en Engineering

Green Create ontwikkelt, engineert en bouwt de biogasinstallatie en vroeg Bilfinger Tebodin om hen daarbij te helpen. "Green Create vroeg ons hen te assisteren door de engineeringcapaciteit die nodig is voor dit project te vergroten," zegt Kris Dambrink, Lead Engineer bij Bilfinger Tebodin. "Het ontwerp- en bouwproces is gekoppeld aan een uitdagende planning en soms moeten beslissingen worden herroepen vanwege beperkingen of uitdagingen op andere gebieden. Bilfinger Tebodin heeft alle expertise die nodig is om Green Create te assisteren, wat een groot voordeel is voor de klant omdat ze één aanspreekpunt hebben. Voor ons is het eenvoudiger en efficiënter om de benodigde specialisten intern in te zetten, wat veel tijd bespaart omdat we nieuwe mensen bij het project moeten introduceren."

Menno Wichers: "We hebben Bilfinger Tebodin geselecteerd om ons bij te staan met advies- en ingenieursdiensten omdat ze een flexibele en betrouwbare partner zijn met hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. Vooral het feit dat ze meerdere disciplines in huis hebben is erg waardevol voor ons project."

Waste-to-Value

De input van kippenmest resulteert in de productie van biogas dat naar het lokale openbare elektriciteitsnet wordt geleid. Het gebruikte digestaat wordt ontwaterd en naar een droger gestuurd om te worden verwerkt tot gedroogd digestaat dat wordt gebruikt om een pellet te produceren die kan worden gebruikt als meststof. De vergistingstanks en alle hulpapparatuur zijn speciaal voor dit doel ontworpen. De combinatie van procesapparatuur zal een product dat normaal gesproken als afval wordt beschouwd omzetten in meerdere waardevolle producten: groen gas, vaste meststofpellets en vloeibare meststof. De productie van groen gas draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid en vermindert de behoefte aan buitenlands gas en/of aardgas uit binnenlandse bronnen. Vandaar het predicaat 'Waste-to-value' van Green Create voor dit project.

Dienst:
EngineeringDuurzaamheidConsultancy
 • P&ID-generatie, inclusief afgeleide engineeringgegevens (lijsten)
 • Ondersteuning procesontwerp
 • Pijpleidingontwerp in een algemeen 3D-model
 • Specificatie van pijpleidingcontracten
 • HAZID- en HAZOP-studies
 • Verkeersbewegingsstudies
 •  Funderingsontwerp
 • Elektrisch basisontwerp
 • Atex studies

We hebben Bilfinger Tebodin gekozen om ons te helpen met advies- en ingenieursdiensten omdat ze een flexibele en betrouwbare partner zijn met hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Vooral het feit dat ze meerdere disciplines in huis hebben is erg waardevol voor ons project."

Menno WiggersProcurement Manager Global bij Green Create

Added value from Bilfinger

 • Alle benodigde disciplines en expertise in-house
 • Eén contactpersoon voor onze klant
 • Efficiënte interne personeelsbezetting van de vereiste specialisten zonder nieuwe mensen voor het project te hoeven introduceren

Photo credit: Green Create

captcha
Uw bericht aan
captcha