Contact
We think you might be interested in Bilfinger %s website.
Otherwise select the country you are interested in here.
+

Duurzame energie van zee naar land via hoogspanningskabels

Klant:

TenneT

Plaats:

Rotterdam, Nederland

NederlandBelgië
Markten:
EnergieEnergietransitie
Toepassingsgebied:

Momenteel wordt een aantal offshore windparken gebouwd voor de toekomstige energievoorziening in Nederland. Deze nieuwe windparken zullen worden aangesloten op het bestaande hoogspanningsnet met 220 kv zeekabels offshore en 380 kv landkabels onshore onder eigendom van TenneT, toegewezen door de Nederlandse overheid. Deze offshore windparken en hoogspanningskabels zullen vanaf 2022 1,4 GW leveren.

Een van de offshore windparken dat momenteel wordt gebouwd is Hollandse Kust Zuid (HKZ) dat ongeveer 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort in de Noordzee ligt. Duurzame energie die hier wordt opgewekt, zal via zeekabels worden getransporteerd naar een nieuw transformatorstation op Maasvlakte 2 in de haven van Rotterdam. Het nieuwe hoogspanningsstation wordt met landkabels verbonden met een bestaand hoogspanningsstation op Maasvlakte 1. Bilfinger Tebodin is door TenneT gevraagd om toezicht te houden op de realisatie van de 380 kv landkabels om de kwaliteit en veiligheid van de nieuwe verbinding te waarborgen. 

Alex Griffioen, Projectmanager bij TenneT: "We hebben Bilfinger Tebodin gevraagd de realisatie van de landkabels te begeleiden omdat zij een betrouwbare partner zijn met hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. We hebben met hen samengewerkt bij andere projecten en zijn zeer tevreden over hun service."

Unieke ondergrondse kabels

De landkabels zijn geproduceerd in Zuid-Korea en verscheept naar de haven van Rotterdam. De totale lengte van de landkabels is 3,7 kilometer en de belangrijkste delen zijn gerealiseerd met reguliere graafwerkzaamheden. Een deel van de verbinding moet echter de Yangtzehaven oversteken in de haven van Rotterdam, dus was een Horizontal Directional Drilling (HDD) van 1,4 kilometer noodzakelijk. Normaal gesproken worden 380 kv-verbindingen bovengronds aangelegd met leidingen. De ondergrondse 380 kv kabels die voor dit project worden gebruikt, zijn nog steeds vrij uniek in de wereld. Ze zijn in 2018 voor het eerst getest toen TenneT samen met TU Delft en TU Eindhoven de eerste ondergrondse kabels aanlegde om het gedrag te monitoren. 

De afdelingen Pipelines en Electrical binnen Bilfinger Tebodin voerden het kwaliteitstoezicht op de ondergrondse hoogspanningskabels uit. "De combinatie van beide disciplines is van grote waarde voor TenneT in dit specifieke project", zegt Remco Brandenburg, Project Engineer bij Bilfinger Tebodin. Nadat de hoogspanningskabels zijn gelegd, is een Site Acceptance Test uitgevoerd om te controleren of aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen is voldaan. De hoogspanningskabels hebben deze test doorstaan en daarmee kunnen we concluderen dat de bouw goed is verlopen met behulp van systeemgericht contractmanagement als kwaliteitscontrole tijdens de realisatie.

Dienst:
EngineeringDuurzaamheid
  • Toezicht op de realisatie van de 380 kv landkabels
  • Site Acceptance Test om te controleren of aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen is voldaan

We hebben Bilfinger Tebodin gevraagd om toezicht te houden op de realisatie van de landkabels omdat zij een betrouwbare partner zijn met hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. We hebben met hen samengewerkt aan andere projecten en zijn zeer tevreden over hun service."

Alex GriffioenProjectmanager bij TenneT

Toegevoegde waarde van Bilfinger

  • Hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen
  • Lange klantrelatie met TenneT
  • Benodigde disciplines in-house
captcha
Uw bericht aan
captcha