Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Gastcolleges Risk Management voor toekomstige consultants en engineers

 

 

HET VAK BRENGT STUDENTEN DE NODIGE BASISVAARDIGHEDEN EN KENNIS BIJ OP HET GEBIED VAN RISK MANAGEMENT, NET ALS EEN ENGINEER OF CONSULTANT, DIE ZICH BEZIGHOUDT MET DIVERSE VEILIGHEIDSASPECTEN."

 

Voor het 12e achtereenvolgende jaar geeft Bilfinger gastcolleges Risk Management aan de studenten Food and Process Technology aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. Collega's van het team Externe en Brandveiligheid en het team Procesveiligheid geven deze lezingen.

Toekomstige engineers en consultants voorbereiden op Risk Management

Tijdens de cursus moeten studenten verschillende opdrachten uitvoeren en presentaties geven over een biodiesel productie-installatie, rekening houdend met verschillende veiligheidsaspecten. Het vak brengt studenten de nodige basisvaardigheden en kennis bij op het gebied van Risk Management, net als een engineer of consultant, die zich bezighoudt met diverse veiligheidsaspecten.

Elke lezing lichten onze consultants een ander onderwerp toe, namelijk procesveiligheid (HAZOP-studie), chemische- en brandveiligheid en externe veiligheid (QRA en effectberekeningen). Na interactieve colleges voeren de studenten in groepjes verschillende opdrachten uit die te maken hebben met een biodieselfabriek. Bilfinger is één van de bedrijven die deelnemen aan deze Risk Management cursus.

 

Praktische workshops

HAZOP

Tijdens de Hazard and Operability (HAZOP) workshop bieden we de studenten theoretische kennis over verschillende risicobeoordelingsmethoden. Zo kunnen zij controleren of de geïdentificeerde risico's van een proces voldoende zijn geborgd. Bij een risicomanagementproces zijn verschillende stappen betrokken, b.v. gevarenidentificatie, risicobeoordeling, risicoprioritering, ontwikkelen en implementeren van waarborging en monitoring van de effectiviteit. Na het opdoen van deze kennis dienen de studenten zelf een vereenvoudigde HAZOP-studie uit te voeren.

Chemische en brandveiligheid

Tijdens de workshop chemische en brandveiligheid krijgen studenten een korte introductie in procesveiligheid met betrekking tot toxiciteit, brand, explosies en vrijgavemodellen. We leggen enkele basisconcepten met betrekking tot vuur uit en introduceren explosietypes en -effecten. Ook bespreken we verschillende release-modellen, die de studenten moeten analyseren.

Externe veiligheid

Tijdens de externe veiligheidsworkshop krijgen studenten een korte inleiding in Risk Management met betrekking tot de Quantitative Risk Assessment (QRA)-filosofie, QRA-modellen (o.a. bow tie model, gebeurtenissenboom) en QRA-methodiek. QRA is een systematische benadering om risico's te identificeren die verband houden met catastrofale gebeurtenissen van een gevaarlijke installatie (bijv. een opslagtank met een ontvlambare of giftige chemische stof). Het doel van QRA is om toxische, brand- en explosiescenario's te kwantificeren door de gevolgen en hun frequentie van optreden in te schatten. De opdracht voor deze workshop is facility siting, waarbij de resultaten van verschillende effectberekeningen op locatie worden toegepast met de beschikbare modelleringssoftware.

Met allemaal verschillende colleges en opdrachten hebben de studenten een beter begrip van Risk Management, veiligheidsstudies en de verschillende vakgebieden. Voor de studenten is het ook een vooruitblik op mogelijke toekomstige carrières. Aangezien een aantal van onze docenten zelf alumni zijn van de Haagse Hogeschool, is het ook een voorbeeld voor de studenten wat hun (nog te behalen) diploma hen kan brengen.

Het is leuk om de studenten kennis bij te brengen die ze direct in hun project kunnen toepassen. Met de vragen en feedback van de studenten kan de inhoud van de colleges voor de toekomst verbeterd worden.

captcha
Uw bericht aan
captcha